Fâcir Nedir :

Haram ve günaha dalan

 

Seriyye Nedir :

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) in emir verip katılmadığı savaş

 

Hazene-i Cennet, Hazene-i Cehennem Nedir :

Cennet ve cehennemde görevli melek

 

Sened nedir :

Hadis rivayet eden kişi zinciri

 

Metin nedir :

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) in senedten sonraki sözleri

 

Kuran’ın tam ortasında hangi kelime vardır :

Kehf suresinde “vel yete lattaf” kelimesi (nazik ve tedbirli davransın) vardır.

 

Kur’anda ismi geçen sahabe kimdir :

Zeyd (r.a.)

 

Kur’anda geçen ümmü kura hangi şehrin adı :

Mekke

 

Hangi surede iki besmele vardır :

Neml suresi

 

Resullallahın (sallallahu aleyhi sellem) in kaç müezzini vardı :

Bilal (r.a.), Ümmü Mektum (r.a.), Ebu Mahzure (r.a.), Sad-ül Karaz (r.a.)

 

Kıyamette son diriltilen kavim :

İslam Ümmeti

 

Müellefe-i Kulub nedir :

Henüz müslüman olmayanı İslam’a ısındırmak için yapılan bağış

 

Kendini Resullallah (sallallahu aleyhi vesellem) a ihanet etti zannetti diye direğe bağladı (bu direğe sonradan tövbe direği dendi.) Ayet gelene kadar böyle bekleyen sahabe kimdir :

Ebu Lübabe El Ensari

 

edille-i şeriyye(şeri deliller) kaçtır?

4’tür. Kuran, sünnet, icma, kıyas.

 

Son inen ayet: Maide suresi, 3.ayettir.

 

Resulallahın(sallahu aleyhi vesselam) cinlere namaz kıldırdığı yer:

Mekkede cin mescidi’dir.

 

Şakkı kamer ne: Ay yarılması

Ay yarılmasından bahseden ayet: Hicr, 8.ayettir.

 

İçkiyi yasaklayan ayet: Maide, 90-91

 

Hicret edenlerin sonuncusu:Hz. Abbas’tır.

 

Akabe biatı nedir?

Medineye hicretten önce müslüman Medinelilerin yaptığı bağlılık akdi.

 

Resulallah(sallahu aleyhi vessellem) kaç defa hac yaptı?

1 defa

 

Gazve nedir?

Resullahın(sallahu aleyhi vessellem) bizzat katıldığı 21 savaş.

 

Hz. Haticenin erkek kardeşinin oğlu olan, Kabenin içinde doğan tek kişi ünvanı olan, Mekkenin fethinde müslüman olan ve çok geç müslüman olduğu için bütün malını harcayan sahabe kimdir?

Hakim ibni Hazâm

 

Resullahın(sallallahu aleyhi vessellem) kıyamet günü cevabını vermeden geçemeyeceğimiz, yerimizden ayrılamayaacağımızı söylediği sorular nelerdir?

1. Ömrünü nerede, nelerle harcadığı

2. Yaptığı bütün işleri ne maksatla yaptığı

3. Bildiği öğrendiği şeylerle neler yaptığı

4. Malını nereden kazanıp, nerede harcadığı

5. Vucudunu, sıhhatini nerede ne biçimde yıprattığı

 

Medineye ilk hicret eden: Ebu Seleme bin Abdulesad

 

Karzı Hasen nedir?

Güzel Borç demektir. karşılıksız müslüman kardeşe verilen borç

 

Hz. Ebubekirin babası kimdir?

Ebu Kuhafe’dir. Mekkenin fethinde müslüman oldu.

 

Resulallah(sallahu aleyhi vessellem) kimlerin arkasında namaz kıldı?

Hz. Ebubekir, Abdullah bin Avf

Hz. Ebubekir, efendimiz vefat etmeden önce 17 kere namaz kıldırdı.

 

Mescidi Nebevi nereye inşa edildi?

Sehl ve Süheyl isimli iki yetim çocuğa ait olan, Efendimizin Medineye hicret edince devesinin çöktüğü arsa olup Efendimizin parasını ödediği yere inşa edildi.

 

Hz. Ömer müslüman olduğunda hangi ayet indi?

Enfal, 64. ayet.

 

İslamın korumaya önem verdiği 5 şey:

Akıl, sağlık, mal, ırz, din.

 

İlaç için içki içilir mi?

Hayır. Effndimiz(sallahu aleyhi vessellem) ; Onun kendisi hastalık dedi.

