image

image

Ramazan ayının her gecesinde kılınan namaz

——————————————————-

Zuhru’l- Abidin’de bildirilmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur:

– Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüzbin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahv edip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azad eylemiş sevabı yazılır.

—————-

RAMAZAN-I ŞERİFTE TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETİ

————————————————-

Bazı Rivayetlerde zikredildiğine göre; Mümin bir kul ramazan-ı şerifte sahura kalktığı zaman ,abdest alır,iki rekat da kılarsa ,Allahu-u Te’ala onun ardına yedi saf melek uydurur. Namazı bitirip dua ettiğinde o melekler duasına amin derler .Allah-u Te’ala o kişiye onlar sayısınca sevaplar yazar . Onlar adedince cennet derecelerini yükseltir .

Yine onar sayısınca günahlarını siler .Sonra da onlar kıyamet gününe kadar kendisi için dua ve istiğfarda bulunurlar .

Ebü’l Ferac İbnü’l-Cevzi,Bustanu’l-va’ızın sh:319; Ali el-Üchuri,Fedail-ü şehr-i ramazan,sh:137

————————-

M. İsmail Fındıklı, Faziletleri ile gün ve geceler

Ramazan Ayında Nafile Namazlar

Hadis: Allah, bu ayda oruç tutmayı farz, geceleri ibadet etmeyi nafile kılmıştır.

*Ramazan ayının ilk gecesi nafile namazında Fetih Suresi okunursa o kimse o sene içindeki kötülük ve belalardan muhafaza olunur.

*Ramazan ayının ilk akşamı (şabanın son gününü, ramazanın ilk gününe bağlayan gece) akşam-yatsı arası 2 rekat şükür namazı kılınır.niyet:” Allahım, Ramazan-ı Şerif ile müşerref kıldığın için” denir, namaza durulur.Fatihadan sonra 1. rekatta – 1 kevser suresi/2. rekatta 1 ihlas suresi okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar-70 salavat (salat-ı tüncina efdaldir)-dua yapılır.

image

*Ramazan ayı gecelerinde mümkünse her gece tesbih namazı kılınır.
*Ramazan ayı gecelerınde kılınacak nafile namazlar için çok büyük mükafat verileceği zikredilmiştir.

HER KİM RAMAZANI ŞERİFTE (NAFİLE NAMAZLAR)

image

1. gece 2 rekat namaz – her rekatta kadir suresi okunursa; SEVABI:

O kişiye 3 kolaylık verilir. 1*bu ay oruç-namaz ona kolay olur-2*Allah buay oruç-namazını kabul eder-3*Gelecek yıla kadar fakirlikten emin olur.

2. gece Bir kimse 2 rekat namaz kılar- her rekatta 1 fatiha suresi,4 felak suresi,4 nas suresi okursa SEVABI: Oyıl içindeki amellerinden ziyan görmez. İmansızlıktan emin olur. Ahirette 2 iyilik bulur(cehennemden kurtulur-cenneti hak kazanır)

3.gece Bu gecenin sonunda 2 rekat namaz kılsa- her rekatta 1 fatiha, 5 kevser, 5 ihlas okursa; SEVABI: Hz. Ebubekir’in elinden kevser şarabı içip, asla susamaz.

4. gece bu gece 6 rekat namaz kılsa- her rekatta 1 fatiha, 4 Asr suresi okursa; 6 iyilik bulur:

Müslüman olarak dirilir
müslüman olarak ölür
kabir sualine ihlas okur gibi cevap verir
yüzü ayın 14 gibi olur
sırattan yıldırım gibi geçer
hz. ebubekir ra sıratta ona cenneti müjdeler.

5. gece bu gece 4 rekat namaz – 1. rekatte 1 fatiha, 1 tekasür/2. rekatta 1 fatiha, 1 Asr/3. rekatta 1 fatiha, 1 maun/4. rekatta 1 fatiha, 3 ihlas okunur. SEVABI:

Kabir azabı görmez
günahları defterden silinir
yerlerine büyük sevaplar yazılır.

6. gece bu gece 2 rekat namaz – her rekatta 1 fatiha, 1 ayetel kürsî ile 1 Şehidallahü ennehü …….oku (veya başka bildiğin sure). SEVABI: Allah buyuruyor; Bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım, artık güzel amellere başla, der.

7. gece Bu gecenin yarısında 4 rekat namaz – her rekatta 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, 10 nas suresi okunur. SEVABI: Allah meleklere buyurur: Tatlı uykusunu terkedip rızamı istiyor. Şahit olun bağışlayıp, cennete sokacağım.

8. gece Bu gece 2 rekat namaz – her r ekatta 1 fatiha, 1 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur. SEVABI: 7 cehennem kapısı kapanıp, 8 cennet kapısı açılır.

