AŞURE GÜNÜ OLAN OLAYLAR
(Bütün kaynaklardan bulduğumuz herşey)

_________________________________________
Allahu Teâlâ yerleri ve gökleri yarattı.

Allahu Teala Kâlem’i yarattı (Kudret kalemi).

Allahu Teala; Arş’ı, Kürsü’yü yarattı.

Allahu Teala; dağları, denizleri, yıldızları yarattı.

Allahu Teala; 7 kat semayı yarattı.

Allahu Teala; Levhi Mahfuz’u yarattı.

Allahu Teala; dünyayı yarattı.

Allahu Teala; Hz. Cebrail as’ı yarattı.

Allahu Teala; Hz. Mikail as’ı yarattı.

Allahu Teala; Hz. İsrafil as’ı yarattı.

Allahu Teala; Hz. Azrail as’ı yarattı.

Allahu Teala; Melekleri yarattı.

Allahu Teala; Hz. Âdem’i (as) Aşure günü yarattı.

Allahu Teala; Hz. Adem’e a.s. Aşure günü hayat verdi.

Allahu Teala; Hz. Havva anamızı aşure günü yarattı.

Allahu Tealaa; Hz. Âdem’i (as) aşure günü Cennete koydu.

Allahu Teala; Hz. Âdem aleyhisselâmı Cennet’ten kovdu.

Allahu Teala; Hz. Havva anamızı Cennet’ten kovdu.

Allahu Teala; Hz. Âdem aleyhisselâmı yeryüzüne indirdi.

Allahu Teala; Hz. Âdem’in (as) tövbesini Aşure günü kabul etti.

Hz. İbrahim (as) o gün doğdu

Hz. İbrahim (a.s)’ı (Allahımızın) dost kabul etmesi (Halilürrahman adının verilmesi) aşure günü oldu.

Hz. İbrahim as’ı; İlahlık iddiasında bulunan Nemrut’un ateşinden Aşure günü kurtardı.

Hz. İbrahim as’a; yolun doğrusunu (arz ve semâya bakarak Allah’ı bulması) bu günde gösterdi.

Hz. İbrahim as’a oğlunun yerine kurban etmek için (cennetten) ona büyük bir koç verdi.

Hz. İsmail aleyhisselâmın doğdu.

Hz. Musa as; bu ayda doğdu.

Hz. Musa as’a bu ayda bir mucize ihsan edildi.

Hz. Musa as; nehri asasıyla yararak Kızıldeniz’i geçti.

Hz. Musa (a.s.); Firavunun şerrinden kurtuldu.

Firavun; aşure günü helak oldu (Allah-u Teâlâ, Firavun’u Aşure günü boğdu.)

Hz. Musa aleyhisselâm; Kutsal Tuva Vâdisi’nde ateş ağacını gördü.

Hz. Eyyûb as’den; (Sabır ve tahammül kahramanı) belâ Aşure günü kaldırıldı, hastalıktan kurtuldu.

Hz. Nuh as; tufandan kurtuldu, gemisi Cudi dağında karaya oturdu.

Hz. Yunus aleyhisselâmın dua ve öğütleri ile Ninova kenti kurtuldu.

Hz. Yûnus as; balığın karnından çıkıp kurtuldu.

Hz. İdris as; diri olarak göğe çıkarıldı, 4. Kat semâvâta yükseltildi.

Hz.Yakup’un as; (Evlat acısı ve hasretiyle kavrulan ) gözleri bu günde görmeye başladı.

Hz. Yakub as; 40 sene sonra oğlu Hz. Yusuf’a kavuştu.

Hz. Yusuf as; kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıktı.

Hz. Yusuf as; daha sonra efendileri tarafından atıldığı zindandan bu ayda çıkartılarak Mısır Azizi tarafından devlet hazinesinin başına getirildi.

Hz. Süleyman aleyhisselâmın tövbesi kabul edildi.

Hz. Süleyman (a.s.)’a saltanat, mülk (hükümranlık) verildi.

Hz. Dâvud’un (as)’ın zellesi (tevbesi) Aşure günü bağışlandı.

