image

RAMAZAN AYI İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

<<**>>Ramazan ayının gelmesiyle sevinenin cesedini Allah cehenneme haram kılar.

<<**>>Herkim oruçluya su verirse, Allah ona Benim Kevserimden su içirecekki, cennete girene kadar asla susamayacaktır.

<<**>>Ümmetime Ramazan Ayında 5 haslet verildi ki, benden daha önce hiçbir peygambere verilmemiştır.

oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha hoştur.
melekler iftar edene kadar dua eder.
Cennet hergün süslenır.
Diğer aylarda yaptıkları kötülükleri yapmasınlar diye şeytanlar bağlanır.

Ramazan son gecesi hepsinin günahlarını affeder.
<<**>>Herkim Ramazan Ayını;

Kavga, gürültü yapmadan, sessizlik, sakinlik içinde tutar
Allahı zikreder
Helalleri helal, haramları haram kabul eder
Hiç büyük günah işlemezse; Ramazan çıkarken bütün günahları bağışlanmış olarak ayrılır.
<<**>>Herkim 5 vakit namaz ile Cumadan cumaya büyük günahlardan uzaklaşırsa, aradaki küçük günahlar affedilir.Ramazandan ramazana büyük günahlardan uzaklaşırsa, aradaki küçük günahlar affedilir.

<<**>>Ramazan ayının ilk gecesi,

cennet kapıları açılır,sonuna kadar kapanmaz
cehannem kapıları kapanır, ay boyunca açılmaz
şeytanlar zincire vurulur
hergece sabaha kadar bir seslenici seslenir: -hayır isteyene müjdeler olsun, -af dileyen bağışlanır, -tevbe edene isteği kabul edilir, -hergece 60.000 kişi cehennemden azat olur, -bayram günüyse affettiğinin 60.000 katı daha affolunur.
<<**>>Ramazanda Resulullah (SAV) hutbeye çıkarken 3 kere amin dedi. Sorduklarında Resulullah(sav) dedi ki; Cebrail as geldi.

Ramazana yetiştiği halde günahı bağışlanmayan helak olsun! Ben de amin dedim.
Yanında ismim anıldığında salavat getirmeyen helak olsun! Ben de amin dedim.
Ana-babası veya sadece biri yanında yaşlandığı halde hakkını dea etmediğinden cennete giremeyen helak olsun! Ben de amin dedim.
Kim Resulullah(SAV)’a bir defa salavat getirirse;

*Allah ona 10 rahmet gönderir. Ayrıca Melekler ona dua eder-günahları affolunur-derecesi yükselir-Uhud dağı kadar sevap alır-şefaat vacip olur. (bunlarda ilavedir)

*Salavat belli miktarda okumaya karşılık ; Allahın rızası, rahmeti-gazabından korunmak-kıyametin dehşetinden korunmak-ölmeden önce cenneteki yerini görmek mükafatları vardır.

*Salavat ayrıca

geçim sıkıntısından uzaklaştırır
fakirlikten uzaklaştırır
Resulullah(SAV)’e yakınlık nasip olur
Allaha yakınlık nasip olur
düşmanlara karşı yardım nasip olur
kalbi nifak, günah pasından temizlenir
insanlar onu sever
Hadis: Allah, her akşam iftar vakti, azabı hak etmiş 1 milyon kişiyi cehennemden azad eder

Hadis: Şayet Allah, yer ve göklere konuşma izni verseydi, onlar Ramazan ayını oruçlu geçirenleri cennetle müjdelerdi

Hadis: Kim Arife günü oruç tutarsa 2 senelik günaha kefaret olur. Kim Muharrem ayında 1 gün oruç tutarsa, hergüne 30 gün sevabı alır. Ramazanda 1 gün oruç, haram aylardan 30 gün oruçtan faziletlidir.

Hadis: Cennet 4 kişiye aşıktır.

Ramazan orucunu tutanlar
Kur’an okuyanlar
Dillerini koruyanlar
Açları doyuranlar
Hadis: Cennette “Reyyan” denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamette yalnız oruç tutanlar girer. Başka hiç kimse giremez.

Hadis: Resulullah(SAV), Veda haccında buyurdu: Allahın velileri (gerçek dostları);

namaz kılanlar, 5 vakit namazı dosdoğru kılan
Ramazan ayı orucunu tutan
Orucun sevabını Allahtan bekleyen
Zekatı gönül hoşluğuyla veren
Yasaklanan büyük günahlardan uzak kalan kimselerdir.
Belli başlı büyük günahlar;

Allaha şirk
Haksız yere birini öldürmek
Savaştan kaçmak
Namuslu, iffetli kadına iftira etmek
Büyü yapmak
Yetim malı yemek
Faiz yemek
Müslüman anne-babaya karşı gelip haklarına riayet etmemek
Kabe’nin hürmetine, saygınlığına riayet etmeyip, yasakları işlemek
Hadis: Allahü Teala Musa as vahyetti;

Herkim amel defterinde 10 Ramazan bulunan, velilerimdendir.
Herkim amel defterinde 20 Ramazan bulunan, huşu, tevazu sahibi kimselerdir.
Herkim amel defterinde 30 Ramazan bulunan, o kimse, üstün sevaplara sahip şehitlerdir.
*Allah, Ramazan ayı girince Arşı taşıyan meleklere ibadeti bırakmalarını, Ramazan orucunu tutanların yaptıkları dualara amin demelerini emreder.

*Allah, Ramazanda göklere, yerlere, dağlara, hayvanlara, böceklere, tümcanlılara Ramazan orucunu tutanlar için istiğfarda bulunmalarını ilham eder.

*Allahü Teala Ramazan orucunu tutanlardan 3 kişi bulunan yere azabımıda, musibetimide yollamam, demiştir.

image

Hadis: Allahü Teala yerlere-göklere konuşma izni verseydi, onlar;Ramazanı oruçlu geçiren kullara;

Sizi cehennemden azad edeceğim
Pek kolay bir hesapla hesaba çekeceğim
Ayak kaydıracak günahları sileceğim
Ramazan orucu için yaptığınız harcamaların yerini dolduracağım
Hiçkimsenin önünde sizi rezil etmeyeceğim
Ahiret için istediklerinizi vereceğim
Hayırlı olan dünya isteklerinizi yerine getireceğim,,, diye insanları müjdelerdiler.
İmam Rabbânî; Ramazan ayında yapılan nafile namaz-zikir-sadaka-nafile ibadet, bunlara verilen sevap başka aylarda yapılan 70 farz gibidir.

Bu ayda bir oruçluya iftar verenin;

günahları affolunur
cehennemden azad olur
oruçlunun sevabı kadar ayrıca ona da sevap verilir
*Bu ayda iyi iş yapanların bütün senesi güzel geçer, bu aya saygısızlık edenin bütün senesi günah işleyerek geçer.

Muhyiddin Arâbî buyurur ki; Ramazan gecelerinde namaz kılanlara, herbir secdeye;

1500 hasenat, lutüf, ihsan verilir
kırmızı yakuttan cennet verilir
oruçluya, güneş doğuşundan-batışına 70 bin melek dua eder
gece-gündüz secdelerine karşılık, cennette ağaçlar dikilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s