Resulullah sav’in bu salavatı okuyana selam vermesi, Allahtan bağışlanmasını istemesi için okunan salavat(İbni Mesud r.a.nın rivayet ettiği)

SALAVAT

Allâhümmec’al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re’fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd

FAZİLETİ

***Şu şekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir.

***Hak Teâlâ’ dan o kimsenin bağışlanmasını ister.

HAKKINDA

Ravzatül Ulemâ kitabından, İbni Mesud (ra)’ den rivayetle Buyurdular ki; “Siz salavat vermek istediğiniz zaman güzelce edin. Zirâ getirdiğiniz salavatı Efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem Hazretlerine arzederler. Şu şekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ’ dan o kimsenin bağışlanmasını ister.

Not; İbni Mesud r.a. nın okuduğu salavata çok benzemektedir, uzunluk farkı var aralarında.

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s