* Yasin Suresi<>UYGULANIŞ ŞEKLİ: Yasin Suresi arka arkaya 4 kere okunur. Yalnız her mübin ayeti okununca 7’şer defa Mübin Duası okunmalıdır. Sonra da dua edilmelidir. Yalnız vakit varsa, çok sıkıntılı bir durumsa önce 2 rekat tevbe namazı kılıp temizlenmek iyidir. Sonrada sitemizde yazılı Esmaül Hüsnanın uygulanış şekli yapılır, sonra da bu reçete yapılırsa, çok isabetli olur.
Mübin Duası; Bu sûrenin 7 ayeti “Mübîn” kelimesiyle son bulur (12.-17.-24.-47.-60.-69.-77. AYETLER).
Bu sûrenin 7 ayeti “Mübîn” kelimesiyle son bulur.

DİĞER BİR UYGULANIŞ ŞEKLİ: Abdest alınır ve Yasin Sûresi “Ve külle şeyin ahsaynâhu fî imâmin mübîn.” ayetine (yani ilk Mübîne) kadar okunur ve aşağıdaki dua yapılır. Sonra Yasin Sûresi tekrar baş- tan alınır ve ikinci “Mübîn” olan “Vemâ âleynâ ille’l-belâğu’l-mübîn.” ayetinin sonuna kadar okunur ve dua tekrar edilir. Böylece her seferinde Yasin Sûresi baştan alınır ve bir sonraki “Mübîn” kelimesine kadar okunur ve her seferinde dua tekrar edilir. Son olarak da kişi dileği ne ise onu dile getirir ve isteğini Allaha arz eder. Bu duanın, dileklerin kabulü için yapılan en güçlü dua olduğu ve Allah ın izniyle dileklerin gerçekleştiği söylenir.

MÜBİN DUASININ OKUNUŞU:
Subhâne’l-müneffisi an külli medyûn.
Subhâne’l-müneffisi an külli mahzûn.
Subhâne’l-muhallisi an külli mescûn.
Subane’l-alîmi bi külli meknûn.
Subhane men ceale hazainehu beyne’l-Kafi ve’n-Nun.
Ve iza kada emren fe-innema Yakûlu lehû kun feyekun.
Subhanellezî bi yedihi melekütu kulli şeyin ve ileyhi turceün.

TÜRKÇE MEALİ:”Her borçluyu sıkıntıdan kurtaran, her kederlinin gönlünü sevindiren her tutukluyu kurtaran, bütün gizli şeyleri bilen, bütün hazineleri bir lahzada açılacak duruma getiren, dilediği şeye; ol deyince hemen oluveren, her şey yed-i kudretinde bulunan ve en sonunda ona döneceğimiz Cenâb-ı Hakk, bütün eksik ve kusurlardan münezzehtir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s