image

image

MİRAC: Hüzün senesinde; destekçisi amcası Ebu Talib, karısı Hz. Hatice vefat edince, daralan Resulallahın(sav) 52 yaşında uyanıkken, beden ile hicretten 6 ay önce, Pazartesi günü Mekkede Mescidi Haramdan, Kudüse, oradan göklere, bilinmeyen yerlere götürülüp getirilmesi ile moral depolanmasıdır

image

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Allahü Teala’nın huzuruna kabul edildiğinde kendisine verilen(vahiy yoluyla tebliğ edilmiştir) İSRA SURESİNİN 22.-39. Ayetlerinde bahsedilen 12 ADET İSLAM PRENSİBİ

1. Allah ile beraber diğer bir ilah edinme! Sonra kınanmış ve kendi başına bırakılmış olursun.
2. Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.
3. Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver.
4. Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.
5. Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkını veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.
6. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.
7. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine (hakkını alması için) yetki verdik. Ancak veli de kısasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacağını almıştır.
8. Yetimin, ergenlik çağına erişinceye kadar malına ancak en güzel bir niyetle yaklaşın.
9. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.
10. Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir, hem de neticesi bakımından daha güzeldir.
11. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.
12. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen, (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.
İSRA SURESİNİN 22.-39. Ayetlerinde bahsedilen 12 ADET İSLAM PRENSİBİ
______________________________________________________________________________

NOT; İnsanlığın muhtaç bulunduğu esaslar, Miraç hadisesinden bahseden İsra suresinde anlatılmaktadır. İtikat, ahlak, iktisat ve siyaset gibi cemiyet nizamının belkemiği olan, milletleri huzur içinde yaşatıp, mihnet, zillet ve buhranlardan kurtuluşunu sağlayan esas ve hükümlerdir.

 

image image

 • Mirac; uyanık hald ruh ve cesetle beraber gerçekleşmiştir. Bir gece içinde Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya götürüldüğü ayetle sabittir. İnkar eden kafir olur.
 •  Mescidi Aksadan göklere götürülüp, tecellilere kavuşması meşhur hadislerle sabittir. İnkar edenler Ehli sünnetten çıkar, sapıtmış olur.
 •  Bu gecede Arş ve Kürsüyü seyretmesi, cennet ve cehennemi seyretmesi hadislerle sabittir. İnkar eden hata etmiş sayılır.

image

 • Miracta Allah (c.c.)ın Huzuruna Kabul Edildiğinde Kendisine:
  •  Şirk olmaksızın Lâ ilâhe illallah diyen her kul cennete girer.
  •  Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.
  •  Hergün kılınmak üzere 50 vakit namaza denk 5 vakit namaz farz kılındı.
  •  İsra Suresinin (22-39) ayetlerinde bahsedilen 12 adet İslam Prensibi geldi.
  •  İyi amele niyetlenen yapmasa bile 1 sevab yaparsa 10 sevab
  •  Kötü amele niyetlenen yaparsa 1 günah, yapmazsa günah yazılmaz
  •  Allah (c.c.) ile karşılıklı selamlaşma ve sohbetlerinden bazı sözler getirdi. (Ettehiyyâtü) denilen meşhur sözler, o kutsî sohbeti hatırlatmakta, namaz kılanlarda bu kelama mazhar olmaktadırlar.

image

 • Her kim Receb-i Şerifin 27. gecesi
  • 12 rekat kılar
  • her rekatta 1 fatiha Suresi ve bildiği bir sure ile
  • 2 rekatta bir selamla
  • kılıp namaz bitince
   • 100 kere (Subhânallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber)
   •  100 kere istiğfar eder
   • 100 kere salavat getirir
   •  istediği hususta dua ederse (bir günah ile alakalı dua yapmadıkça) gerçekten bütün duaları kabul edilir.
  • Bildirilmiştir ki; Receb-i Şerifin 27. gecesi
  • 2 rekat kılarsa
  • her rekatta 1 Fatiha Suresi, 20 İhlas Suresi okunur.
  • namaz bitince
   •   10 kere salavat getirirse, duaları kabul olur.
 • NOT: Bu gece 12 rekat namaz kılmak isteyen kişi 2 rekatı bu şekilde geri kalan 10 rekatıda yukarıdaki usulde kılıp 2 rivayeti birleştirebilir.

