Resulullah (SAV) Efendimiz’i  RÜYADA GÖRMEK İÇİN

Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görmeye vesile olan mübarek salavat-ı şerifelerin biri de aşağıdaki salavattır:

SALAVAT:
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilune adede ma ehata bihi ılmüllahi ve cera bihi kalemüllahi ve nefeze bihi hukmüllahi ve vesiahu ılmüllahi adede külli şey’in ve ad’afe külli şey’in ve mil’e külli şey’in adede halkıllahi ve zinete arşillahi ve rıda nefsillahi ve midade kelimatillahi adede ma kane vema yekunü ve ma hüve kainün fi ılmillahi salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten daimeten bi devami mülkillahi bakıyeten bi bekaillah*

MANASI:
Allah’ım! Kulun ümmi bir peygamber ve Rasulün olan Efendimiz Muhammed(s.a.v.)’e onun aline ve ashabına Seni zikredenler zikrettikleri ve Senden gafil olanlar gafil oldukları sürece ve Senin ilmin çerçevesi içine girenler kaleminin yazdıkları hükmünün cereyan ettiği ilminin ulaştığı şeyler ve hemen her şey adedince her şeyin katları ve dolusunca Senin mahlukatın adedince Arş’ının ölçüsünce kendi hoşnutluğun söz ve kelamın miktarınca olmuş olacak ve senin ilminde mevcut olan şeyler adedince hadde hesaba sığmayacak bir şekilde ve Senin mülkün durdukça ve beka sıfatının devamınca salat ve selam eyle.

************
Euzu billahimineşşeytanirraciyn(5)
Bismillahirrahmanirrahiym(5)
Allahümme bi hakkı muhammedin erini veche muhammedin halen ve mala*

MANASI:
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahiym olan Allah’ın adıyla
Allah’ım! Muhammed(s.a.v.)’in cemalini hal ve heyetini bütün teferruatıyla yine Muhammed(s.a.v.) hurmetine bana göster.
İmam-ı Şa’rani diyor ki:
Rasulüllah (s.a.v.)’i rüyada gördüm.Bana:
“Yatacağın zaman bunları okursan beni mutlaka rüyanda görürsün” buyurdular.

 

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s