Mümin bu salavât getirdikten sonra sussada Salavâtle meşgul olmuş gibi olur, bu hal kabirde yattığı müddetçe ve kıyamete kadar sürmesine vesile olan salavat
SALAVAT
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil evveline ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil ahirîne ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil meleil e’la ila yevmiddin ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fî külli vaktin vahînin ve salli ve sellim alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne ve alâ melâiketikel mukarrabîne ve alâ ibadikessâlihîne ve alâ ehli tâ’atike ecma’îne min ehlissemâvâti ve min ehlil aradîne verhamnâ vahşurnâ meahüm birahmetike yâ erhamerrahimîne velhamdülillahi rabbil âlemîn.

FAZİLETİ
Mümin böylece salavât getirdikten sonra sussa bile o kimse Salavât-ı Şerife ile meşgul olmuş gibi olur. Bu hal kabirde yattığı müddetçe ve kıyamete kadar sürer. Bu husus Miftahul Kulup adlı kitabın 545. sayfasında aynen yazılıdır.

alıntı

2 thoughts on “Mümin bu salavât getirdikten sonra sussada Salavâtle meşgul olmuş gibi olur, bu hal kabirde yattığı müddetçe ve kıyamete kadar sürmesine vesile olan salavat

    1. I wish, I had it brother. I dont know, where to find it eather. I know, It will be much better to read it in arabic version, but I am sorry for it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s