image image

 

RECEP AYI HERGÜN ZİKİRLER

*Hergün 100 defa 3 aylar duasını oku (mümkünse) veya enazı 1, 3, 7,…

*Receb-i Şerif ayında çokça tesbih, tehlil(kelimeyi tevhid), istiğfar yap. (Şabanı Şerif, Ramazan-ı Şerifte çokça hamded)

*3 aylar boyunca hergün 100 defa lâ ilâhe illallah de, 100. de Muhammedür resulullah de.

*Hergün 1000 lâ ilâhe illallah’a devam et. 3 aylar sonunda (90.000) kelimeyi tevhidi tamamla.

*Hadislerde bize, kim Receb-i Şerif ayında 1 kere tesbih (Yani, Subhanallah ile başlayan sözler) yahut 1 kere kelimeyi tevhid söylerse, Allah (c.c.) onu çok zikredenlerden yazar.

*Hadislerde bildirilmiştirki;Receb-i Şerifin
***İlk 10 gününün hergünü 100 kere sübhânel-Hayyil-Kayyûm (Gerçekte tek diri ve herşeyin tek yöneticisi Allah (c.c.)ı tesbih ederim.
***İkinci 10 gününün hergünü 100 kere Sübhânel-Ehadis-Samed (tek ve ulu Allah(c.c.)ı tesbih ederim.
***Üçüncü 10 gününün hergünü 100 kere Sübhânellahir-Raûf (yarattıklarını çokça esirgeyen Allah(c.c.)ı tesbih ederim.)
Sevabı: hiçbir tarif edici tarif edemez.

*Şu istiğfarı çokça söyle:
Estağfirullahe zel celâli vel İkrâmi min cemi’ızzünûbi vel âsâmi. Herkim 1 kere istiğfarda bulunursa (bu ayda), Allah (c.c.) onu bağışlar, denmiştir hadislerde.

*Tevbeyi seher vakitlerinde hiç terketmemek lazımdır.
Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif, ramazan-ı Şerifte öğle ikindi arasında enaz 7 kere”Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ Hüvel Hayyel Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü linefsihî daran ve lâ nef’an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran”
Sevabı: 2 melek görevlenir, Allah (c.c.),onlara bu kulun günahlarını yakın diye vahyeder.
Receb-i Şerifte çok istiğfar yapın, her saatte cehennemden kurtulanlar var.
Receb-i Şerifte kim sabah akşam 70 kere istiğfar ederse, onun bedeni cehenneme haram kılınır. İstiğfar şekilleri çoktur. Dile en kolay geleni (Estağfirullahel Azim) yani yüce Allahtan mağfiret dilerim demektir.

*Receb-i Şerif te 1 kere İhlas Suresini okuyanın 50 senelik günahının bağışlanacağı bize bildirilmiştir.
***Daha iyisi hergün 11 ihlas okuyun.
***En iyisi Başında-sonunda 7 Fatiha okuyarak 100 ihlas okuyun.

*Mirac gecesi başlayıp Berat gecesi(şaban 15.gece) biten yasinleri okumak (niyetler fotoda var)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s