NAFİLE NAMAZLARIN DIŞINDA İLK GECE VEYA AŞURE GÜNÜ VEYA İLK 10 GÜN İÇİNDE 1 DEFA KUL HAKKI (HUSEMA NAMAZINI) KILIN. AŞAĞIDAKİ NAMAZLARIN BİRİNİ.

 

img_5199

img_5217

##################

##################

 

img_4759

Akşam-yatsı arasında 2 rekat namaz kıl.

Niyet: ”Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübarek kılman, affına, feyzine mazhar kılman, dünya ve ahiret saadetine kavuşturman için Allahüekber!

Her rekatta: 7 fatiha, 7 Ayetel Kürsü, 7 İhlas okunur.

Not; Bu sureleri bilmeyen, onların yerine ihlas suresi veya bildiğini okuyabilir.

Namazdan sonra:

11 defa“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

11 İstiğfar

11 Salavat-ı Şerife

dua (Geçmiş senelerin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için dua edilir)

 

 

img_5116

İlk gece
1) Üç selamla 6 rekat kılınır. Her rekatta Fâtiha Sûresi’nden sonra bir kere Âyete’l-Kürsî, 11 kere İhlas Sûresi ve 23 kere su teşbih okunur: ”Sübhânel-meliki’l kuddûsi sübbûhun kuddûsün rabbüna ve rabbü’l melâ’i-keti ver-rûhı”.

2) Muharremin ilk gecesi gece yarısından sonra kalkıp Allâh rızası için 4 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye yönelerek oturup tam bir itikad ve hulûs-u vicdan ile kalbi Allâh-u Te’âla’ya yönelici olduğu halde 1001 defa Duhâ Sûresi’ni okuyan ve sonrasında:
”Ya Rabbi! Bu sûre’i şerîfe hürmetine ve bu âyet-i kerime ile hitap edilen Rasûl-ü Ekrem’in hürmetine bu seneyi benim evlâd-u ‘ıyâlim hakkında mübarek ve mes’ud kıl” diye dua eden kimse o senenin sonuna kadar rızık ve geçim hususunda sıkıntıya düşmez.
(Seyyid Süleyman el-Hüseynî, Kenzü’l havâs 2/52)

 

img_5117

 

Muharremin ilk gecesinde her rekatte bir Fâtiha, on Âyete’l Kürsî ve on ihlâs okuyarak on rekat kılınır. Sonra eller kaldırılarak kendisi, anne babası ve tüm inanan erkeklerle kadınlar için istiğfarda bulunulduktan sonra:
‘Ey Allah! Senin razı olmayıp ben, nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, Sen ise hiçbirini unutmadın. Üstelik bana ceza vermeye kâdirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüretimi göstermişken beni tevbeye davet ettin.
Ey Allah! Ben büyün bunlardan dolay Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi! Ey celâl ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onlnları kabul edersin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed’e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle’ derse, şeytan:
“Vay başımıza gelenlere! Bir senelik yorgunluğumuz boşa gitti” der.
(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazinetü’l-esrâr, sh:43)

image

1.gecesi Tesbih Namazı kıl

Niyet: ”Ya Rabbi, yeni senede beni mağfiret etmen için, rızan için, hidayetin için. Yeni açılan amel defterimi rızana uygun ameller ile, doldurmayı nasip eyle. Beni gazabına uğrayacak amellerden muhafaza buyur.

Tesbih Namazında şunlar okunur;

1. rekatta; 1 fatiha, 1 Ayetel Kürsü….

2. rekatta; 1 fatiha, 1 Amenerrasulu…(Ali İmran Suresinin ilk 2 ayetide eklenecek)

3. rekatta; 1 fatiha, 1 Hüvellâhüllezî…..(Haşr Suresi son 3 ayet)

4. rekatta; 1 fatiha, 1 ihlas

Not; Bu sureleri bilmeyen, onların yerine ihlas suresi veya bildiğini okuyabilir.

Namazdan sonra; İstiğfar, Salavat-ı Şerife ve Dua edilir.