*Yasin suresi<<**>>Can verenin yanında okununca her harfe 10 melek iner, af diler. Rıdvan cennet şarabı içirmedikçe, Azrail canını almaz.

*Yasin suresi<<**>>Okununca, her harfe 1 melek iner, ruhun kolay çıkmasına dua eder.Melekler yıkanırke yanında olur. Cenazesiyle birlikte gider. Namazında bulunur. Defninde bulunur. Hep dua ederler.Suya kanmış vefat eder. Doymuş olarak ölür.

*Kaf suresi<<**>>Ölüm sıkıntısı hafifler, kolaylaşır.

*Vakıa suresi<<**>>Azrail nazik davranır.

*Naziat suresi<<**>>Devamlı okuyan, ölüm acısı duymaz, kolay can verir.

*Yusuf suresi<<**>>okur, aile efradına öğretir, ölüm hastalığı kolay olur.

 

biiznillah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s