imageRAMAZAN AYI

image

image

image

image

 

image

image

“Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse, onun sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Yemek yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey eksilmez.”
(Tirmizî, Savm: 82; İbni Mâce, Sıyam: 40)

Orucun ispatı ile gelen nobel ödülü(japon prof.)

!!!!!MÜBAREK RAMAZAN AY’I YAPILACAKLAR LİSTESİ!!!!!(ilkgece-gün/hergün/belirligünler/kadir gecesi/bayram gece-gün için listeler

Ramazan Sevinci

KADİR GECESİNE RASTLAMAK İÇİN HERGÜN ENAZ ŞUNLAR YAPILMALI

Ramazanda en çok gayret edeceğimiz şey

Ramazan Ay’ı 1. gece-gün VE HERGÜN yapılacaklar
(gece yapılamayanlar gün içinde yapılabilir-nafile oldukları için)

Ramazanda yapılması tavsiye edilen ibadetlerden…

RAMAZAN AYI ve FAZİLETLERİ

Ramazan ayı ilk gece Fetih suresi okumak hakkında…

Ramazan ayı ilk gece Fetih suresi ile nafile namaz kılmak hakkında…

!!!!RAMAZAN AYI HERGECE İÇİN KILINAN TERAVİH VE FAZİLETLERİ/HER GECE KILINAN NAFİLE NAMAZLAR VE FAZİLETLERİ/HERGÜN İÇİN FAZİLETLİ DUALAR

Ramazan’da Terâvih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nâfile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları  Sevapları

Oruç tutmak/Namaz kılmak hakkında…

Ramazan-ı şerifin ilk perşembesi hacet için

Ramazân-ı Şerîfin Her Cumasında Yâsîn Sûresini Okumak

Ramazan 15. Günü isra suresi son sayfa 15. Kere okumak hakk…

Ramazanın 14. günü İsra suresinin son sayfasını (veya 105. Ayetini) ikindi namazını kıldıktan sonra 1 su bardağı suya 15 kere (veya 11) her ne niyetiniz varsa söylenir ve bu Ayet okunur ve oruç onunla açılır.

Ramazan ayının 15. gecesi kim bir bardak süte Yasin Suresini okuyup içerse o kişiye Ledün ilmi verilir.

Hakkında bilgi;

Ramazanın 14. Günü ikindi namazından sonra iftardan önce kim bu ayeti okuyup bir bardak suya üfleyıp orucunu onunla açarsa, dünya ahiret bütün dert elem ve kederlerıni alır. Ayet “VE BİL HAGGI ENZELNAHÜ VE BİL HAGGI NEZEL. VE MAA ERSELNAKE İLLA MÜBEŞŞİRAV VE NEZİRA. İsra süresi 105. Ayet

11 defa okunacak, belki bilenlerimiz vardir .

kaynak: büyüklerimizin femi saadetleri

Coluk cocugumuz icinde yaparsak iyi olur

ruhul Furkan tefsiri

———

!!!(15 defa da okunabilir.)

Veya

RAMAZÂN-I ŞERÎF AYI 15. Gecesi İSRÂ SÛRESİ SON SAYFASI

Ramazanın 14. Günü İsra suresinin son sayfası ( 105. Ayetinden itibaren )15 kez okuyup suya üflenip AKŞAMI 15. Gecesi İFTARI da içilirse bütün hastalıklardan şifa bulur biiznillah. bi sürahi suya okursanız ailece içebilirsiniz.

Bu ayetler okunduktan sonra tilevet secdesi yapılır.

Tilavet secdesi yapmak için abdestli olunulur ve de kıbleye yönelinir.Daha sonra niyet edilir.(Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için tilavet secdesi yapmaya).Niyetten sonra “Allahu Ekber” diye tekbir getirilerek direk olarak secdeye gidilir (Eller havaya kaldırılmaz ruku yapılmaz veya ayakta başba bir şey okunmaz).

Secdede en az 3 kerre “Subhane rabbiyel’A’la” denilir.

Bir secde yapıldıktan sonra yine “Allahu Ekber” diye tekbir getirilerek ayağa kalkılır.

Dua gibi eller kaldırılarak; Bakara Suresinin 285. ayetindeki “Semi’na ve ata’na ğufra;neke Rabbena ve ileykel masir” ayeti celilesi okunur.

Bu şekilde tilavet secdesi yapılmış olunur.

İSRÂ SÛRESİ SON SAYFASI

105: Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel(nezele), ve mâ erselnâke illâ mubeşşiren ve nezîrâ(nezîren).

106: Ve kur’ânen faraknâhu li takreehu alen nâsi alâ muksin ve nezzelnâhu tenzîlâ(tenzîlen).

107: Kul âminû bihî ev lâ tu’minû, innellezîne ûtul ilme min kablihî izâ yutlâ aleyhim yahırrûne lil ezkâni succedâ(succeden). (SECDE ÂYETİ)

108: Ve yekûlûne subhâne rabbinâ in kâne va’du rabbinâ le mef’ûlâ(mef’ûlen).

109: Ve yahırrûne lil ezkâni yebkûne ve yezîduhum huşûâ (huşûan).

110: Kulid’ullâhe evid’ur rahmân(rahmâne), eyyen mâ ted’û fe lehul esmâul husnâ, ve lâ techer bi salâtike ve lâ tuhâfit bihâ vebtegı beyne zâlike sebîlâ(sebîlen).

111: Ve kulil hamdu lillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerîkun fîl mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbîrâ(tekbîren).

******

İSRÂ SÛRESİ SON SAYFASI MEALİ:

105-Ve Hakk’ı (Kur’ân’ı), O’nu, Biz indirdik. Ve Hakk ile indi. Seni, müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik.

106-Ve Kur’ân-ı Kerim; onu kısımlara (sure sure ve âyet âyet) ayırdık. İnsanlara, onu muksin olarak (uzun sürede) okuman için tenzîlen (kısımlara ayırıp, uzun sürede okunabilecek şekilde), bir indirişle indirdik.

107-De ki: “O’na inanılsın veya inanılmasın, O’ndan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara (Kur’ân’ın secde âyetleri) okunduğu zaman, secde ederek çeneleri (alınları) üstüne kapanırlar.”

108-Ve derler ki: “Rabbimiz, Sübhan’dır (herşeyden münezzehtir). Eğer Rabbimiz vaadettiyse, (o) mutlaka ifa edilmiştir.”

109-Ve çeneleri (alınları) üstüne kapanırlar. Ve huşûları artarak ağlarlar.

110-De ki: “Allah diye çağırın veya Rahmân diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi O’nun Esmaül Hüsnası’dır (Allah’ın en güzel isimleridir).” Namazında (sesini) yükseltme ve onu (sesini) alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut.

111-Ve de ki: “Hamd, çocuk edinmeyen Allah’a mahsustur ve O’nun mülkte ortağı olmamıştır (yoktur). Ve (O, zillete düşmez) O’nun, Kendisini zilletten (kurtaracak) bir dosta (ihtiyacı) yoktur.” O’nu tekbir ile (üstün kılarak) yücelt (büyüklüğünü ifade et)

RAMAZAN AYI İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

Ramazan Ayında Mübarek Mekanlarda Oruç Tutmanın Fazileti

Ramazan Orucunu Tutmayanlar Hakkında

Ramazan Ayında Oruçluya Sünnet ve Müstehab Olan Şeyler

Ramazan Ayında Nafile Namazlar

Ramazan ayının her gecesinde kılınan namaz

——————————————————-

Zuhru’l- Abidin’de bildirilmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur:

– Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüzbin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahv edip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azad eylemiş sevabı yazılır.

TERAVİH NAMAZI

Her Gece Kılınan Teravih Namazına Verilen Sevaplar

RAMAZAN ŞERİF DUASI

RAMAZANI ŞERİFTEKİ ZİKİRLER

RAMAZAN AYI BOYUNCA OKUNACAK YASİN’İN OKUNUŞ NİYETI

RAMAZAN AYINDA DİĞER SALİH AMELLER

RAMAZAN-I ŞERİFTE TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETİ

————————————————-

Bazı Rivayetlerde zikredildiğine göre; Mümin bir kul ramazan-ı şerifte sahura kalktığı zaman ,abdest alır,iki rekat da kılarsa ,Allahu-u Te’ala onun ardına yedi saf melek uydurur. Namazı bitirip dua ettiğinde o melekler duasına amin derler .Allah-u Te’ala o kişiye onlar sayısınca sevaplar yazar . Onlar adedince cennet derecelerini yükseltir .

Yine onar sayısınca günahlarını siler .Sonra da onlar kıyamet gününe kadar kendisi için dua ve istiğfarda bulunurlar .

Ebü’l Ferac İbnü’l-Cevzi,Bustanu’l-va’ızın sh:319; Ali el-Üchuri,Fedail-ü şehr-i ramazan,sh:137

FİTİR (FİTRE) SADAKASI

Fitre İle İlgili Hükümler:

Fitrenin Hikmeti:

Allah Bazı Şeyleri Bazı Hikmetlerle Gizlemiştir – İmam Nesefî

RAMAZANIN SON CUMASI HASIMLARI RAZI ETMEK İÇİN NAMAZ

RAMAZANIN SON CUMA GÜNÜ ÇOK NAMAZ BORCU OLANLARA …(uydurma olduğunu cübbeli hoca beyan etmiştir)

KEFARET NAMAZI (Ramazan ayının son Cuma namazından sonra kefaret-i namaz denilen dört rekâtlık namaz)

Kefaret namazı kılmakla kaza borçları affedilmez. Sadece, namazları vaktinde kılmama ve geciktirme günahları için, yapılan tevbenin kabulüne vesile olur.

Dört rekât kılınır. Her rekâtında, bir Fatiha, bir Âyet-el kürsi ve 10 Kevser suresi okunur.

NİYETİ: (Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların günahlarının affolması için bu namazı kılmaya) diye niyet edilir. Kefaret-i namaz ve mübarek zamanlarda yapılan diğer ibadetler, kaza edilmiş olan farz namazların, kazaya bırakma ve kazasını geciktirme günahlarının affolması maksadıyla yapılan tevbenin, kabul olması içindir. Yoksa kılınmamış namazlar, kaza edilmedikçe, hiçbir suretle affolmaz. Nitekim oruç kefareti de, oruç borcunu ödemiyor. Gün sayısınca orucun ayrıca kaza edilmesi de lazım oluyor.