NOT: Namazdan sonra 4 Fatiha Suresi oku.Bu namazda İhlas Suresi 100 adet okunur veya bu namaz 100 rekat kılınırsa BU FEYZ VE BERKETLE ALLAHIN HUZURUNA NAMAZ BORÇLUSU OLARAK ÇIKMAZ.

 • Mirac gecesinden sonraki gün mutlaka oruclu olmalı
 • Öğle ikindi arası
  • 4 rekat namaz kılınır.
  •  Her rekatta 1 Fatiha 5 Ayetel Kürsü, 5 Kafirun Suresi, 5 İhlas Suresi, 5 Felak Suresi, 5 Nas Suresi okunur.
  •  Hasan Basri; Abdullah İbni Abbas şöyle yapardı diyor.
   •  Reeceb-i Şerifin 27. günü olunca sabahleyin kapanır, öğlan vaktinden önceki kerahat vaktine kadar namaza devam ederdi.
   •  Öğlenin son sünnetini kıldıktan sonra
    •  4 rekat nafile namaz kılardı.
    •  Her rekatta 1 Fatiha Suresi, 1 Felak Suresi, 1 Nas Suresi,3 Kadir Suresi, 51 İhlas Suresi okurdu.
    • daha sonrada ikindi vaktine kadar dua ederdi.
    • Sonrada Resulallah (sav) böyle yapardı, derdi.
 •  Receb-i Şerifin 27. günü oruc tutana 60 aylık oruc sevabı verilir.
 •  Receb-i Şerifin 27. günü; Cebrail a.s. ın Resulallah (sav)’a ilk defa vahiy getirdiği , peygamberlik getirdiği, İsra ve Mirac hadisesinin gerçekleştiği gündür.
 •  Receb-i Şerifin 27. gece ve gündüzü gününü oruçlu, gecesini ibadetle geçirirse bildirilmiştir ki, 100 senenin gündüzlerini oruçlu, gecelerini ibadetle geçirmiş sevabı verilir.
 •  Receb-i Şerifin 27. günü oruç tutan, sadaka veren kişiye, orucuna karşılık 1000 hasene (sevap), ve2000 köle azadı sevabı verilir.

 

MİRAC GECESİ BAŞLAYIP BERAAT GECESİ BİTİRİLEN YASİNİ ŞERİFİN OKUNUŞ NİYETİ

 1. Mirac gecesi okunacak Yasini Şerifte Allah (c.c.)ın rızasını kazanmaya niyet edilir. ( Recep 27)
 2.  Resulallahın (sav) ruhuna niyet edilir. (Recep 28)
 3.  Hz. Ayşe’nin ruhuna niyet edilir (Şaban 1)
 4.  Hz. Fatma’nın ruhuna niyet edilir. (Şaban 2)
 5.  Hz. Hasan- Hz.Hüseyinin ruhuna niyet edilir (Şaban 3)
 6.  Kuran hürmetine can verirken can acısı duymamak için niyet edilir (Şaban 4)
 7.  Azrail a.s. ruhumuzu kolayca alması için niyet edilir. (Şaban 5)
 8.  Ölün döşeğinden kabre kadar güzellik olması için niyet edilir (Şaban 6)
 9.  Münker ve Nekir meleklerine rahat cevap vermek için niyet edilir (Şaban 7)
 10.  Kabrimizde nur olması için niyet edilir (Şaban 8)
 11.  Güzel surette Allahın huzuruna varmak için niyet edilir (Şaban 9)
 12.  Mizanda sevapların ağır gelmesi için niyet edilir (Şaban 10)
 13.  Sıratı kolayca geçmek için niyet edilir (Şaban 11)
 14.  Mahşer günü Arşın gölgesinde olmak için niyet edilir (Şaban 12)
 15.  Cennet bekçisi Rıdvana hediye etmek için niyet edilir (Şaban 13)
 16. Nurdan kaselerden Kevser suyu içmek için niyet edilir (Şaban 14)
 17.  Allahın cemalini görmek için niyet edilir (Şaban 15)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s