İMAM-I ŞAFİİ’NİN SALAVATI(ResulullahSAW’ın bu salavata devam eden İmam Şafi’nin vefat edince Rabbinden hesap sorulmaması ricasına vesile olan salavat
SALAVAT
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn
MANASI
Allahım (c.c) peygamberimiz Muhammede -aleyhisselam-
zikredenlerin zikrettiği kadar ve zikrinden ğafil olanlar adedince salat ve selam et

HAKKINDA
Şifâüssakâm Kitabından, Ebulhayr Yahyâ-ü Muttalibi’ den, O da Sinân-ı İsfehânî’ den rivayet eder; İsfahani (radiyallahu anh) şöyle demiştir:
“Resul-i Ekrem’i (sallahualeyhivesellem) rüyamda gördüm.Kendisine amcasının oğlu İdris eş-Şafii’yi (İmam-ı Şafii) sordum.Şöyle buyrdu:
‘Onun hesaba çekilmemesi için Hak Teala’dan rica ettim.’Bunun üzerine,
‘Ya Rasulallah, bu şerefe nasıl nail oldu?’diye sordum.Peygamber Efendimiz (sallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:
‘Zira o bana öyle bir salavat getirdi ki hiç kimse bana öyle salavat getirmemeiştir.’O’na,
‘Y Rasulallah! O salavat hangisidir?’ diye sordum Hz Peygamber (sallahualeyhivesellem),İmam-ı Şafii’nin hayatında devamlı okuduğu salavatı okudu.
Aynı şekilde İmam-i Şâfi Hazretlerini rüyasında gören İbrahim bini İsmail (rahimehullah) de Hz Şâfi’ nin aynı salavat-ı şerifeyi okuduğunu rivayet etmiştir

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s