***

KADİR GECESİ HAKKINDA

Ramazan-ı Şerif’in Son Günleri(mesela son 10 gün) İçin Çok Sevap Kazandıran Fikirler

KADİR GECESİ HANGİ GECE?

Kadir Gecesinin Belirti ve Alametleri

!!!KADİR GECESİ NAFİLE NAMAZLARI!!!

KADİR GECESİNİ NASIL İHYA EDEBİLİRİZ?

Kadir gecesi yapılacak bütün ibadetlerin listesi

KADİR GECESİ ZİKRİ-KADİR GECESİNDE ZİKİRLER

***

RAMAZAN SON GECE (ARİFE GECESİ-takip eden gün arife olan gün)-NAFİLE İBADETLER

Arife günü (akşamı)-UNUTMAYALIM!!!!

BAYRAM GECELERİ İBADETLERİ

BAYRAM GÜNÜ ZİKİRLERİ

BAYRAM GÜNÜ HAKKINDA

BAYRAM HAZIRLIKLARI

Gitme Ramazan!

************************

RAMAZANLA İLGİLİ DİĞER ŞEYLER

Allahü Teala yerlere göklere konuşma izni verseydi onlar ramazanı oruçlu geçirenlere şöyle müjde verirlerdi.

Bayram temizliği derdine düşen kardeşlerimize!

Çok güzel bir hidayet hikayesi

Ramazan Beyannamesi

13 gün geçti, geriye 16 gün kaldı.

*************************

NOT: AŞAĞIDA RAMAZAN AYI BİLGİLERİNİN HEPSİ BERABER BULUNMAKTADIR. YUKARIDA BAŞLIKLAR HALİNDE VERİLMİŞTİR.

************************

image

image

Ramazan’ın Manası: Yanmak (Ramazan orucu tutup tövbe edenlerin günahları yanıp yok oludğundan)

Müslümanlar bazı ibadetlerini HİCRİ AYLARa göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir.

RAMAZAN AYI ve FAZİLETLERİ

Ramazan Orucu hicretin 2. yılı, Şabanın 10. günü, Kıble; Kabeye döndürüldülten 1,5 sene sonra farz kılındı.

* Resulullah (SAV), 9 yılda 9 Ramazan Orucu tuttu.

*Dinin farz hükümlerinden biridir. İnkar eden kafir olur.

*Bakara Suresi 183’te farz kılındı.

*Her ümmete Ramazan ayında oruc farz kılındı, hepsı sapıklığa düştüler ne yazıkki.

*Oruca hürmet gereklidir. Tutmayanlar gizli yerler.

*Ramazan günleri lokanta, büfe gibi yiyip içme yerlerini işletmek günahtır. Bunların oruç yiyenlerden kazandıkları helaldir, fakat habistir, zararlıdır. Bu yerler iftardan sonra açılmalıdır.

*Kıyamet günü Ramazn ayı pek güzel bir surette gelip Allaha secde edecek. Allah ona şöyle diyecek: Ey Ramazan! Hacetini iste, hakkını tanıyanların elinden tutup, ona şefaat et…

*Üç ayların tamamı oruçlu geçirmek Resulullahın uygulamaları arasında sayılmamıştır. Fakat kaza veya kefaret orucu bulunanlar bu aylarda tutabilirler.

Ramazan Ayı Girince; Erkek-Kadın Herkes: 

 • sevinir
 • gusül abdesti alır
 • 1 ay Ramazan Orucunu tutar(şartlarına uyarak)
 • namaz borcu varsa öder
 • haramlara dikkat eder
 • dilini yalan, gıybetten korur
 • çok tevbe-istiğfar eder
 • çok salavat getirir
 • erkekler teravih namazını cemaatle kılar
 • hanımlar teravih namazını evinde kılar
 • Böylece oruçlar inşallah kabul olur.

*Oruç ibadettir. Sırf Allaha kulluk olarak yerine getirilir.

*Faydaları gaye haline getirilemez. o zaman ibadet olmaktan çıkar. Mesela; kilo vermek veya başka sebepler gaye haline getirilemez.

*Sadece gaye Allah rızası olmalıdır. Ayni şeyi namaz içinde düşünmeliyiz.

HADİS; Ramazn Ayının gelmesiyle sevinenin cesedini Allah cehennem haram kılar.

RAMAZAN AYI İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

image image image image image image image image

<<**>>Ramazan ayının gelmesiyle sevinenin cesedini Allah cehenneme haram kılar.

<<**>>Herkim oruçluya su verirse, Allah ona Benim Kevserimden su içirecekki, cennete girene kadar asla susamayacaktır.

<<**>>Ümmetime Ramazan Ayında 5 haslet verildi ki, benden daha önce hiçbir peygambere verilmemiştır.

 • oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha hoştur.
 • melekler iftar edene kadar dua eder.
 • Cennet hergün süslenır.

Diğer aylarda yaptıkları kötülükleri yapmasınlar diye şeytanlar bağlanır.

 • Ramazan son gecesi hepsinin günahlarını affeder.

<<**>>Herkim Ramazan Ayını;

 • Kavga, gürültü yapmadan, sessizlik, sakinlik içinde tutar
 • Allahı zikreder
 • Helalleri helal, haramları haram kabul eder
 • Hiç büyük günah işlemezse; Ramazan çıkarken bütün günahları bağışlanmış olarak ayrılır.

<<**>>Herkim 5 vakit namaz ile Cumadan cumaya büyük günahlardan uzaklaşırsa, aradaki küçük günahlar affedilir.Ramazandan ramazana büyük günahlardan uzaklaşırsa, aradaki küçük günahlar affedilir.

<<**>>Ramazan ayının ilk gecesi,

 • cennet kapıları açılır,sonuna kadar kapanmaz
 • cehannem kapıları kapanır, ay boyunca açılmaz
 • şeytanlar zincire vurulur
 • hergece sabaha kadar bir seslenici seslenir: -hayır isteyene müjdeler olsun, -af dileyen bağışlanır, -tevbe edene isteği kabul edilir, -hergece 60.000 kişi cehennemden azat olur, -bayram günüyse affettiğinin 60.000 katı daha affolunur.

<<**>>Ramazanda Resulullah (SAV) hutbeye çıkarken 3 kere amin dedi. Sorduklarında Resulullah(sav) dedi ki; Cebrail as geldi.

 • Ramazana yetiştiği halde günahı bağışlanmayan helak olsun! Ben de amin dedim.
 • Yanında ismim anıldığında salavat getirmeyen helak olsun! Ben de amin dedim.
 • Ana-babası veya sadece biri yanında yaşlandığı halde hakkını dea etmediğinden cennete giremeyen helak olsun! Ben de amin dedim.

Kim Resulullah(SAV)’a bir defa salavat getirirse;

*Allah ona 10 rahmet gönderir. Ayrıca Melekler ona dua eder-günahları affolunur-derecesi yükselir-Uhud dağı kadar sevap alır-şefaat vacip olur. (bunlarda ilavedir)

*Salavat belli miktarda okumaya karşılık ; Allahın rızası, rahmeti-gazabından korunmak-kıyametin dehşetinden korunmak-ölmeden önce cenneteki yerini görmek  mükafatları vardır.

*Salavat ayrıca

 • geçim sıkıntısından uzaklaştırır
 • fakirlikten uzaklaştırır
 • Resulullah(SAV)’e yakınlık nasip olur
 • Allaha yakınlık nasip olur
 • düşmanlara karşı yardım nasip olur
 • kalbi nifak, günah pasından temizlenir
 • insanlar onu sever

Hadis: Allah, her akşam iftar vakti, azabı hak etmiş 1 milyon kişiyi cehennemden azad eder

Hadis: Şayet Allah, yer ve göklere konuşma izni verseydi, onlar Ramazan ayını oruçlu geçirenleri cennetle müjdelerdi

Hadis: Kim Arife günü oruç tutarsa 2 senelik günaha kefaret olur. Kim Muharrem ayında 1 gün oruç tutarsa, hergüne 30 gün sevabı alır. Ramazanda 1 gün oruç, haram aylardan 30 gün oruçtan faziletlidir.

Hadis: Cennet 4 kişiye aşıktır.

 • Ramazan orucunu tutanlar
 • Kur’an okuyanlar
 • Dillerini koruyanlar
 • Açları doyuranlar

Hadis: Cennette “Reyyan” denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamette yalnız oruç tutanlar girer. Başka hiç kimse giremez.

Hadis: Resulullah(SAV), Veda haccında buyurdu: Allahın velileri (gerçek dostları);

 • namaz kılanlar, 5 vakit namazı dosdoğru kılan
 • Ramazan ayı orucunu tutan
 • Orucun sevabını Allahtan bekleyen
 • Zekatı gönül hoşluğuyla veren
 • Yasaklanan büyük günahlardan uzak kalan kimselerdir.

Belli başlı büyük günahlar;

 • Allaha şirk
 • Haksız yere  birini öldürmek
 • Savaştan kaçmak
 • Namuslu, iffetli kadına iftira etmek
 • Büyü yapmak
 • Yetim malı yemek
 • Faiz yemek
 • Müslüman anne-babaya karşı gelip haklarına riayet etmemek
 • Kabe’nin hürmetine, saygınlığına riayet etmeyip, yasakları işlemek

Hadis: Allahü Teala Musa as vahyetti;

 • Herkim amel defterinde 10 Ramazan bulunan, velilerimdendir.
 • Herkim amel defterinde 20 Ramazan bulunan, huşu, tevazu sahibi kimselerdir.
 • Herkim amel defterinde 30 Ramazan bulunan, o kimse, üstün sevaplara sahip şehitlerdir.

*Allah, Ramazan ayı girince Arşı taşıyan meleklere ibadeti bırakmalarını, Ramazan orucunu tutanların yaptıkları dualara amin demelerini emreder.

*Allah, Ramazanda göklere, yerlere, dağlara, hayvanlara, böceklere, tümcanlılara Ramazan orucunu tutanlar için istiğfarda bulunmalarını ilham eder.

