image

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Ramazan’ın birinci gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatında Fetih suresini okursa, Allah’u Teala onu bütün sene korur.”(4) Bursevi, Rûhul-Beyân, 9/61

Ramazan-ı şerif ayını ilk gecesinde 2 rekat namaz kılınır. Her rekatta fatiha  ve Fetih SURELERİ okunur. Selam verdikten sonra ise 10 defa KADİR  SURESİ okunur ve Peygamber Efendimize selavat getirilir.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Ramazan’ın birinci gecesi Fetih suresini Allah rızası için okursa, Allah’u Teala o kimseyi bütün sene himayesine alır (korur).”
Geylânî, Gunye; Safûrî, Nüzhetül-mecâlis, 1/146

Mes’udi (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur:“Bana ulaşan rivayete göre, “Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnnâ Fetahnâ (Fetih Suresi) Suresini okuyan kişi , o sene (tüm afetlerden) korunur.”(Ebu Abdillah el-Hubeyşi, el-Berake fi fazli’s-sa’yi ve’l-harake, no:856, sh:265; Abdulkadir-i Geylani ,el-Ğunye, 2/14; Abdurrahman es Safuri, Nüzmetü’l -mecalis, 1/146; İsmail Hakkı, Ruhu’l -beyan, 9/61)

Önemli uyarı:

Niyet: Ya Rabbi niyet ettim senin rıza-i şerifin için namaz

kılmaya demek kafidir.
Not:
Bilmediğiniz surelerin yerine İhlas suresini veya bildiğiniz bir sureyi okuyunuz.
Özellikle bildirilmemişse gece kılınan nafileleri 2şer 2şer kılmak güzel olur, gündüz kılınan nafileleriyse 4er 4er kılmak iyi olur.
Gece nafileleri akşam namazından sonra imsağa kadar kılınabilir
İstenirse gece kılınamayan nafileler ertesi gün kerahat vakti dışında öğleye kadar kılınabilir.

Bir tam gün, gece ve gündüzüyle beraber gündür. Her gece, o geceyi takip eden gündüze aittir. Bu nedenle tam gün, akşamdan başlayıp takip eden gündüzün akşamına kadar devam eder. Örneğin cuma gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Aynı şekilde arefe gecesi de, sabahı arefe olan gecedir. Sabahı bayram olan gece de bayram gecesidir. Bu ölçüye göre diğer mübarek geceler belirlenir.