image

image

image

image

NOT:Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, shf: 131’de anlatılmış şekliyle şöyledir. Üstteki 4 no’lu namaz kılınır. Şöyle ki; İlk 2 rekattan sonra 70 defa istiğfar edilir ki şöyle: Esteğfirullahe ve etûbü ileyh. Sonra yine 2 rekat kılınır, fatihadan sonra 3 ihlas ile. Selamdan sonra dua edilir ki; Üstteki 3 no’lu namaz daki dua okunur. 3 ve 4 no’lu namazı böyle kılmak en güzeli olacaktır. Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, shf: 131

image

image

image

image

image

image

KADİR GECESİ NAMAZLARI

Bilginize; bu namazlar nafile namazlardır. İsteyen istediği kadar kılar. En az 2 rekat, gücü yeten gücü yettiği kadar kılar. Aşağıdaki kılınabilecek namazları rekat sayısı azdan çoğa doğru sıralamaya çalıştık. Asıl olan namaz borcu olanların hayatlarında mecbur oldukları şeyleri yapıp, geriye kalan zamanlarda borcunu bitirmeye, namazlarını kaza etmeye çalışmalıdır. 

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi el açıp duaetmek ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)

NAMAZ (1)

***Kim Kadir Gecesi, 2 rekat namaz kılar, istiğfar ederse; SEVABI:

Bağışlanır.
Allahın rahmetine erer.
Cebrail a.s. kanatlarıyla sıvazlar.
Kimi sıvazlarsa cennete girer. (hadis)

HAKKINDA:Hz. Aişe (ra) annemiz Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet eder;
“Her kim kadir gecesini ihya eder; içinde iki rekât namaz kılar, bu gecede istiğfar ederse, Allah-u Teala kendisini bağışlar. Allah’ın rahmetine dalar, Cebrail (as) kendisini kanatları ile sıvazlar. Cebrail (as) kanatları ile kimi sıvazlarsa o kişi cennete girer.” (İmam Gazali – Kalplerin Keşfi)

_________________===========________________________

NAMAZ (2)

***Her kim Kadir Gecesi 2 rekat namaz kılar, her rekatta 1 Fatiha/7 İhlas okursa, namaz bitince 70 kere “esteğfirullahe ve etûbü ileyh”

SEVABI:

Allah; kendini, anne ve babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.
Allah, cennete melekler gönderir, onun için köşk yapar, ağaç diker, ırmaklar akıtır.
Kişi bunları görmedikçe dünyadan ayrılmaz.

HAKKINDA: Kadir Gecesi namazı hakkında İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)dan Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:“Her kim kadir gecesinde iki rekât namaz kılar da her bir rekâtında 1 fatiha 7 kere ihlâs okursa selam verdiğinde ise 70 kere;
“Estağfirullahe ve etübü ileyh (Allah’a tövbe eder ve mağfiret talep ederim)” derse Allah-u Teala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allah-u Teala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz.” Kaynak; (Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazîne-tü’l-esrâr, sh:39) (Gunye, Dürretül-Vaizin, 1168)

_________________==============___________________

NAMAZ (3)

Kadir Gecesi için 2 rekat namaz kılınır, her rekatında Fatiha’dan sonra 3 kere İhlası Şerif, selamdan sonra şu dua okunur:
Sübhane men hüve kaimün yesher. Sübhane men hüve daimünlem yezel. Sübhane men hüve hafizun la yağfel. Sübhane men hüve cevadün la yebhal. Sübhane men hüve Rahimün la ya’cel. Sübhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü ekberu vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sübhane ya Alimü ya Azimü iğfirliyez_zenbel_Azim
Kaynak: DUA HUZMELERİ (İSMAİL FINDIKLI)

NOT:Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, shf: 131’de anlatılmış şekliyle şöyledir. 4 no’lu namaz kılınır. Şöyle ki; İlk 2 rekattan sonra 70 defa istiğfar edilir ki şöyle: Esteğfirullahe ve etûbü ileyh. Sonra yine 2 rekat kılınır, fatihadan sonra 3 ihlas ile. Selamdan sonra dua edilir ki; Üstteki 3 no’lu namaz daki dua okunur. 3 ve 4 no’lu namazı böyle kılmak en güzeli olacaktır. Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, shf: 131

________________==================___________________

NAMAZ (4)

***Bu gece 4 rekat namaz (KADİR GECESİ NAMAZI) kılınır.

İlk 2 rekatta; 1 Fatiha, 7 ihlas okunur, Selamdan sonra 70 istiğfar edilir.

Diğer 2 rekatta; 1 Fatiha, 3 İhlas okunur, selamdan sonra dua edilir.