*Allahü Teala Ramazan orucunu tutanlardan 3 kişi bulunan yere azabımıda, musibetimide yollamam, demiştir.

image

Hadis: Allahü Teala yerlere-göklere konuşma izni verseydi, onlar;Ramazanı oruçlu geçiren kullara;

 • Sizi cehennemden azad edeceğim
 • Pek kolay bir hesapla hesaba çekeceğim
 • Ayak kaydıracak günahları sileceğim
 • Ramazan orucu için yaptığınız harcamaların yerini dolduracağım
 • Hiçkimsenin önünde sizi rezil etmeyeceğim
 • Ahiret için istediklerinizi vereceğim
 • Hayırlı olan dünya isteklerinizi yerine getireceğim,,, diye insanları müjdelerdiler.

İmam Rabbânî; Ramazan ayında yapılan nafile namaz-zikir-sadaka-nafile ibadet, bunlara verilen sevap başka aylarda yapılan 70 farz gibidir.

Bu ayda bir oruçluya iftar verenin;

 • günahları affolunur
 • cehennemden azad olur
 • oruçlunun sevabı kadar ayrıca ona da sevap verilir

*Bu ayda iyi iş yapanların bütün senesi güzel geçer, bu aya saygısızlık edenin bütün senesi günah işleyerek geçer.

Muhyiddin Arâbî buyurur ki; Ramazan gecelerinde namaz kılanlara, herbir secdeye;

 • 1500 hasenat, lutüf, ihsan verilir
 • kırmızı yakuttan cennet verilir
 • oruçluya, güneş doğuşundan-batışına 70 bin melek dua eder
 • gece-gündüz secdelerine karşılık, cennette ağaçlar dikilir.

Mübarek Mekanlarda Oruç Tutmanın Fazileti

Resulullah(SAV) buyurdu ki;

 • Mekkede Ramazan orucu, diğer yerlerde 1000 Ramazandan üstündür.
 • Medinede bir Ramazan, diğer yerlerdeki 1000 Ramazandan daha hayırlıdır.

Ramazan Orucunu Tutmayanlar Hakkında

Resulluh(SAV), buyurur ki; Herkim kıyamette Allaha,

 • 5 vakit namaz
 • Ramazan orucu
 • cünüplükten yıkanmayla kavuşursa, Allahın hakiki kulu olur..Kim bunlardan birşey noksan ederse o da Allahın Hakiki Düşmanı olur.

DİKKAT! Resulullah buyurur ki; Herkim ruhsat (yolculuk gibi) ve hastalık bulunmaksızın Ramazandan 1 günün orucunu yerse, bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz. (Ebu Davud)

Resulullah (SAV) buyuruyor ki, Kim geçen Ramazan’dan borcu varken yeni Ramazana ulaşsa, o kişiden (bu yeni tutmuş olduğu) oruç (kamil manada) kabul olunmaz (yani eksik bir oruç olur). Herkim, Ramazan borcu varken, nafile oruç tutarsa, farz borcunu tutmadıkça o kişiden (bu nafilesi) kabul olunmaz. Ahmet bin Hanbel Müsned

Not: Burada kasdedilen şudur kaza orucu olan, yeni ramazan orucunu tutmasın veya yeni ramazanda eskiye niyet etsin demek olmayıp, ancak yeni tuttuğu oruç sevab yönünden eksiktir.

Hadis: Resullallah sallallahu aleyhi vesellem: …. Sonra ben götürüldüm bir de ne göreyim, topuklarından asılmış bir topluluk ki, dudakları kulaklarına kadar yarılmış, dudaklarından sel gibi kan akıyor ben “bunlarda kim?” diye sorunca, dediler ki; iftar vakti gelmeden oruç açanlar (ORUÇ TUTMAYANLAR)

Hadis: Resulallah sallallahu aleyhi vesellem: Mizanın yanındayken, ümmetimden bir genci melekler yüzüne, arkasına vura vura getirir. O da bana sarılır, meded senden der. Bunun günahı nedir derim. Onlar: Ramazan ayına ulaştı da tövbe etmedi, isyan etti, Allah da onu aniden aldı derler. Ben: “ne kötü gençmissin” derim. Ben: Allah’ım ümmetimden bu genci kurtar derim. Allah da “Onun hasmı ramazan ayıdır” buyurur. Ben de: ramazan ayıyla davalı olanlardan uzağım. Ramazanın hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir derim. Allahü Teala: ” Senin uzak olduğun kimseden Ben de uzağım.” der. Genci cehenneme götürürler.

Oruçluya Sünnet ve Müstehab Olan Şeyler

 • Oruçlunun yakınlarına fakirlere fazlaca yardım müstehabdır.
  • Cömertlik bir ağaç gibidir. Kökü cennette dalları dünyaya sarkmıştır. Kim o ağacın altında yaşar cömert olursa er geç o dallardan birine tutunur cennete yükselir. Cömert; Allah’a, cennete, insanlara yakın, cehenneme uzaktır. Cimri ise; Allah’a, cennete, insanlara uzak, cehenneme yakındır.
 •  Oruçlu mümkün olduğu kadar gece gündüz kuran okumak müstehabdır
 •  Oruçlu mümkün olduğu kadar zikir yapmak müstehabdır
 •  Oruçlu mümkün olduğu kadar salavat getirmek müstehabdır
 •  Oruçlu mümkün olduğu kadar ilimle uğraşmak müstehabdır
 • Oruçlu için itikaf sünnettir
  • İtitkaf; günahları hapseder, bütün iyilikleri işlemiş gibi sevab yazılır.
  • Hazreti Hüseyin (ra) Resulallah Sallallahu aleyhi vesellem den rivayet eder: Ramazanda 10 gün itikaf etmek 2 hac ve umre sevabına denktir.
  • Bir kişinin mümin kardeşine sevgiyle bakması benim mescidimde 1 sene itikaf etmesinden hayırlıdır.
 • Ramazan orucunu tutmaya engel olacak derecede bedene takatsizlik verici işlerde bulunmak caiz değildir.
 • Nafile oruç tutanın yanında yemek yemek mekruh değildir bilakis oruçlunun sevabının artmasına sebeb olan sünnettir.
  • Bilal-i Habeşi Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem tarafında yemeğe çağırıldı. O ben oruçluyum dedi. Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem oruçlunun yanında yemek yenildiğinde, yiyenler bitirinceye kadar melekler oruçluya dua ederler. Biz rızkımızı yerken Bilal’in bol rızkı cennettedir. Ey Bilal oruçlunun yanında yenildiği müddetçe kemikleri tesbih eder melekler kendisi için istiğfar eder.
 • Sahura kalkmak sünnettir
  • Sahur yemek berekettir. Sakın bırakmayın velev ki bir yudum su içsin Allah sahur yiyenlere rahmet, melekler dua ederler.
  • Gündüz kaylule uykusu ile gece kalkıp teheccüd namazı kılmaya, sahur yemeği ile de gündüz orucuna kuvvet kazanın
  • Ehli kitab orucu ile bizim orucumuz arasındaki fark sahur yemeğidir
  • 3 şeyde bereket vardı 1 cemaatte 2 tiritte 3 sahurda
  • 3 kişiye yedirdikleri helal yoldan ise hesaba çekilmeyecek 1 oruç tutan 2 sahur yemeği yiyen 3 cihad eden
 • Sahuru geciktirmek iftarı acele etmek
  • Allah buyurdu Kullarım arasında en sevdiğim kişi iftar etmekte acele edendir
  • 3 şey Peygamberin sünnetidir 1 sahur geciktirmek 2 iftarı acele yapmak 3 namazda sağ eli sol elin üstüne koymak
 •  İftarı hurmayla açmak sünnettir
  • Orucunu varsa yaş hurma yoksa kuru hurma, o da yoksa bir kaç yudum su içerek bozardı
 • İftar ettirmek sünnettir
  • Kim helal kazancıyla oruçluya iftar ettirirse
   • Ramazan gecelerinde melekler ona rahmet duası yaparlar
   • Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam onunla musafaha eder
   • Kiminle Cebrailk Aleyhisselam musafaha ederse (onun alameti), o yufka yürekli ve gözü yaşlı olur
 • Oruçlunun iftar vakti duası kabul olucağından o saatte dua etmesi de sünnettir
  • İftar sırasında oruçluya, reddolumayan bir dua vardır
  • 3 kimsenin duası reddolunmaz
   • Adil hükümdarın duası
   • İftar sırasında oruçlunun duası
   • Mazlumun duası
    •  Bu dualar semaya yükselir gökyüzünün kapıları açılır Allah: Yemin olsun ki bir süre ssonrada olsa sana yardım edeceğim der
 • Oruçlunun şu şekilde iftar duası yapması sünnettir.  İFTAR DUASI: Allahümme leke sumtü, ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, Yâ vâsi’al-mağfirati! Iğfirlî ve livâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yakûmül-hisab.

Ramazan Ayında Nafile Namazlar

Hadis: Allah, bu ayda oruç tutmayı farz, geceleri ibadet etmeyi nafile kılmıştır.

image

*Ramazan ayının ilk gecesi nafile namazında Fetih Suresi okunursa o kimse o sene içindeki kötülük ve belalardan muhafaza olunur

image

*Ramazan ayının ilk akşamı (şabanın son gününü, ramazanın ilk gününe bağlayan gece) akşam-yatsı arası 2 rekat şükür namazı kılınır.niyet:” Allahım, Ramazan-ı Şerif ile müşerref kıldığın için” denir, namaza durulur.Fatihadan sonra 1. rekatta – 1 kevser suresi/2. rekatta 1 ihlas suresi okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar-70 salavat (salat-ı tüncina efdaldir)-dua yapılır.

 • *Ramazan ayı gecelerinde mümkünse her gece tesbih namazı kılınır.

*Ramazan ayı gecelerınde kılınacak nafile namazlar için çok büyük mükafat verileceği zikredilmiştir.

HER KİM RAMAZANI ŞERİFTE (NAFİLE NAMAZLAR)

M. İsmail Fındıklı, Faziletleriyle gün ve geceler

image

1. gece 2 rekat namaz – her rekatta kadir suresi okunursa; SEVABI:

 • O kişiye 3 kolaylık verilir. 1*bu ay oruç-namaz ona kolay olur-2*Allah buay oruç-namazını kabul eder-3*Gelecek yıla kadar fakirlikten emin olur.

