image

RAMAZAN AYINDA DİĞER SALİH AMELLER

<<**>>Kuranı Kerim Okumak: Genellikle bütün kitaplar Ramazan ayında inmiştir.

Kuran: önce Levhi Mahfuzdan, dünya semasına; oradan Kadir geces (Ramazan 27) azar azar Resulullah (SAV)’e indirildi. (23 senede)
İbrahim as sayfaları: Ramazan 1. gecesi
Tevrat: Ramazan 6. gecesi
İncil: Ramazan 13. gecesi
Zebur: Ramazan 18. gecesi indirildi.
*Resulullah (SAV) ile Cebrail as, Ramazan ayı hergecesi karşılıklı Kuran dersi yaprlar. Birbirlerinden dinler veya dinletirlerdi (tamamını).

*MUKABELE: Karşılıklı Kuran okuma-bu ayda müstehaptır.

<<**>>Zikir-Sohbet ve ilim Meclisinde Bulunmak: Ramazan ayında kim (ilim, sohbet) meclisine giderse, her adımı başına 1 senelik ibadet sevabı yazılır. Ve Peygamberimizle sancağının altında bulunur.

<<**>>Haramlardan Sakınmak:Bir kimse Ramazanda haram olunduğu şeyi yerse, içki içerse, zina ederse, onun Ramazanı kabul olunmaz. Ona Allah, melekler, gök ehli lanet eder. O Ramazanla gelecek Ramazan arasında vefat etse, Allah katında onun için bir hasene yoktur. Zira Ramazanda sevaplarda, günahlarda katlanır.

<<**>>Cemaate devam etmek

<<**>>Bir müminin Sıkıntısını Gidermek:Kim Ramazanda bir müminin ihtiyacını giderirse Allahta onun milyonlarca ihtiyacını giderir. (hadis)

<<**>>Umre Yapmak:Ramazanda 1 umre, benimle birlikte bir hacca denktir.

<<**>>Zekat Vermek:Ecir ve mükafatın çoğalması için şerefli vakitleri ve sene başı olan Muharrem veya Ramazan ayı gibi hürmet edilen ayları seçmelidir.

<<**>>Sadaka Vermek: Resulullah (SAV)’e sordular. Hangi sadaka daha üztündür. Cevap verdiler. Ramazandaki sadaka. (hadis)

ZEKAT-İNFAK:

*Allah için bir ibadettir. Bu yüzden doğrudan doğruya Allaha verildiğini bilmelidir.

*Sadakalar önce Allahın lutuf eline, oradan muhtacın eline geçer.

*Zekat ve sadaka gibi salih ameller:

Allahın af ve mağfiretini coşturur
Feyiz – berekete gark eder
İlahi rahmetin kapısını aralar
Azabın ylunu kapatır
* Sadaka şerrin 70 kapısını kapar.Allahın gazabını söndürür. (hadis)

<<**>>Anne-babaya İyilik Etmek

<<**>>Kocasını Razı Etmek:Ramazan ayında kocasını razı eden hanım için Allah katında Hz.Asiye (firavunun hanımı) ve Hz.Meryem (hz.İsa’nın annesi. O büyük imtihanlara sabredip elde ettiği sevap verilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s