Şeyh Sâdettin Hamevî’ den nakledilmiş-İmanla Ölmeye, Şefaate Nail Olmaya Vesile Olan Salavat

SALAVAT:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.

 

FAZİLETİ

<<**>>”Her kim, Peygamber Efendimize (sas) bu şekilde salavat verirse dünyadan imânla gider

<<**>>ve şefaate nâil olur”

 

HAKKINDA:
Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî’ den nakledilmiştir. Şeyh Sâdettin Hamevî Hazretleri, bu salavat için Keşif aleminde Sakı Arşda yazılmıştır diye buyurmuşlardır.

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s