9. gece Bu gece 12 rekat namaz – her rekatte 1 fatiha, 10 ihlas, 5 felak, 5 nas okunur. SEVABI: 10 türlü haceti kabul olunur. Kıyamette yüzü ayın 14 gibi nurlu olur.

10. gece Bu gece 4 rekat namaz –

1. rekatta** 1 fatiha, 1 ayetel kürsî, 1 Şehidallahü ennehü….(veya başka birşey), 1 duha (veya başka bir sure)/
2. rekatta**1 fatiha, 1 ala suresi, 1 gaşiye suresi (veya yerlerine bildiğin bir sure),
3. rekatta**1 fatiha, 1 duha (veya bildiğin),
4. rekatta**1 fatiha, 1 inşirah (vaya bildiğin).
SEVABI: Allah, Azrail as emir verir. Bu kulu şiddetimden, azabımdan emin kıldım.
11. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 10 ayetel kürsî, 10 kevser, 10 ihlas okunur. SEVABI: Kula, bütün peygamberlerin sevabı kadar sevab verilir. Kıldığı bu namaz, 50 yıllık geçmiş günaha kefaret olur.

12. gece Bu gece 10 rekat namaz – her rekatta istediğin sureyi oku. SEVABI: Günah derdine karşı dermanı tam bulmuştur.

13. gece Bu gece 6 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 30 felak, 30 nas okunur. SEVABI: Günahları deniz köpüğünden fazla olsada, bütün günahları bağışlanır.

14. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 30 ihlas okunur. SEVABI: Rızkı, bereketi fazla olur. O yıl içindeki bütün istekleri kendine verilir.

15. gece Bu gece 6 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 10 ihlas okunur. SEVABI:

cehennemden azad olur
ona tevratı-incili-hz.ibrahime inen sayfaları okumuş gibi sevap verilir.
70 yıl aralıksız kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verilir
100 kere hac sevabı verilir.

16. gece Bu gece seher vakti- 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 Kulillahümme…(veya bildiğin) okunur. SEVABI: Allah onun 100 türlü hacetini verir. 10’u dünya- 90’ı ahiret hacetleridir.

17. gece Bu gece 2 rekat namaz – 1. rekatta**1 fatiha, 1 kevser/2. rekatta**1 fatiha, 10 ihlas okunur. SEVABI:

Müslüman olarak ölür
Azrail ölürken kevser şarabı içirir
kıyamette açlık-susuzluk görmez.

M. İsmail Fındıklı, Faziletleri ile gün ve geceler: shf: 334

18.gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta** 3 ayetel kürsî, 3 ihlas, 3 felak, 3 nas okunur. SEVABI:

Anasından doğduğu gibi günahsız olur
Azrail gelince onu cennetle müjdeler.

19. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 7 zilzal (veya bildiğin) okunur. SEVABI:

Kıyamet korkularından emin olur
Günahlarından arınır, kötülükleri iyiliğe dönüşür.

20. gece Bu gece 6 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 1 duha (veya bildiğin) okunur. SEVABI:

Kabri nurlr olur
Hesabı kolay olur

21. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 5 felak, 5 nas okunur. SEVABI:

Gelecek yıla dek kötü nazar değmez
Rızkı bereketli olur
22. gece Bu geceyarısında 4 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 4 inşirah (veya bildiğin) SEVABI: O kimse 40 peygamber sevabı bulur.

23. gece Bu gece yarısında 2 rekat namaz – her rekat** 1 fatiha, 5 duha (veya bildiğin) SEVABI:

kıyamette yüzü güneşten daha nurlu olur
Yüzünün nuru ile sırattan ev halkının 70 kişisi rahatça girer

24. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 karia (veya bildiğin). SEVABI: Kişiye şöyle nida olunur. Korkma, sen emin kılınanlardansın.

25. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 fil, 1 kureyş okunur. SEVABI:

kıyamette kime şefaat etse, şefaati reddolunmaz
Ayrıca suya kanmış, karnı tok olmuş olur.
26. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 1 ayetel kürsî, 3 ihlas okunur. SEVABI: O kimseye kıyamette inanılmaz kıymette bir taç giydirilir.

27. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 7 kadir (veya bildiğin) SEVABI: Kadir gecesini değerlendirmiş gibi sevap yazılır.

28. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 3 ihlas okunur.SEVABI:

Anasından doğduğu gibi günahsız olur
kıyamette hesaptan kurtulur
29. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 7 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur. SEVABI: Allah nida eder o kimseye, sana müjdeler olsun. Orucunu-namazını kabul ettim, günahlarını bağışlayıp, cenneti vacip kıldım.

30. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, 10 nas okunur. SEVABI:

o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur
ibadetleri makbul olur
dünyadan imanla gider
kitabı sağ yanından verilir.

M. İsmail Fındıklı, Faziletleri ile gün ve geceler

30 gün-gece boyunca teravih/nafile namaz/hergün dua için tıklayınız.(hergün için ayrı ayrı)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s