 

2. gece Bir kimse 2 rekat namaz kılar- her rekatta 1 fatiha suresi,4 felak suresi,4 nas suresi okursa  SEVABI: Oyıl içindeki amellerinden ziyan görmez. İmansızlıktan emin olur. Ahirette 2 iyilik bulur(cehennemden kurtulur-cenneti hak kazanır)

 

3.gece Bu gecenin sonunda 2 rekat namaz kılsa- her rekatta 1 fatiha, 5 kevser, 5 ihlas okursa; SEVABI: Hz. Ebubekir’in elinden kevser şarabı içip, asla susamaz.

 

4. gece bu gece 6 rekat namaz kılsa- her rekatta 1 fatiha, 4 Asr suresi okursa; 6 iyilik bulur:

 • Müslüman olarak dirilir
 • müslüman olarak ölür
 • kabir sualine ihlas okur gibi cevap verir
 • yüzü ayın 14 gibi olur
 • sırattan yıldırım gibi geçer
 • hz. ebubekir ra sıratta ona cenneti müjdeler.

 

5. gece bu gece 4 rekat namaz – 1. rekatte 1 fatiha, 1 tekasür/2. rekatta 1 fatiha, 1 Asr/3. rekatta 1 fatiha, 1 maun/4. rekatta 1 fatiha, 3 ihlas okunur. SEVABI:

 • Kabir azabı görmez
 • günahları defterden silinir
 • yerlerine büyük sevaplar yazılır.

 

6. gece bu gece 2 rekat namaz – her rekatta 1 fatiha, 1 ayetel kürsî ile 1 Şehidallahü ennehü …….oku (veya başka bildiğin sure). SEVABI: Allah buyuruyor; Bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım, artık güzel amellere başla, der.

 

7. gece Bu gecenin yarısında 4 rekat namaz – her rekatta 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, 10 nas suresi okunur. SEVABI: Allah meleklere buyurur: Tatlı uykusunu terkedip rızamı istiyor. Şahit olun bağışlayıp, cennete sokacağım.

 

8. gece Bu gece 2 rekat namaz  – her r ekatta 1 fatiha, 1 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur. SEVABI: 7 cehennem kapısı kapanıp, 8 cennet kapısı açılır.

 

9. gece Bu gece 12 rekat namaz – her rekatte 1 fatiha, 10 ihlas, 5 felak, 5 nas okunur. SEVABI: 10 türlü haceti kabul olunur. Kıyamette yüzü ayın 14 gibi nurlu olur.

 

10. gece Bu gece 4 rekat namaz –

 • 1. rekatta** 1 fatiha, 1 ayetel kürsî, 1 Şehidallahü ennehü….(veya başka birşey), 1 duha (veya başka bir sure)/
 • 2. rekatta**1 fatiha, 1 ala suresi, 1 gaşiye suresi (veya yerlerine bildiğin bir sure),
 • 3. rekatta**1 fatiha, 1 duha (veya bildiğin),
 • 4. rekatta**1 fatiha, 1 inşirah (vaya bildiğin).
 • SEVABI: Allah, Azrail as emir verir. Bu kulu şiddetimden, azabımdan emin kıldım.

11. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 10 ayetel kürsî, 10 kevser, 10 ihlas okunur. SEVABI: Kula, bütün peygamberlerin sevabı kadar sevab verilir. Kıldığı bu namaz, 50 yıllık geçmiş günaha kefaret olur.

 

12. gece Bu gece 10 rekat namaz  – her rekatta istediğin sureyi oku. SEVABI: Günah derdine karşı dermanı tam bulmuştur.

 

13. gece Bu gece 6 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 30 felak, 30 nas okunur. SEVABI: Günahları deniz köpüğünden fazla olsada, bütün günahları bağışlanır.

 

14. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 30 ihlas okunur. SEVABI: Rızkı, bereketi fazla olur. O yıl içindeki bütün istekleri kendine verilir.

 

15. gece Bu gece 6 rekat namaz – her rekatta **1 fatiha, 10 ihlas okunur. SEVABI:

 • cehennemden azad olur
 • ona tevratı-incili-hz.ibrahime inen sayfaları okumuş gibi sevap verilir.
 • 70 yıl aralıksız kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verilir
 • 100 kere hac sevabı verilir.

 

16. gece Bu gece seher vakti- 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 Kulillahümme…(veya bildiğin) okunur. SEVABI: Allah onun 100 türlü hacetini verir. 10’u dünya- 90’ı ahiret hacetleridir.

 

17. gece Bu gece 2 rekat namaz – 1. rekatta**1 fatiha, 1 kevser/2. rekatta**1 fatiha, 10 ihlas okunur. SEVABI:

 • Müslüman olarak ölür
 • Azrail ölürken kevser şarabı içirir
 • kıyamette açlık-susuzluk görmez

18.gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta** 3 ayetel kürsî, 3 ihlas, 3 felak, 3 nas okunur. SEVABI:

 • Anasından doğduğu gibi günahsız olur
 • Azrail gelince onu cennetle müjdeler

 

19. gece Bu gece 4 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 7 zilzal (veya bildiğin) okunur. SEVABI:

 • Kıyamet korkularından emin olur
 • Günahlarından arınır, kötülükleri iyiliğe dönüşür.

 

20. gece Bu gece 6 rekat namaz  – her rekatta** 1 fatiha, 1 duha (veya bildiğin) okunur. SEVABI:

 • Kabri nurlr olur
 • Hesabı kolay olur

 

21. gece Bu gece 2 rekat namaz  – her rekatta** 1 fatiha, 5 felak, 5 nas okunur. SEVABI:

 • Gelecek yıla dek kötü nazar değmez
 • Rızkı bereketli olur

22. gece Bu geceyarısında 4 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 4 inşirah (veya bildiğin) SEVABI: O kimse 40 peygamber sevabı bulur.

 

23. gece Bu gece yarısında 2 rekat namaz – her rekat** 1 fatiha, 5 duha (veya bildiğin) SEVABI:

 • kıyamette yüzü güneşten daha nurlu olur
 • Yüzünün nuru ile sırattan ev halkının 70 kişisi rahatça girer

 

24. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 karia (veya bildiğin). SEVABI: Kişiye şöyle nida olunur. Korkma, sen emin kılınanlardansın.

 

25. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 1 fil, 1 kureyş okunur. SEVABI:

 • kıyamette kime şefaat etse, şefaati reddolunmaz
 • Ayrıca suya kanmış, karnı tok olmuş olur.

26. gece Bu gece  2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 1 ayetel kürsî, 3 ihlas okunur. SEVABI: O kimseye kıyamette inanılmaz kıymette bir taç giydirilir.

 

27. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta**1 fatiha, 7 kadir (veya bildiğin) SEVABI: Kadir gecesini değerlendirmiş gibi sevap yazılır.

 

28. gece Bu gece 2 rekat namaz  – her rekatta** 1 fatiha, 3 ihlas okunur.SEVABI:

 • Anasından doğduğu gibi günahsız olur
 • kıyamette hesaptan kurtulur

29. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 7 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur. SEVABI: Allah nida eder o kimseye, sana müjdeler olsun. Orucunu-namazını kabul ettim, günahlarını bağışlayıp, cenneti vacip kıldım.

 

30. gece Bu gece 2 rekat namaz – her rekatta** 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, 10 nas okunur. SEVABI:

 • o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur
 • ibadetleri makbul olur
 • dünyadan imanla gider
 • kitabı sağ yanından verilir

M. İsmail Fındıklı, Faziletleriyle gün ve geceler

TERAVİH NAMAZI

 • Nafiledir, Ramazan ayına mahsustur.
 • Kadın-erkek için sünnettir.
 • Yatsı namazından sonra-vitir namazından önce kılınır
 • Vakti gecenin son anına kadar devam eder
 •  20 rekattir. Müekked sünnettir.
 • Bu namaza Resulullah (SAV), 4 halife devam etmiştir.
 • Cemaatle kılınması da bir kifaye sünnettir. (Yani bütün mahallenin insanları bu namazı cemaatle kılmayıp, evde yalnız başlarına kılsalar sünneti terkedip, hata işlemiş olurlar.
 • NOT: 4 rekatte bir, miktar oturulup dinlenildiği için bu 4 rekata (TERVİHA)  denir. Bu namazda 5 terviha vardır. (TERVİHA=Nefsi rahatlandırmak demektir). Çoğulu Teravih’dir.

Teravih Niyeti: Teravih namazına, veya vaktin sünnetine veya gece ibadetine niyet etmek ihtiyat bakımından daha uygundur. Fıkıh alimlerine göre (namaza) veya (nafile namaza) niyet edilmeside caizdir.

*2 rekatta selam vererek (10 selamla) bitirmek daha faziletlidir.

*4 rekatta da selam verilebilir.

* 8, 10, 20 rekatta bir selam verilerek bitirmek caizdir. Fakat mekruh sayılmaktadır.

*Hz. Ayşe’den; Resulullah (SAV): Ramazan ilk gecesi, mescitte namaz kıldı. İnsanlarda tabi oldu. Sabahleyin herkes bu namazdan bahsediyordu. 2. gece katılanlar çoğaldı, Resulullah (SAV) namaz kıldı, insanlar ona tabi oldu. 3. gece sayı çok fazla olup, mescide sığmadı. Resulullah (SAV), mescide gitmedi. Sabah namazından sonra şöyle dedi. Size bu namazın farz olmasından korktum, zira siz güç yetiremexsiniz.

*Resulullah (SAV) teravihi farz olarak emretmemekle beraber, ashabını bu namazı kılmaya teşvik ederdi. Vefatından sonra Hz.Ebubekir, halifeliğindedurum devam etti. Hz. Ömer herkesi topladı ve Übey bin Ka’b imamlığında cemaatle bu namazı kıldırdı (müslim).

*Kim sevabını Allahtan umarak geceleri namaz kılarak Ramazanı ibadetle geçirirse, geçmiş günahları (kul hakkı hariç) bağışlanır (Buhari).

*İmanla sevap umarak oruç tutar, teravih kılarsa, anasından doğduğu gibi temiz olur.

* Allah, Ramazan orucunu farz kıldı, ben de teravih namazını sünnet kıldım. Kim bunları yaparsa küçük günahlarından temizlenir.