 

İçki konusunda lanetlenen 10 kişi:

. imalatında çalışan

. kendisi için imal ettiren

. içen

. taşıyan

. kendisi için taşınan

. içiren

. satan

. parasını yiyen

. satın alan

. kendisi için satın alınan

 

Efendimiz (sallahu aleyhi vessellem) aleyhine şiirler yazardı,sonra müslüman oldu “Bürde Kasidesi”ni yazdı. Efendimiz(sallallahu aleyhi vessellem) ona hırkasını verdi. Bu sahabe kimdir?

Ka’b bin Zübeyr ra.

 

Hz. Ali ra. nin, Resullallahın(sallahu aleyhi vessellem) yerine getirmediği tek emri:

Hudeybiye anlaşmasında; resullahın(sallahu aleyhi vessellem) sil dediği “Allah Resulu” ibaresini, ben silemem, dedi.

 

Hicret sırasında, Resulallahı(sallahu aleyhi vessellem) yakalamaya çalışan, çöle saplanan,sonra müslüman olan kimdir?

Sürâka ra.

 

Hz. Osman hangi ayetle övüldü?

Zümer, 9. ayette.

 

Kuranı-Kerimdeki en uzun kelime:

Feseyekfîkehüm

 

Duayı hor görür küçümsermisin

Dua nelere kâdir sen nereden bileceksin….Bu satırlar kimindir?

İmam Şafi

 

Resullahın(sallahu aleyhi vessellem) sır olarak kendisine münafıkların listesini verdiği sahabe kimdir?

Huzeyfe ra.

 

Ezanı rüyasında gören sahabe:

Abdullah bin Zeyd

 

Çarşıda yangında bütün dükkanlar yandı, senin dükkanın kurtuldu denince “Elhamdülillah” dediği için ömrünce tevbe eden Allah dostu kimdir?

Seriyyü’s Sekâti rh.

 

Ey insanoğlu, sen sayılı günler gibisin,

Her güneş batışında bir parçan eksilir….. diyen büyük evliya kimdir?

Hasan el-Basri rh.

 

Sadakaların en güzeli nedir?

Dargın iki kişinin arasını bulmak.

 

Bir müslümana şer olarak ne yeter?

Müslüman kardeşini küçümsemek.

 

Tevazunun en yüksek derecesi nedir?

Evden çıktığında karşılaştığı herkesi kendinden daha hayırlı görmek.

 

Günahın küçüklüğüne bakma, kime isyan ettiğine,

Kime karşı günah işlediğine bak!     diyen kimdir?

Bilâl bin Sâd

 

Size dünyayı terkedin demiyorum,

Günahları terkedin diyorum!  diyen kimdir?

Yahya bin Muaz

 

Cennetin derecelerinin isimleri:

Darul Celal

Darus Selam

Cennetül Me’va

Cennetül Huld

Cennetün Naim

Cennetül Firdevs

Cennetül Vesile

Cennetül Adn

 

Mekkede Kuranı Kerimi ilk defa açıkça okuyan kimdir?

Abdullah ibni Mesut ra.

 

Müminün 99-100 ayeti kerimelerini, evinde kazdığı mezarda yatar, okur, 1 saat tefekkür ederdi.(Meali: Geriye çevrilmeyeceğin an gelmeden, iyi amelde bulun)

Bu mübarek zat kimdir?

Rebi bin Haysem ra.

 

Manası Allah tarafından vahy edilen, sözleri Resulallaha(sallahu aleyhi vessellem) ait olan hadislere nasıl hadis denir?

Hadisi Kutsi

 

Şehitlerin efendisi kimdir?

Hz. Hamza ra.

 

Uhud’da ilk şehit olan sahabe kimdir?

Abdullah bin Amr ra.

 

Uhud savaşında Efendimize(sallahu aleyhi vessellem) gelen oku tutup çolak olan sahabe kimdir?

Talha bin Ubeydullah ra.

 

Şehit olduğunda meleklerin yıkadığı sahabe kimdir?

Hanzala el-Ensari ra.

 

Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe kimdir?

Hz.Mihcâ ra.

 

Erkamın evinde müslüman olan,Uhudda sancak taşırken şehit olan,Mekkeden Medineye Resullahın(sallahu aleyhi vessellem) eğitmek gönderdiği,önceden çok zenginken öldüğünde üstüne örtecek hiçbirşeyi olmayan sahabe kimdir?

Musab bin Umeyr ra.

 

Resulallah(sallahu aleyhi vessellem) hangi sureyi okuyarak Mekkeye girdi?

Fetih suresini.

 

Resulallah(sallahu aleyhi vessellem) Mekkenin fethinden sonra Medineye döndüğünde Kureyşlilere islamiyeti öğretmek için hangi sahabeyi bıraktı?

Muaz ibni Cebel ra.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s