image

Kadir Gecesinin Belirti ve Alametleri

1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

4- Kadir Gecesinde köpek sesi sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

5- Parlak, aydınlık bir gecedir.

6- Sabahı, ne fazla sıcak ve ne de fazla soğuktur.

7- Kadir Gecesi bulutsuz ve yağışsızdır.

8- Kadir Gecesinde ki rüzgarda o gece esmez.

9- Yıldızlarda diğer gecelere göre daha azdır.

10- Sabahın güneşide zayıf ışıklıdır, parlaklığı azdır.
*Kadir Gecesi, Cebrail a.s. meleklerden bir cemaat ile namaz kılan veya Allahı zikreden her kula dua eder, selam verirler (hadis).

*Bir kimse Kadir Gecesinde, bir çobanın koyunu sağacak kadar ibadet etmesi, Allah katında onun bir sene boyunca oruç tutmasından sevimlidir. Kadir gecesi Kurandan bir ayet okumak, Allah katında başka zamanlarda Kuranın hepsini hatim etmekten güzeldir (hadis).

*Kadir Gecesi,

Cebrail a.s. ve melekleri (70.000) yeryüzüne inerler,
İçinde mümin erkek veya kadın bulunan hiçbir ev, oda, mesken, gemi bırakmamak üzere hepsine girerler,
Şu evler müstesna; İçinde
Köpek domuz şarap(diğer alkollü içecekler) bulunan evlere,
Haram yoldan cünüp olmuş bir kimse bulunan evlere,
Veya Heykel bulunan evlere, girmezler. (hadis)

———————————
*Musa a.s. şöyle dua etti.

Ey Rabbim, sana yakın olmak istiyorum! Bana yakınlık, Kadir Gecesini ibadetle geçirenlere nasip olur.
Ey Rabbim, senin rahmetini istiyorum! Rahmetim, Kadir Gecesi fakirlere merhamet edenlere nasip olur.
Ey Rabbim, şimşek hızıyla sıratı geçmek istiyorum! Bu, Kadir Gecesinde sadaka verenlere nasip olur.
Ey Rabbim, cennette gölgelenmek, meyve yemek istiyorum! Bu, Kadir Gecesi beni tesbih edenlere nasip olur.
Ey Rabbim, cehennemden kurtuluşu istiyorum! Bu, Kadir Gecesi sabaha kadar istiğfar edenlere nasip olur.
Ey Rabbim, senin rızanı istiyorum! Bu, Kadir Gecesi 2 rekat namaz kılan kimseye nasip olur.
*Cuma gecesi, haftalık günahlara kefarettir.

*Beraat gecesi, yıllık günahlara kefarettir.

*Kadir Gecesi, ömürlük günahlara kefarettir

*Kadir Gecesi ibadeti 1000 çeşit haceti yerine getirir. Cehennemlikler arasında adı varsa, değiştirilip cennetliklere yazılır (hadis).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s