IMG_9514

*Hz. Ali şöyle dedi. Hz. Ömer, bu teravih namazını benden işttiği bir hadis üzerine bu şekilde kıldırmaya başladı. O hadis nedir dediler. Hz. Ali: Arş etrafında (Haziretül Kuds) denilen bir yer var. Orası nurdan. Orada çok melek bulunup, biran durmadan ibadet ederler.Ramazan gelince Allahtan izin isteyip yeryüzüne gelip, insanlarla beraber namaz kılarlar. Ramazan boyu hergece yere inerler. Kim onlara dokunur, ebediyyen mutlu olup, asi olmazlar. Hz. Ömer bu hadis üzerine, buna en layık biziz deyip, insanları topladı.Übey bin Ka’b’ın imamlığında onlara teravih kıldırdı.

*Ramazan ayının ilk gecesi gök kapıları açılır. Sonuna kadar kapanmaz. Herhangi bir gecesinde (teravih) namaz kılan bir kula her secdeye karşılık 1500 sevap-cennette köşk verir.

 • İlk gün oruç tuttuğunda, o günden önceki Ramazan ayından o güne kadar günahları affedilir.
 • Sabah namazından-gün batana kadar hergün 70.000 melek ona istiğfar eder. Ramazan ayı-gece-gündüz her secdesine karşılık cennette ağaçlar dikilir. Hadis

*Resulullah (SAV)’e biri gelir. Ben şehadet getiririm (Allahtan başka ilah olmadığına, senin onun Resulu olduğuna, 5 vakit namaz kılar, Ramazanı tutar, teravih kılar, zekat veririm. Resulullah (SAV) derki; Bu hal üzere ölen sıddık ve şehittir. Hadis

Her Gece Kılınan Teravih Namazına Verilen Sevaplar

İmam Gazali teravih namazının fazileri hakkında şöyle der. Hz. Ali’den rivayer edilmiştir. Ali bin Ebu Talib r.a. (Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l- mecâlis

*Her kim Ramazan-ı Şerif’in (TERAVİH NAMAZI);

1. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Annesinin kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar.

 

2. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Eğer annesi-babası mümin ise onların bütün günahlarını bağışlar.

 

3. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Arş altındaki melekler müjde verir, Allah senin amellerini kabul edip, umduğuna nail eyledi.

 

4. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Tevrat, İncil, Zebur, Kuran okumuş gibi sevap ihsan eder.

 

5. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Mevla Teala, ona Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa’da namaz kılmışların sevabını verir.

 

6. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Mevlamız, Beyt-i Mâmur’u tavaf eden meleklerin sevabını verir. Her taş, tuğla kendisine istiğfar eder.

 

7. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Musa as. kavuşup, Firavun ve Haman’a karşı ona yardım etmiş gibi olur.

 

8. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Bedir savaşına katılmış gibidir.
 • Ayrıca İbrahim a.s. verdiği mükafatı verir.

 

9. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Tevbe eden Davud a.s. ibadeti kadar,
 • Resulullah (SAV) taati kadar; Allaha ibadet etmiş gibidir.

 

10. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah, dünya ve ahiret selameti verir.
 • İki cihanın hayırlarını bahşeder.
 • 70.000 kişi ve daha fazla kişi hakkında şefaatçi olur.

 

11. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Dünyadan suya kanmış olarak çıkar
 • Sıratı şimşek gibi geçer

 

12. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah 70 kabul edilmiş hac-umre sevabı yazar.
 • Mahşer meydanına ay gibi nurlu gelir

 

13. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Beytullahı imar etmiş kimseler gibi sevaplar alır
 • Orada bulunmuş peygamber, sıddıklar, şehitler, salihler gibi sevaplar alir
 • Kıyamer günü bütün kötülüklerden emin olarak mahşere gelir.

 

14. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Kadir gecesine ulaşıp Hacer ül Esved ile Hz. İbrahim Makamı arasında namaz kılmış gibi olur.
 • Melekler, teravih kılmış olduğuna şahit olarak mahşere gelir.
 • Kıyamette Allah zor bir hesaba çekmez.

 

15. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • O kimsenin hacetini ve duasını kabul eder, mükafat verir.
 • Arşı-Kürsüyü taşıyan melekler kendisine feyiz yağdırır.

 

16. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Dünyadan ahirete giderken Lâ ilâhe illallâh der
 • Kabirden kalkarken  Lâ ilâhe illallâh de
 • Allah kendine cehennemden kurtuluş beratı yazar
 • Allah kendine cennete giriş beratı yazar.

 

17. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Dünyadan çıkmadan cennetteki makamını görür.
 • Peygamberlerin sevabının bir misli bağışlanır.

 

18. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Şehitlere, gazilere verilen ecir gibi ecir verilir
 • Allah, senden de, annenden de, babandan da razı oldum, der.

 

19. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah, dünya ve ahiret sıkıntılarına kafi gelir
 • Firdevs cennetinde derecesini yükseltir

 

20. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Resulullah (SAV)’i görmeden
 • Cennetle müjdelenmeden
 • Melekler onu ziyaret etmeden , dünyadan çıkmaz.

 

21. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah, ona cennette nurdan köşk yapar
 • Göktekıler, yerdekiler sayısınca sevap yazar.

 

22. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Ümmetin yetimlerini doyuran, dullarını doyuran herkes kadar sevap verir.

 

23. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Ümmetin esirlerini satın alıp azaat etmiş gibi sevap alır
 • Allah kendine (o kula) cennette bir şehir bina eder

 

24. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah, amelini sağ elinden verir
 • Kendisinin 24 tane kabul edeceği dua hakkı verir

 

25. gecesi teravih kılarsa;SEVABI:

 • Ölüm meleği ona güzel surette gelir
 • onu cennet müjdesiyle müjdeler
 • ondan kabir azabı kaldırılır

 

26. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Allahın emriyle, melekler onu şeytanın şerrinden korur.

 

27. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Allah, cennet meleği Rıdvan’a onun için cennet kapısını aç, der.

 

28. gecesi teravih kılarsa: SEVABI:

 • Allah , meleklere cehennemin kapılarını kapatın, der
 • Onun cennette bin defa derecesini yükseltir.

 

29. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Eyüp a.s. 4 belaya sabredip aldığı ecir gibi sevap verilir.
 • Tüm günahları bağışlanır

 

30. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Arşın altında bir münadi seslenir.

 • Teravih kılan kullar cehennemden azat oldular
 • cennete, Allahın cemaline nail oldular
 • kullarımı af eyledim
 • cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim
 • kadın-erkek > cehennemden kurtulmak, sıratı kolay geçmek için berat yazılır.

Ali bin Ebu Talib r.a. (Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l- mecâlis

KİM 30 GECE TERAVİH KILARSA;  ALLAH BU SEVAPLARI ŞEKSİZ, ŞÜPHESİZ İHSAN EDER!Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder.

KAYNAKLAR:

(İsmail Hakkı – Mecalisü’l-va’z ve’t-tezkir, sh: 88-90),(Osman el-Hobevi – Dürratü’l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye ,sh:15-99 , İmamı Gazali Hazretleri RA ĞUNYE / Cübbeli Ahmet Hoca RAMAZANI ŞERİF RİSALESİ)

RAMAZAN ŞERİF DUASI

*Dualar içinde en makbul dua, Allahın isimleryle yapılandır.
*Allahü Teala, (Araf 180)’de Allahın güzel isimleri vardır. Ona onlarla dua edin.
*Bu emre uyarak Alimler tarafından derlenmiş-Ramazanı Şerif duası olarak meşhur olmuş, bu dua ile yapılan isteklerin Allah tarafından kabul göreceği muhakkaktır.
image
RAMAZAN ŞERİF DUASI
Bismillâhirrahmânirrahim
Allahümme inni es’elüke biesmaikelhüsna.
Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe he illallâh.
Ya rahmânü, errahmânü allemelKur’ân.
Ya rahîmü, vekânellâhü gafûrar- rahîmâ.
Ya mâliku, mâliki yevmiddin.
Ya kuddusü elmelikül kuddûsüs- Selâm
Ya Müte’âlü “Fe te’âlellâhül-Melikül-Hakk”
Ya selâmü, vallâhü yed’ü ilâ dâris-selâm.
Ya mü’minü, elmü’minül müheymünül ‘ Azîz
Ya azizü, ve kânellâhü azizen hakîmâ
Yâ Cebbâru, el-Cebbârül-Mütekebbir.
Ya hâliku, fe tebârekellâhü, ahsenül-hâlıkîn.
Yâ Musavviru, Hüvellezi yüsavviruküm fil-erhâm.
Ya evvelü, hüvel evvelü vel âhirü vezzâhirü vel-bâtın.
Ya şekûrü,  inne rabbenâ le-gafûrun şekûr.
Ya vedûdu, ve hüvel gafûrul-vedûd.
Ya zâhiru, vezzâhirü  vel bâ’tın.
Ya kâimü, kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hu.
Ya hayyü-Yâ Kayyûmü,  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül- Kayyûm.
Ya semîu,  ve hüves semî’ul alîmü.
Ya basîrü, innallhe basırün bil-‘ibâd.
Yâ Halîmü, innallâhe Aliyyun Halîm.
Yâ ‘Azîmü, Ve hüvel- Aliyyül-‘Azîm.
Ya hakîmü, ve kânellâhü azizen hakima.
Ya kerîmü,  innellâhe le-ganiyyün kerim.
Ya kâdirü,  ve hüvel kâdiru alâ en yeb’ase aleyküm.
Ya muktedirü,  inde melikin muktedir.
Ya bâisü, innellâhe yeb’asü men filkubur.
Ya rezzâku, vallâhü hayrürrâzikîn.
Ya vârisü,  ve lillâhi mîrâsüs-semâvâti vel’ard.
Ya kaviyyü,  İnnellâhe Kaviyyün ‘Azîz.
Yâ Şehîdü, İnnellâhe ‘alâ külli şey’in şehîd.
Ya mübdiü- ya muidü, innehû hüve yübdiü ve yü’idü.
Yâ Razzâku, Vallâhü yerzüku men yeşâ.
Ya tevvâbü,  innehu kâne tevvâben.
Ya vehhâbü, inneke entelvehhab.
Ya celilü, zülcelüli vel ikram.
Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ.
Ya vekilü,  ve kefa billâhi vekilâ.
Ya kâfi,  ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl.
Ya veliyyü,  ve hüvel veliyyülhamîd.
Yâ Rabbi, Fe tebârekellâhü rabbül-lâlemin.
Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entümül- fukara.
Ya şâkiru, innellahe şâkirun alîm.
Ya hallâku,  Ve  hüvel -hallâkul- ‘alîm.
Ya muhsinu,  vallâhü yuhibbul muhsinin.
Ya kadîru, vallâhü alâ külli şey’in kadir.
Ya müfaddilü, vallâhü zülfazlil azîm.
Ya mün’imü,  ve yütimmü nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîmâ.
Ya muizzu, tuizzu men teşâu.
Ya müzillü,  tüzillü men teşâu.
Ya refî’u,  Refî’ud-derecât.
Ya şefi’u men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihî.
Ya kebîru,  innallâhe kâne aliyyen kebîrâ.
Ya Hakku,  Fe te’âlellâhül- Melikü’- Hakk.
Ya berru, innellahe hüvel-Berrür- Rahîm.
Ya vitru, veşşef’î  vel-vetr.
Ya gaffâru, innehu kâne Gaffârâ.
Ya gâfiru,  ve ente hayrül -Gâfirîn.
Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd.
Ya mennânü, belillâhü yemünnü ‘aleyküm.
Ya bâki,  ve yebkâ vechü rabbiki.
Ya ehadü,  kulhüvallâhü ehad.
Ya samedü,  Allâhüs-Samed.
Ya metînü,  hüver rezzâkû zül-kuvvetil metîn.
Ya hâdî innellâhe yehdî men yeşâü.
ya bedî’u, bedi’us-semâvâti vel ard.
ya Alîmü,  âlimül-gaybi veş-şehâdeh.
Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrülfâtihîn.
Ya mübînü,  innâ fetahnâ leke fethan mübînâ.
Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melûne muhît.
Ya kâdî,  vallâhü yakdî bil-hakk.
Ya hasîbü,  vekânellâhü ala külli şey’in hasîbâ.
Ya nasîru,  ni’mel Mevlâ ve ni’men –nasîr
Ya vasîu, ve kânellahu vâsian alîma
Ya kâhıru,  ve huvel kâhıru fevka ibâdihi.
Ya gâfıru,  innellahe yağfiruz-zünûbe cemî’â.
Ya tâhiru, innellahe yuhibbul -mutetahhirîn.
Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemî’ul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.  
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyıbînet- tâhirîne  birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillâhi rabbilâlemîn.  

