Ramazan Ayında Oruçluya Sünnet ve Müstehab Olan Şeyler

Oruçlunun yakınlarına fakirlere fazlaca yardım müstehabdır.
Cömertlik bir ağaç gibidir. Kökü cennette dalları dünyaya sarkmıştır. Kim o ağacın altında yaşar cömert olursa er geç o dallardan birine tutunur cennete yükselir. Cömert; Allah’a, cennete, insanlara yakın, cehenneme uzaktır. Cimri ise; Allah’a, cennete, insanlara uzak, cehenneme yakındır.
Oruçlu mümkün olduğu kadar gece gündüz kuran okumak müstehabdır
Oruçlu mümkün olduğu kadar zikir yapmak müstehabdır
Oruçlu mümkün olduğu kadar salavat getirmek müstehabdır
Oruçlu mümkün olduğu kadar ilimle uğraşmak müstehabdır
Oruçlu için itikaf sünnettir
İtitkaf; günahları hapseder, bütün iyilikleri işlemiş gibi sevab yazılır.
Hazreti Hüseyin (ra) Resulallah Sallallahu aleyhi vesellem den rivayet eder: Ramazanda 10 gün itikaf etmek 2 hac ve umre sevabına denktir.
Bir kişinin mümin kardeşine sevgiyle bakması benim mescidimde 1 sene itikaf etmesinden hayırlıdır.
Ramazan orucunu tutmaya engel olacak derecede bedene takatsizlik verici işlerde bulunmak caiz değildir.
Nafile oruç tutanın yanında yemek yemek mekruh değildir bilakis oruçlunun sevabının artmasına sebeb olan sünnettir.
Bilal-i Habeşi Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem tarafında yemeğe çağırıldı. O ben oruçluyum dedi. Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem oruçlunun yanında yemek yenildiğinde, yiyenler bitirinceye kadar melekler oruçluya dua ederler. Biz rızkımızı yerken Bilal’in bol rızkı cennettedir. Ey Bilal oruçlunun yanında yenildiği müddetçe kemikleri tesbih eder melekler kendisi için istiğfar eder.
Sahura kalkmak sünnettir
Sahur yemek berekettir. Sakın bırakmayın velev ki bir yudum su içsin Allah sahur yiyenlere rahmet, melekler dua ederler.
Gündüz kaylule uykusu ile gece kalkıp teheccüd namazı kılmaya, sahur yemeği ile de gündüz orucuna kuvvet kazanın
Ehli kitab orucu ile bizim orucumuz arasındaki fark sahur yemeğidir
3 şeyde bereket vardı 1 cemaatte 2 tiritte 3 sahurda
3 kişiye yedirdikleri helal yoldan ise hesaba çekilmeyecek 1 oruç tutan 2 sahur yemeği yiyen 3 cihad eden
Sahuru geciktirmek iftarı acele etmek
Allah buyurdu Kullarım arasında en sevdiğim kişi iftar etmekte acele edendir
3 şey Peygamberin sünnetidir 1 sahur geciktirmek 2 iftarı acele yapmak 3 namazda sağ eli sol elin üstüne koymak
İftarı hurmayla açmak sünnettir
Orucunu varsa yaş hurma yoksa kuru hurma, o da yoksa bir kaç yudum su içerek bozardı
İftar ettirmek sünnettir
Kim helal kazancıyla oruçluya iftar ettirirse
Ramazan gecelerinde melekler ona rahmet duası yaparlar
Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam onunla musafaha eder
Kiminle Cebrailk Aleyhisselam musafaha ederse (onun alameti), o yufka yürekli ve gözü yaşlı olur
Oruçlunun iftar vakti duası kabul olucağından o saatte dua etmesi de sünnettir
İftar sırasında oruçluya, reddolumayan bir dua vardır
3 kimsenin duası reddolunmaz
Adil hükümdarın duası
İftar sırasında oruçlunun duası
Mazlumun duası
Bu dualar semaya yükselir gökyüzünün kapıları açılır Allah: Yemin olsun ki bir süre ssonrada olsa sana yardım edeceğim der
Oruçlunun şu şekilde iftar duası yapması sünnettir. İFTAR DUASI: Allahümme leke sumtü, ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, Yâ vâsi’al-mağfirati! Iğfirlî ve livâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yakûmül-hisab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s