image

Regaip Manası: Sayısız nimet demektir. Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Resulullah (sav), Şükür için 12 rekat namaz kılmıştır. Hz. Aminenin Peygamber (sav)’e hamile kaldığını anladığı rivayet edilen gecedir.

 • Bu gece çok salavat getirmeliyiz.
 •  Resulallah (sav), Receb-i Şerifin ilk Cuma gecesini ihya edene (regaip kandili gecesi):
  •  Allah (cc), kabir azabı yapmaz.
  •  Dualarını kabul eder.
  •  Yalnız 7 kimseyi affetmez, dualarını  kabul etmez:
   •  Faiz alana verene
   • Müslümanları aşağılayanlara
   • Ana babaya eziyet edene
   • Kocasını dinlemeyene
   • Şarkıcı, çalgıcılara
   • Livata(homoseksüel olana), zina edenlere
   • 5 vakit namaz kılmayanlara
    •   Af yok, duaları kabul olunmaz.
 • image
 •  Kim Receb-i Şerif’in
  • İlk perşembesini tutar
  •  Cuma gecesi
   • 12 rekat namaz kılarsa büyük ecir vardır.
   • Her rekatta 1 fatiha Suresi, 3 Kadir Suresi, 12 İhlas Suresi
   •  2 rekatta bir selamla kılar
   • Akşam namazı ile yatsı namazı arasında
   • Namaz bitince:
    •  70 kere salavat-ı Şerif (Allahümme salli ala Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sellim)
    •  sonra secdeye kapanıp 70 kere (Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melâiketi verruh)
    • başını kaldırır (2 secde arasında otururken); (rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lemu inneke entellahül e’azzül ekrem)
    • sonra 2. secdeye varıp 1. secdede söylediğini tekrar eder (70 kere)
    • bitirince Allahtan istediklerini ister, dilediği muhakkak verilir.
    • Sevabı:
     • Kul bu namazı kılarsa
      • denizlerin köpüğü
      • kum taneleri
      • dağların ağırlığınca
      • yağmurların damlalarınca
      • ağaçların yapraklarınca
       • fazlada olsa bütün günahlarını mağfiret eder.
     • Bu kişi yakın akrabasından(günahkar) 700 kişiye şefaat eder
     • Kabirde ilk gecesi bu namaz kendine gelip, “sevin her zorluktan kurtuldun” der. Kulda sen kimsin deyince, o namaz şu sene, şu ay, şu gece kılmış olduğun namaz, der.
     • Namaz ona kabirde yoldaş olur.
     •  Sura üfürüldüğünde başına gölge olur
     •  Kıyamette başına gölge olur.
     •  Sen ebediyyen hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin, der.

Gunye, 1/182

———————

image

 •  Regaip Gecesinden sonraki gündüzde,
  • yani Cuma günü
  • öğle ile ikindi arasında
  • 2 rekatta selam verilerek
  • 4 rekat teşekkür namazı kılınır
  • Her rekatta 1 Fatiha Suresi, 7 Ayetel kürsü, 5 ihlas Suresi, 5 Felak Suresi, 5 Nas Suresi okunur.
  •  Namazdan sonra 25 kere La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
  • 25 kere Estağfirullahe zel celâli vel ikrâmi min cemi’ızzünûbi vel âsâmi
  • Dua edilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s