RAMAZANI ŞERİFTEKİ ZİKİRLER

Ramazan-ı Şerif’in ilk gecesi cehennemden âzat olunmak için okunacak dua..

Ali ibni Ebi Talib (Kerramellahu vechehü) den rivayet olunan bir hadis-i şerifinde Rasülüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

üç kere ‘‘Allahü ekber”

Arkasından da şu duayı okursa:

“Elhamdülillahillezi Halekani ve Halekake ve Kaddera leke menezile ve cealeke ayetel lilalemin.”

Allahu Teala meleklere der ki ‘’Bu kulumla size iftihar ederim.Ben bu kulumu cehennemden azad ettim, sizi de şahit ettim.’’

Meali: ”Bütün hamdler, beni seni yaratan, sana konaklar (ve burçlar) takdir eden ve seni alemler için büyük bir ayet yapan Allahu teala’ya mahsustur” de.

Ramazan’ı Şerif Risalesi

image

*Ramazanda Allahı zikreden affedilmiştir. *Ramazanı Şerifte isteyen mahrum olmaz. Hadis

<<**>> İlk 10 gün hergün 100 kere -Yâ Erhamer Râhimîn- Merhametlilerin en merhametlisi Allahım!

<<**>> İkinci 10 gün hergün 100 kere – Yâ Gaffâraz zünûb – Ey günahları en çok affeden Allahım!

<<**>> Üçüncü 10 gün hergün 100 kere – Yâ Âtikar rikâb – Ey günahkarları cehennemden azad eden Allahım!

image

* Herkim Recep-Şaban-Ramazanda öğle-ikindi arasıEstağfirullah Estağfirullah Estağfirullahe’l-azim el- Kerim, ellezi la ilahe illa hüvel’l-hayyül- Kayyüm ve etübü ileyh, tevbete abden zalimin li nefsihi, la yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura. derse Allah yazıcı meleklere, bu kulun defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın, der.

*Ramazan ayında 4 şeye ihtimam gösterin.

 • Kelimeyi Tevhidi çok söyleyin. “Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah.”
 • Tevbe- istiğfar edin. Estağfirullahe’l-azim el- Kerim, ellezi la ilahe illa hüvel’l-hayyül- Kayyüm ve etübü ileyh
 • Cenneti A’la’yı isteyin.
 • Cehennemden Allaha sığının.

*Ramazan ayının 1-den sonuna kadar hergün(tesbihin 100  boncuğuna Lâ ilâhe İllellâh, 100.de Muhammedün Resûlüllah) bir tesbih bu şekilde çekilir.( 1000 kere tesbih çok efdaldir). Kelimeyi Tevhid  hergün 1000 kere tesbih edilirse , Ramazan sonunda 30.000 tamamlanır.

*Bir defa Kelimeyi Tevhid getiren 4000 adet büyük günahı silinir. (hadis)

image

*İbrahim Nehâî buyurur; Ramazanda

 • bir oruç, 1000 oruçtan,
 • bir tesbih, 1000 tesbihten,
 • bir rekat, 1000 rekattan üstündür.(diğer aylardaki)

RAMAZAN AYI BOYUNCA OKUNACAK YASİN’İN OKUNUŞ NİYETİ

image

1. gece: Allahın, o kulunun kendisinden, bütün müminlerden razı olması için

2. gece: Peygamberimiz (SAV)’in ruhu için

3. gece: Hz. Adem a.s. ruhu için

4. gece: Hz. Havva annemizin ruhu için

5. gece: Hz. Ebubekir ra ruhu için

6. gece: Hz. Ömer r.a. ruhu için

7. gece: Hz. Osman r.a. ruhu için

8. gece: Hz. Ali r.a. ruhu için

9. gece: Hz. Fâtıma r.anha ruhu için

10. gece: Hz. Ayşe r.anha ruhu için

11. gece: Hz. Hasan r.a. ruhu için

12. gece: Hz. Hüseyin r.a. ruhu için

13. gece: Hz. Zeynelabidin r.a. ruhu için

14. gece: Ashabı Kiram r.anhüm için

15. gece: Kuranın nurunun her yanımızı kaplaması için

16. gece: Ruhu kolayca teslim için

17. gece: Kabir suali kolay olması için

18. gece: Münker-Nekir sualleri kolay olsun için

19. gece: Kuranın kabrimizi aydınlatması için

20. gece: Kuranın kabirde yoldaş olması için

21. gece: Mizanın ağır gelmesi için

22. gece: Sıratı kolay geçmesi için

23. gece: Arş-ı A’la da gölgelenmek için

24. gece: Peygamberler-veliler şefaati için

25. gece: Peygamberimiz (SAV)’le komşu olmak için

26. gece: Azrailin hoş gelmesi için

27. gece: Büyük-küçük günahların affı için

28. gece: Rabbimizin cemalini görmek için

29. gece: Tüm müslümanların selameti için

30. gece: Allaha emanet etmek niyetiyle okunur.

ALLAH KABUL ETSİN

AMİN

RAMAZAN AYINDA DİĞER SALİH AMELLER

image

1<<**>>Kuranı Kerim Okumak: Genellikle bütün kitaplar Ramazan ayında inmiştir.

 • Kuran: önce Levhi Mahfuzdan, dünya semasına; oradan Kadir geces (Ramazan 27) azar azar Resulullah (SAV)’e indirildi. (23 senede)
 • İbrahim as sayfaları: Ramazan 1. gecesi
 • Tevrat: Ramazan 6. gecesi
 • İncil: Ramazan 13. gecesi
 • Zebur: Ramazan 18. gecesi indirildi.

*Resulullah (SAV) ile Cebrail as, Ramazan ayı hergecesi karşılıklı Kuran dersi yaprlar. Birbirlerinden dinler veya dinletirlerdi (tamamını).

*MUKABELE: Karşılıklı Kuran okuma-bu ayda müstehaptır.

 

2<<**>>Zikir-Sohbet ve ilim Meclisinde Bulunmak: Ramazan ayında kim (ilim, sohbet) meclisine giderse, her adımı başına 1 senelik ibadet sevabı yazılır. Ve Peygamberimizle sancağının altında bulunur.

 

3<<**>>Haramlardan Sakınmak:Bir kimse Ramazanda haram olunduğu şeyi yerse, içki içerse, zina ederse, onun Ramazanı kabul olunmaz. Ona Allah, melekler, gök ehli lanet eder. O Ramazanla gelecek Ramazan arasında vefat etse, Allah katında onun için bir hasene yoktur. Zira Ramazanda sevaplarda, günahlarda katlanır.

 

4<<**>>Cemaate devam etmek

 

5<<**>>Bir müminin Sıkıntısını Gidermek:Kim Ramazanda bir müminin ihtiyacını giderirse Allahta onun milyonlarca ihtiyacını giderir. (hadis)

 

6<<**>>Umre Yapmak:Ramazanda 1 umre, benimle birlikte bir hacca denktir.

 

7<<**>>Zekat Vermek:Ecir ve mükafatın çoğalması için şerefli vakitleri ve sene başı olan Muharrem veya Ramazan ayı gibi hürmet edilen ayları seçmelidir.

 

8<<**>>Sadaka Vermek: Resulullah (SAV)’e  sordular. Hangi sadaka daha üztündür. Cevap verdiler. Ramazandaki sadaka. (hadis)

ZEKAT-İNFAK:

*Allah için bir ibadettir. Bu yüzden doğrudan doğruya Allaha verildiğini bilmelidir.

*Sadakalar önce Allahın lutuf eline, oradan muhtacın eline geçer.

*Zekat ve sadaka gibi salih ameller:

 • Allahın af ve mağfiretini coşturur
 • Feyiz – berekete gark eder
 • İlahi rahmetin kapısını aralar
 • Azabın ylunu kapatır

* Sadaka şerrin 70 kapısını kapar.Allahın gazabını söndürür. (hadis)

 

9<<**>>Anne-babaya İyilik Etmek

 

10<<**>>Kocasını Razı Etmek:Ramazan ayında kocasını razı eden hanım için Allah katında Hz.Asiye (firavunun hanımı) ve Hz.Meryem (hz.İsa’nın annesi. O büyük imtihanlara sabredip elde ettiği sevap verilir.

