İsteğin her ne ise Allah tarafından kabul edilmesi için salavat (Salavatı Teslimat)
SALAVAT:

Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,
Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,
Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,
Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,
Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike
Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
VELHAMDÜLLAHİ RABBIL ÂLEMîN
MANASI:

Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey Müşrik ve kafirlere yasak iki mukaddes Harem olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin İmamı.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki ufkun, doğu ve batının imamı.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey insanların ve cinlerin Resûlu.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki alemdekilerin, dünya ve ahirette şefaatçisi.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki kıblenin sahibi.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki doğunun nuru, iki batının ışığı.
Allahü Teâlâ’nın selamı sana olsun.
Ey iki torunun, Hasan ve Hüseyin’in ceddi.
Allahü Teâlâ’nın, meleklerinin, bütün insanların selamı kıyamete kadar sana, ehli beytine, yolunu yürütenlere, çocuklarına, torunlarına, eşlerin annelerimize, cemaatine, halifelerine, önde giden halislerine, sahabelerine, fırka-i naciye yolunda gidenlere, onları takip edenlere ve seninle ilgili herşeye olsun!
Hamd, Alemlerin Rabbi Allahü Teâlâ’ya mahsustur ve O’na olsun!

HAKKINDA:
Rivayet olunur ki,

FAZİLETİ:
eğer bir kimse 7 gün ve 7 gece, her namazdan sonra 11 kere salavat verip, ayrıca aşağıdaki salavât-i şerifeyi (teslimât) 7 kere okursa inşallâh-ü teâlâ, isteği kabul oluna!

 

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s