NOT:Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, shf: 131’de anlatılmış şekliyle şöyledir. Üstteki 4 no’lu namaz kılınır. Şöyle ki; İlk 2 rekattan sonra 70 defa istiğfar edilir ki şöyle: Esteğfirullahe ve etûbü ileyh. Sonra yine 2 rekat kılınır, fatihadan sonra 3 ihlas ile. Selamdan sonra dua edilir ki; Üstteki 3 no’lu namaz daki dua okunur. 3 ve 4 no’lu namazı böyle kılmak en güzeli olacaktır. Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, shf: 131

_________________==================__________________________

NAMAZ (5)

Kadir Gecesi namazı 4 rekat olarak kılınır. (2X2)

1.Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2.Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

Diğer 2 rekatta da
1.Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
2.Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa
“Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd” denir.

Bundan sonra

100 defa İnşirah suresi

100 defa Kadir suresi okunur.

Az bir farkla aşağıdaki gibi de kılabilirsiniz.

Kadir gecesi 4 rekât olan namaz
Birinci rekâtta bir fatiha üç kadir suresi,
İkinci rekâtta bir fatiha üç ihlâs suresi,
Üçüncü rekâtta bir fatiha üç kadir suresi,
Dördüncü rekâtta bir fatiha üç ihlâs suresi okunur.
Namazdan sonra bir defa “Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd” denir. Sonrasında yüz defa inşirah suresi, yüz defa kadir suresi okunur. Yüz defa da Resulullah’ın (asm) Hz. Aişe validemize öğrettiği şu dua yapılır;
اَ للّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَا عْفُ عَنّىِ
“Allahümme inneke afüvvün kerimün tühibbü’l-afve fa’fü anni.”
Mümkünse, kandil gecesi olması hasebiyle bir de tesbih namazı kılmalıdır.
(Mekasıdu’t Tâlibin)

_________________===============_____________________

NAMAZ (6)

Diğer bir Rivayete göre 27.gece

12 rekat namaz kılar, her rekatta Fatihadan sonra

3 kadir süresi,10 ihlas süresini okursa ve namazı bitirince ;
“Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vellahu ekber.Adede ma alimellahu ve zinete ma alimellahu ve mil e ma alimellah”der.

___________________=================_____________________

NAMAZ (7)

Kadir Gecesi namazı ikişer olarak kılınır. Bu namaz en azı iki rekattır. İstediğiniz kadar kılabilirsiniz. En çoğu 100 rekattır.

Her rekatta Fatiha, bir Kadir suresi, 3 İhlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilir. Hz. Peygamber’e salat-ü selam getirilir. Kaynak; Şir’atül İslam, 135, Ruhul Beyan, 10/483

Namazdan sonra:

1 defa: “Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd”(11 defa da olabilir)

100 defa İnşirah Suresi “Elem neşrah leke sadrak…”
100 defa Kadir Suresi “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî” (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

__________________==================______________________

NAMAZ (8)

LEYLE-İ KADİR (KADİR GECESİNDE) KILINACAK NAMAZ:
Leyle-i kadir (kadir gecesinde) kılınacak namaz yüz rekâttır. Fatiha’dan sonra bir Kadir (İnna enzelnahu) suresi, üç İhlâs-ı şerif ile kılınır.

Buna gücünüz yetmez ise on iki rekât kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, beş Kadir, beş İhlâs okunarak kılınır.

Yine başka bir şekli, yetmiş rekât, her rekâtta bir Fatiha, bir Kadir suresi ile kılınır. Namazdan sonra yetmiş defa salâvat getirilir. Sonra şu dua yedi defa okunur:

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَر۪يمٌ تُحِبُّ اْلعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ى يَا كَر۪يمُ

Bismillahirrahmanirrahiym

“Allâhümme inneke afuvvun kerimun tuhibbu’l-afve, fa’fu anni ya Kerim” diye okunur sonra bu gece zikrullah, ibadet ve dualar ile gece ihya edilir.

________________======================______________________

NAMAZ (9)

***Rivayete göre Kadir Gecesi namazının;

enazı 2 rekat,
ortası 100 rekat,
ençoğu 1000 rekattır
100 rekat kılınacaksa;
her rekatta 1 Fatiha, 1 Kadir Suresi, 3 İhlas Suresi okunur.
2 rekatta selam verilir.
Selamdan sonra salavat oku.

HAKKINDA:Sâlihler son on gecenin her birinde, Kadir Gecesinin kıyamına niyet ederek iki rekat kılarlardı. Ebu’l-Leys (Rahimehullâh)ın beyânına göre: “Kadir Gecesi namazının en azı iki rekat, ortası yüz rekat, en çoğu ise bin rekattır. Her bir rekatta kıraatın ortası, 100 rekât kılınacaksa Fâtiha’dan sonra bir İnnâ Enzelnâ, üç kere de İhlâs okumaktır. Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e salavât okunur.” (İsmâil Hakkı, Şir’at-ül İslam, Rûhu’l-beyân, 10/483)

____________________================_____________________________

NAMAZ (10)

Sâlihler son on gecenin her birinde, Kadir Gecesinin kıyamına niyet ederek iki rekat kılarlardı. Ebu’l-Leys (Rahimehullâh)ın beyânına göre: “Kadir Gecesi namazının en azı iki rekat…..”

(İsmâil Hakkı, Şir’at-ül İslam, Rûhu’l-beyân, 10/483)

___________________===================_________________________

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s