FİTİR (FİTRE) SADAKASI

FİTRE: Sevap için verilen yaratılış ikramı demektir.

*Fitrenin vacip olması, zekatın farz olmasından öncedir.

*Fitrenin vacip olması, orucun farz kılındığı yıldır.

*Fitre bir yardımlaşmadır.

*Orucun kabulüne, can çekişmeden kurtulmaya, kabir azabından kurtulmaya bir yoldur.

 

Fitre İle İlgili Hükümler:

*Miktarı, il müftülüğünce belirlenen miktardır.

*Bu sadaka, fitre verecek olanın bulunduğu yerdeki fakirlere verilmelidir. Başka yere göndermek mekruhtur.

*Kim Ramazanı oruçla geçirir, güsul alıp namaza gider ve onu fitre ile sonlandırırsa; bayram namazından bağışlanmış olarak döner.

 

Fitrenin Hikmeti:

*Namazda;

rüku 1 tane/secde 2 tane;

ikiside farz.

Rüku>>> Kulluğun göstergesi,

Secde>>> Bunun şahitleri.

Secde olmadan, rüku kabul olmaz.

*Fıtır Sadakası olmadan, Ramazan orucu kabul olmaz. (Yani hakiki sevap oluşmaz).

Fıtır (Fitre), tutulan Ramazan orucunun şahididir.

*Ramazan ayı gök ile yer arasında asılı kalır, Fitre verilmeden Allaha ulaştırılmaz(hadis).

*Kim fitre verirse, 10 haslet bağışlanır.

 • Beden günahtan temizlenir.
 • Cehennemden azad olur.
 • Tuttuğu oruçlar kabul olur.
 • Cenneti hak eder.
 • Mahşerde, kabirden emin olarak kalkar.
 • O sene, yaptığı, yapacağı ameller kabul edilir.
 • Şefaat ona vacip olur.
 • Şimşek gibi sırattan geçer.
 • Terazide sevapları ağır gelir.
 • İsmi cehennemlikler divanındaysa silinir.

NOT:Fitre; oruçta ve teravih namazları gibi ibaderlerde meydana gelen eksiklikleri örter, kusurları düzeltir.

Allah Bazı Şeyleri Bazı Hikmetlerle Gizlemiştir – İmam Nesefî

 • Kadir Gecesini;  Ramazan ayının tümünde İbadete çok çalışılsın diye.
 • Cuma kabul saatini; Cuma gününün tümü dua ile geçirilsin diye.
 • İsmi Azam; Tüm İsimleri ile kendisine dua edilsin diye, Esmaül Hüsna’nın içinde ismi Azam gizlidir.
 • Veli Kullar; Müslümanların hiçbirine hor bakılmasın diye, velisini, kulların arasında gizlemiştir.
 • Rızası; Hiçbir ibadet küçümsenmesin diye, taatlerin arasında gizlenmiştir.
 • Gazabı; Hiçbir günah hafife alınmasın diye, günahların içinde gizlenmiştir.

KADİR GECESİ Hakkında

image

*KUR’AN bu gecede inmeye başlamıştır.

*Bu gecede ibadet, içinde Kadir Gecesi bulunmayan 1000 ayda yapılan ibadetten üstündür.

*Gelecek seneye kadar olacak her hadise (Allahın ezeli kaza ve takdiri) meleklere bu gece bildirilir.

*Bu gece yeryüzüne çok sayıda melek iner.

*Bu gece tan yeri ağarana kadar esenliktir. Her kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.

image

Kadir Gecesinin Belirti ve Alametleri

 • Parlak, aydınlık bir gecedir.
 • Sabahı, ne fazla sıcak ve ne de fazla soğuktur.
 • Bulutsuz ve yağışlıdır.
 • Rüzgarda o gece esmez.
 • Yıldızlarda diğer gecelere göre daha azdır.
 • Sabahın güneşide zayıf ışıklıdır, parlaklığı azdır.

*Kadir Gecesi, Cebrail a.s. meleklerden bir cemaat ile namaz kılan veya Allahı zikreden her kula dua eder, selam verirler (hadis).

*Bir kimse Kadir Gecesinde, bir çobanın koyunu sağacak kadar ibadet etmesi, Allah katında onun bir sene boyunca oruç tutmasından sevimlidir. Kadir gecesi Kurandan bir ayet okumak, Allah katında başka zamanlarda Kuranın hepsini hatim etmekten güzeldir (hadis).

*Kadir Gecesi,

 • Cebrail a.s. ve melekleri (70.000) yeryüzüne inerler,
 • İçinde mümin erkek veya kadın bulunan hiçbir ev, oda, mesken, gemi bırakmamak üzere hepsine girerler,
 • Şu evler müstesna; İçinde
  • Köpek domuz şarap(diğer alkollü içecekler) bulunan evlere,
  • Haram yoldan cünüp olmuş bir kimse bulunan evlere,
  • Veya Heykel bulunan evlere, girmezler. (hadis)

Abdullah İbni abbas r.a. nın şöyle söylediği rivayet edilmiştir:……..

Gunye: 2/14

Kaynak kitap: faziletleri ile gün ve geceler, M. İsmail Fındıklı

*Musa a.s. şöyle dua etti.

 • Ey Rabbim, sana yakın olmak istiyorum! Bana yakınlık, Kadir Gecesini ibadetle geçirenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, senin rahmetini istiyorum! Rahmetim, Kadir Gecesi fakirlere merhamet edenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, şimşek hızıyla sıratı geçmek istiyorum! Bu, Kadir Gecesinde sadaka verenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, cennette gölgelenmek, meyve yemek istiyorum! Bu, Kadir Gecesi beni tesbih edenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, cehennemden kurtuluşu istiyorum! Bu, Kadir Gecesi sabaha kadar istiğfar edenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, senin rızanı istiyorum! Bu, Kadir Gecesi 2 rekat namaz kılan kimseye nasip olur.

*Cuma gecesi, haftalık günahlara kefarettir.

*Beraat gecesi, yıllık günahlara kefarettir.

*Kadir Gecesi, ömürlük günahlara kefarettir

*Kadir Gecesi ibadeti 1000 çeşit haceti yerine getirir. Cehennemlikler arasında adı varsa, değiştirilip cennetliklere yazılır (hadis).

KADİR GECESİ NAMAZI

***Kim Kadir Gecesi, 2 rekat namaz kılar, istiğfar ederse; SEVABI:

 • Bağışlanır.
 • Allahın rahmetine erer.
 • Cebrail a.s. kanatlarıyla sıvazlar.
 • Kimi sıvazlarsa cennete girer.  (hadis)

 

***Her kim Kadir Gecesi 2 rekat namaz kılar, her rekatta 1 Fatiha/7 İhlas okursa, namaz bitince 70 kere “esteğfirullahe ve etûbü ileyh”

SEVABI:

 • Allah;  kendini, anne ve babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.
 • Allah, cennete melekler gönderir, onun için köşk yapar, ağaç diker, ırmaklar akıtır.
 • Kişi bunları görmedikçe dünyadan ayrılmaz.

 

***Bu gece 4 rekat namaz (KADİR GECESİ NAMAZI) kılınır. İlk 2 rekatta; 1 Fatiha, 7 ihlas okunur, Selamdan sonra 70 istiğfar edilir. Diğer 2 rekatta; 1 Fatiha, 3 İhlas okunur, selamdan sonra dua edilir.

 


 

***Rivayete göre Kadir Gecesi namazının; 

 • enazı 2 rekat,
 • ortası 100 rekat,
 • ençoğu 1000 rekattır
 • 100 rekat kılınacaksa;
 • her rekatta 1 Fatiha, 1 Kadir Suresi, 3 İhlas Suresi okunur.
 • 2 rekatta selam verilir.
 • Selamdan sonra salavat oku.

KADİR GECESİNDE ZİKİRLER

*KADİR GECESİ DUASI:Hz.Ayşe, Resulullah (SAV) sordu. Kadir Gecesini bilirsem nasıl dua edeyim?  Resullullah (SAV);allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa fü anna ”  Manası: Allahım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet (hadis).

*Herkim tasdik edere Kadir Gecesinde” Lâ ilâhe illallah, Muhammedur Resûlullâh”  derse Allah, o kişiyi affeder (hadis).

*Herkim (kalben tasdik ederel) Kadir Gecesi 3 Kelime-i Tevhidi söylerse, Allah Biriyle kulu bağışlar, Birisiyle cehennemden azad eder, son birisiyle cennetine koyar (hadis).

 

İsmail Hakkı Bursevî (ks); Salihler Kadir Gecesi Niyetiyle Ramazan Ayının son 10 gecesinde 2 rekat namaz kılarlardı.

image

BAYRAM GECELERİ İBADETLERİ

*Şevval ayının ilk gecesi (Ramazan Bayramı Gecesi); ibadet etmek müstehaptır (zikir, salavat, vs).

*Ramazan Bayramı Gecesinde (mümkünse) kılınacak namaz;  10 Rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 İhlas okunur. Rüku ve tesbihlerde de Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber . Namaz bitince 1000 defa Estağfirullahel Azîm denir. Sonra dua yapılır.

*Bayram Geceleri yapılan dualar Allah katında makbuldür. Herkim Bayram Gecelerinde şu duayı 10 kere okursa; SEVABI: O kimse öldükten sonra kalbi ölmez.“Ya hayyü ya kayyum Ya bedî’as semâvâti vel arz. ya zel celal-i vel ikram.  eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden.  ya Allah, ya Allah, ya Allah .

BAYRAM GÜNÜ ZİKİRLERİ

***Kim Bayram günü 300 defa sübhânallahi ve bihamdih derse, müslümanların ölülerine hediye ederse; SEVABI:

 • Her müminin kabrine 1000 nur iner (girer).
 • O kişi vefat ettiğinde Allah kendi kabri içinde 1000 nur verir.(hadis)

 

***Herkim her iki (Ramazan-Kurban) bayramda da bayram namazından evvel 400 kere “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümît ve  hüve alâ külli şey’in kadîr. derse; SEVABI:

 • 400 köle azad etmiş gibi olur.
 • Allah ona kıyamette şehirler inşa edecek, ağaçlar dikecek, vekiller tayin eder.