Hz. Zekeriya aleyhisselâmın çocuğu olması için yaptığı dua kabul oldu.

Hz. Yahya aleyhisselâm doğdu.

Hz. İsa (as); Aşure günü dünyaya geldi.

Hz. İsâ (as); Yahudilerin şerrinden, ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarıldı.

Hz. Hüseyin (r.a.); şehid edildi.

Kıyamet, Aşure günü kopacaktır.

Gökyüzünden ilk defa yağmur indirildi.

(Vahşi hayvanların bile aşure günü otlamadıkları rivayetleri vardır…)

Mahşer günü; Muharrem ayının 10. günü (AŞURE GÜNÜ) kurulacaktır.

Allah’u Teâlâ celle celaluhu; Mü’minlerin tevbelerini de aşure günü kabul edecek inşaAllah

Hz Muhammed’in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ay da verilmiştir.

Hz. Peygamber Efendimiz sav’in Medine’ye dahil olması aşure günüdür. (Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Mekke’den Medine’ye hicret etmesi)

Hz. Peygamber Efendimiz sav ‘in Hatice Validemizle izdivâcı aşure günüdür.

Not: Tarafımızdan bütün doğru kaynaklar taranmış hepsi burada toplanmıştır. Mektebun

image image

img_4916

MUHARREM AYI, İSLAM TARİHİ BOYUNCA BÜYÜK OLAYLARA SAHNE OLMUŞTUR.
MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN BAZI OLAYLAR:

Hz. Âdem aleyhisselâmın tövbesinin kabul edilmesi,
Hz. Nuh aleyhisselâmın gemisinin tufandan kurtulması,
Hz. Yunus aleyhisselâmın balığın karnından çıkması,
Hz. İbrahim aleyhisselâmın, Nemrut’un hazırlattığı ateşte yanmaması,
Hz. İdris aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması,
Hz. Yakup aleyhisselâmın oğlu Hz. Yusuf aleyhisselâma kavuşması,
Hz. Eyüp aleyhisselâmın hastalıktan kurtulması,
Hz. Musa aleyhisselâmın nehri asasıyla yararak geçmesi,
Hz. İsa aleyhisselâmın doğum günü,
Hz. İsa aleyhisselâmın Yahudilerin elinden kurtulup göğe çıkarılması,
Hz. İbrahim aleyhisselâmın doğum günü,
Hz. İbrahim aleyhisselâma Halilürrahman adının verilmesi,
Hz. Süleyman aleyhisselâmın tövbesinin kabul edilmesi,
Hz. Süleyman aleyhisselâma mülk ve saltanatının verilmesi,
Hz. Yakup aleyhisselâmın gözlerinin tekrar açılması,
Hz. Davut aleyhisselâmın tövbesinin kabul edilmesi,
Hz. İsmail aleyhisselâmın doğması,
Hz. Yusuf aleyhisselâmın kuyudan çıkarılması,
Hz. Âdem aleyhisselâmın Cennet’ten kovulması,
Hz. Havva aleyhisselâmın Cennet’ten kovulması,
Hz. Yusuf aleyhisselâmın zindandan kurtulup özgürlüğe kavuşması,
Hz. Yunus aleyhisselâmın dua ve öğütleri ile Ninova kentinin kurtuluşu,
Hz. Yahya aleyhisselâmın doğuşu,
Hz. Zekeriya aleyhisselâmın çocuğu olması için yaptığı duanın kabul olması,
Hz. Musa aleyhisselâmın Kutsal Tuva Vâdisi’nde ateş ağacını görmesi,
Hz. Âdem aleyhisselâmın yeryüzüne inmesi,
Hz. Musa aleyhisselâmın doğması,
Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat verilmesi,
Hz. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin Mekke’den Medine’ye hicret etmesi,
Hz. Hüseyin r.a.’nın şehid edilmesi…
Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu.”Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” [İbni Mâce. Siyam: 43.]

