istiğfar-salavât-ı şerife

Not: Bazı reçeteleri uygularken, nasıl yapılacağı talimatı verilirken bu şekilde bir ifade görebilirsiniz. istiğfar-salavât-ı şerife; nin anlamı istiğfar yani Allahtan bağışlanma dileyip sonrasında salavatı şerife getirmek demektir. Alttada istiğfar-salavatı şerife örneği verdik. Allah istiğfarlarımızı ve salavatlarımızı kabul buyursun, inşaAllah.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI
_______________________________
“Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ena abduke ve ena ala ahdike ve vadike mestatatu , euzu bike min şerri ma sana’tu , ebu’u leke binimetike aleyye ve ebu’u bizenbi feğfir li feinnehu la yeğfiruz’zunube illa ente”
Seyyid’ül İstiğfar Duası (Yâ Allah! Sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Beni sen yarattın ve ben senin kulunum Ve ben îman ve ubûdiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana ihsan etdiğin nimetleri ikrar ve i’tirâf ederim Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i’tirâf ederim Yâ Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle Zîra senden başkası günâhları afv ü mağfiret edemez)

(Şeddad bin Evs (ra)’den rivayete göre Rasûllah (sav) şöyle buyurmuşlardır:
“Bir kimse bu Seyyidü’l-istiğfâr’ı ihlâs ile gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir Ve eğer bu duâyı ihlas ile gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir”)

SALAVATI SERIFE
____________________
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladi ayaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)