 


 NOT: İblis bayram günü hapsedildiği yerden bırakılınca naralar atıp sayısız adamlarını başına toplar. Ümmet Ramazan vesilesiyle bağışlandı. Onları eski haline döndürmek lazımdır der. Hepsi müslümanların üzerine saldırır. Nefsine uyanları bir bir yakalayıp, Ramazanda kazandıklarını bir bir terk ettirir. BU DURUMA ÇOK DİKKAT ET. RAMAZAN AYI BİTTİ DİYE-

 • Şehvetlerin peşine takılmamalı,
 • yasaklara dikkat etmeliyiz,
 • ibadet ve itaate devam etmeliyiz.

BAYRAM GÜNÜ HAKKINDA

 • Allah cenneti Bayram Günü yarattı.
 • Tuba ağacını cennete Bayram Günü dikti.
 • Cebrail a.s. vahiy meleği olarak Bayram Günü seçti.
 • Firavunun sihirbazlarının tevbesini Bayram Günü kabul etti.

BAYRAM HAZIRLIKLARI

1. Bayram Günü erken kalkmak

2. Yıkanmak

3. Misvak kullanmak

4. Hoş koku sürünmek

5. Varsa yeni yoksa elbiselerden en güzel, en temizini giymek

6. Allahın nimetlerine şükür için neşe ve sevinç göstermek

7. Karşılaştığı mümin kardeşlerine güler yüz göstermek

8. Elden geldiğince fazla sadaka vermek

9. Bayram gecelerini ibadetle geçirmek müstehap ve güzel bulunmuştur

10. Ramazan Bayramında; Bayram namazından önce hurma gibi veya başka bir tatlı birşey yenilmesi

       Kurban Bayramında; Namaz kılınmadıkça birşey yenilmemesi müstehaptır.

11. Bayram Günlerinde;

 • Müslümanların birbirini tebrik etmesi
 • Müsahafa yapması
 • Birbirlerine (Gaferallahü lenâ ve leküm), Manası: Allah bizi ve sizi bağışlasın. şeklinde dua etmesi menduptur.

12. Bayram namazlarına giderken başka yollardan gidip, yolu uzatarak gitmek çok sevaptır. Eğer tek yol varsa, hiç olmazsa giderken yolun bir tarafından gitmeli, gelirken diğer tarafından gelmelidir. (Erkeklere ve erkek evlatlarımıza bunu hatırlatalım, lütfen!)

13. Bayram Günü

 • camiye vakar ve sükun ile gidilir
 • Ramazan Bayramında namaza giderken gizlice Tekbir alınması menduptur.
 • Kurban Bayramında ise açıkça Tekbir alınması menduptur.
 • Namazdan sonrada mümkünse başka bir yoldan eve dönmek menduptur.

 

***Resulullah (SAV); Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz. (hadis).

***Bayram namazından evvel (evde, camide) nafile namaz mekruhtur.

***Bayram namazından sonra (camide) nafile namaz mekruhtur. Eve glinirse kılınabilir.

ALLAHÜ TEALA, RAMAZAN AYIMIZI HAKKIYLA GEÇİRMEK, BÜTÜN SEVAPLARA NAİL OLUP, ALLAHÜ TEALA’NIN RIZASINI KAZANMAKLA BİZİ MÜKAFATLANDIRSIN, İNŞALLAH!!!

Unutmayalım

İhlas suresi<<**>>Arife günü (akşamı), 1000 ihlas okuyana Allah istediğini verir.

KADİR GECESİ ZİKRİ

La ilahe illallahul haliymul kerim’, La ilahe illallah sübhanallah Rabbissemavatisseb’i ve Rabbil Arşil Azim.

Kadir gecesi, 3 defa veya 100 defa veya istediğin kadar zikret.

Rivayeti; Zührî R.a. dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur; Herkim 3 kere bu zikri okursa,Manası:  Halîm ve Kerîm olan (; kullarına ceza vermekte aceleci olmayan ve çok büyük lütfu kerem sahibi olan) Allahu Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allahı (tüm noksan sıfatlardan tenzih ve) tesbih ederim. ‘ derse Kadir gecesine yetişmiş kimse gibi olur.

Taberani,Kenzul Ummal, Tefsiru’s Sâvi

Gitme Ramazan !

Savaşın çocukları, mazlumlar, yetimler, öksüzler, kimsesizler… Karnı Ramazan’da doyanlar Şevval’de yine aç kalacak; gitme Ramazan.

Sorulacak sorularımız tükenmedi, alınacak cevaplarımız bitmedi. “Kurşun yemek oruç bozar mı?” bilmiyoruz hâlâ. Tan yerini ağartıp duran bombalardan siyah ip ile beyaz ipin ayırt edilip edilemediği bilinemiyorsa ne yapılacak, bilmiyoruz. Günleri hep oruçlu gibi geçenlerimiz hep oruç tutuyor sayılır mı? Sahur da iftar da yapamayanlarımızın oruçları kabul olur mu? Öğrenemedik. … Gitme.

Tüm hayatın kitabını, hayat kitabımızı senle aldık elimize; gidersen bırakırız yine, gitme. Kur’an’la bütün hayatımızı kuşatmadan gitme.

Mukabelelerimizin ‘anladıklarımız’ kısmına geçemedik. Nasıl okunacağından nasıl anlaşılacağına sıra gelmedi henüz. Biraz daha kal, gitme.

Vahyin de Kur’an’ın da kadrini bilemedik, Ramazan 27’den öteye götüremedik; gitme

Şükürlerimiz nimetlere yetmedi, yetişmedi; gitme.

Gösterişli sofralarımızda zenginlerimizden fakirlerimize yer kalmadı, oturma sırası toklarımızdan açlarımıza gelmedi henüz… Ve biz yine yoksulların halinden anlayamadık, gitme.

Nisab miktarları cimriliklerimize şifa olamadı; fitre hesaplarımız Kur’an’ın sadakalarını tutmadı; infaklarımız aslını bulamadı, gitme.

Aynı ezanı bekleyerek sabırlarını, dualarını, iftarlarını hatta sofralarını ‘bir’leştirenler hakikatte birleşemedi henüz, birleştirmeden gitme.

Ramazan’da da süren kıyımlar, Ramazan’ı ağırlayanların kıyamı olmadı. Zulümler son bulmadı, kanayan yanlarımızın kanı durmadı. Gitme.

Sahurumuzu, orucumuzu, iftarımızı kültürleşmekten kurtaramadık. Allah Rasulünün orucu nasıldı? İftarı nasıldı? Ramazan’ı nasıldı? Öğrenemedik, gitme.

Midemizle gözümüz de, kulağımız da, dilimiz de hatta kalbimiz de oruç tutacaktı. Sonra da hayat biçimimiz olacaktı… Biçimlenmedi henüz hayatlarımız; düzenlenmedi sabahlarımız, akşamlarımız… Gitme.

Sahurlarımız bize gecelerimizi ayağa kaldırmayı öğretecekti, öğrenemedik; gidersen yine uyuruz, gitme.

Farzlar teravihleri yenemedi; aylık Müslümanlar yıllık Müslümanlıklara dönemedi, gitme.

Gelişin bizi kendimize getiremedi, gitme.

Terbiye etmeden nefislerimizi, diriltmeden kalplerimizi, ıslah etmeden bizi, ihya etmeden nesillerimizi, adam etmeden hepimizi, inşa etmeden ümmetimizi… Gitme Ramazan!

Bayram? Hak etmedik ki henüz… Gitme…!!

Alıntı

Ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz;

Muharrem ayının 29ncu günü günü ikindi namazından sonra başlayıp, 30ncu günü akşam ezanına kadar 29 kere fetih sûresi okurlar.

Tek başına okuyup bitiremeyecek olanlar güvendikleri kişilerden yardım alabilirler (sizin için niyetlenerek). Allah’ın yardımıyla inşaallah ev sahibi olurlar.

Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca

Metni okuyun, detay metinde.

Not: Bu sene (2020/1442; muharrem 29. Gün; 17 Eylül perşembedir. 18 Eylül cuma sefer ayı 1. Gündür.) Muharrem ayında 30. Gün yoktur. Ev sahibi olmak için Muharrem ayının 29. günü okunacak olan 29 Fetih Suresini bu sene 16 Eylül çarşamba günü ikindi vaktinden 17 Ekim Perşembe günü Akşam Ezanına kadar bitireceksiniz inşaAllah, hicrî takvimde de bazı aylar 29, bazı aylar 30 çektiği için her yıl bu günlerde değişiklik oluyor, bu sene Muharrem ayının 28. gününden başlayıp 29. günü akşam Ezanı itibarı ile bitireceğiz.

Bilgilendirme:

Her kim Muharrem ayının 29. gününde bitirmek üzere (16 Eylül çarşamba ikindiden sonra başlayıp 17 Eylül perşembe günü Akşam Ezanına kadar) 29 Fetih Suresi okursa veya kendi niyetine yakınlarına dağıtarak okutursa, Biiznillâh ev sahibi olur bir çok kişinin tecrübe ettiği ve Allah’ın izni ile ev sahibi olduğunu duyduk, Rabbim sizinde niyetlerinizi kabul eylesin.

Alıntı

Ramazân-ı Şerîf’in İlk Gecesinde Kılınacak, Kişiyi O Senenin Tüm Âfetlerden Koruyacak Bir Namaz

Ramazân-ı Şerîfin İlk Gece Namazı

Mes’ûdî (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: “Bana ulaşan rivayete göre; “Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnnâ Fetahnâ Suresini okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur.” (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli’s-sa’yi ve’l-harake, no:856, sh:265; Abdülkâdir-i Geylânî, el-Ğunye, 2/14; Abdurrahman es-Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/146; İsmail Hakkı, Rûhu’l-beyân, 9/61; el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazân, sh:66; Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Üchûrî (Rahimehullah) bunu şöyle nazmetmiştir. “Her kim değerli gecelerinin ilkinde,

Fetih Sûresini nafilesinde okur.

Allâh onu o sene muhafaza buyurur,

Bunu nakleden hadis gerçekten uludur.” Ramazân-ı Şerîfin İlk Günü Namazı

Rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı şerîfin ilk gününde dört rekât kılar. Her rekâtta bir Fâtiha ve beş kere Âyetü’l-Kürsî okur. Namazdan sonra da bir kere Âyetü’l-Kürsî okur.” (Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s