Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem tarafından musafaha ettiği, iki kaşın arasından öptüğü rivayet edilen salavat

SALAVAT
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm.”

OKUNUŞU
Her namazdan sonra; Tevbe Sûresinin sonu olan
“Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü’minîne Raûfur Rahîm Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azîm”
ayetini okuduğunu ve ardından
yukarıdaki salavatı getirdiğini buyurdular.

HAKKINDA VE FAZİLETİ
Şifâüssakâm kitabından: “Birgün Şeyh Şibili (ks) Hazretleri, İmam-ı Ebubekir Ahmed İbni Mûsâ (rahimehullah)’ ın yanına geldi. İmam Hazretleri ayağa kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kaşının arasından öptü. Ben taaccüp ettim, İmam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamıştı ve buyurdular ki; “Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Şeyh Şibili’ ye aynı şekilde davrandığını gördüm. Sebebini sorduğumda;
Efendimiz, onun her namazdan sonra; Tevbe Sûresinin sonu olan
“Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü’minîne Raûfur Rahîm Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azîm”
ayetini okuduğunu ve ardından
şu salavatı getirdiğini buyurdular
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm.”
alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s