 

image

Bu gün yer-gök yaratıldı.
Hz. Adem’in tövbesi kabul edildi.
Hz. Musa’nın Firavun’un şerrinden kurtulması, Firavun’un helak olması.
Hz. İbrahim’in dünyaya gelmesi, ateşten kurtulması.
Eyüp a.s.’ın hastalıktan, belalardan şifa bulması.
Yunus a.s.’ın balığın karnından kurtulması.
Süleyman a.s.’a saltanat verilmesi.
Nuh’un gemisinin karaya oturması(Cûdi dağı), Tufan’dan kurtulması.
Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi.
Kıyametin kopacağı (Aşure gününün Cuma’ya rastladığı birgün). Ve mahşer günü Muharrem ayının 10. günü (AŞURE GÜNÜ) kurulacaktır.
Yusuf a.s.’ın, kardeşlerinin attığı kuyudan Aşure günü kurtulması.
Davud a.s.’ın tövbesi(duası) Aşure günü kabul olundu.
Gökyüzünden ilk defa yağmur inmesi.
İsa a.s.’ın doğumu, göğe kaldırılması.
Hz. İdris’in göğe kaldırılması.
Hz. İbrahim’e koç indirilmesi.
Cibril a.s.’ın yaratılması.
Meleklerin yaratılması.
Levh-i Mahfuz’un yaratılması.
Kalem’in yaratılması (Kudret kalemi).
Arş-Kürsü’nün yaratılması.
Dağlar-Yıldızlar yaratıldı.
7 kat semanın yaratıldı.
Dünya yaratıldı.
hz. Adem’e a.s. hayat verildi.
Hz. İbrahim a.s. ve Hz. İsmail a.s.’a Cennet’ten koç indirilmesi.
Hz. Yakub’un, oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı ağlayıp kör olan gözleri tekrar Aşure günü görmeye başlamıştı.

KAYNAKLARDA AŞURE GÜNÜ OLAN HADİSELER

Sahabe-i Kiram (ra) :

Ya Rasulullah! Allah-u Teâlâ, Aşure gününü diğer günlerden faziletli kılmış mıdır? diye sorduklarında, Peygamber Efendimiz (sas) :

—Evet, Allah-u Teâlâ Aşure gününü diğer günlerden üstün tutmuştur. Allah-u Teâlâ gökleri Aşure günü yarattı. Dağları, denizleri, kalemi, levhi ve Hz. Âdem’i (as) Aşure günü yarattı. Hz. Âdem’i (as) aşure günü Cennete koydu. Hz. İbrahim (as) o gün doğdu ve Allah-u Teâlâ onu ateşten Aşure günü kurtardı. Aşure gününde, oğlunun yerine kurban etmek için ona büyük bir koç verdi. Allah-u Teâlâ, Firavun’u Aşure günü boğdu. Hz. Eyyûb’den (as) belâyı Aşure günü kaldırdı. Hz. Âdem’in (as) tövbesini Aşure günü kabul etti. Hz Dâvud’un (as) zellesini Aşure günü bağışladı. İsa (as) Aşure günü dünyaya geldi. Kıyamet, Aşure günü kopacaktır.” buyurdular. (Gunye 2/53)

Fakîh Ebu’l-Leys Semerkandî Hazretleri’nin beyânına göre Aşûre günü meydana gelen hâdiselerden bazıları şunlardır:

Yerlerin ve göklerin yaratılması,
Hz. Âdem (a.s.)’in tevbesinin kabul edilmesi,
Hz. Musa (a.s.)’nın Firavn’ın şerrinden kurtulması ve Firavn’ın helak olması,
Hz. İbrahim (a.s.)’in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,
Hz. Eyyûb (a.s.)’un hastalıktan şifâ bulması,
Hz. Yûnus (a.s.)’un balığın karnından kurtulması,
Hz. Süleyman (a.s.)’a saltanat verilmesi,
Hz. Nuh (a.s.)’un gemisinin karaya oturması,
Hz. Hüseyin (r.a.)’in şehid edilmesi ve
Kıyâmetin kopması da Aşûre günü olacaktır.

Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (2)2) – Sahihi Müslim Şerhi, 6:140.

Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi]