Resulullahın; salat getirince size selam vermesi ve Allahtan bağışlanmanızı dilemesine vesile olan salavat(Ebu Hureyre r.a.’dan rivayetle)
SALAVAT
Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü’minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd
MANASI
Allahım (c.c) Peygamberimiz Muhammed’e sav ve müminlerin anneleri olan mübarek eşlerine ve onun soyundan gelenlere,hane halkına İbrahime as salat ettiğin gibi salat et(onu katında yüce makama erdir, onu bize şefaatçi kıl). Şüphesiz sen Allahımız cc övgüye layık, yüceler yücesi azamet sahibi olansın.
FAZİLETİ
***Şu sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir
***Hak Teâlâ’ dan o kimsenin bağışlanmasını ister.
HAKKINDA
Ebu Hureyre (ra)’ den rivayetle, Kadı İyaz’ ın (rahimehullah) Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır “Siz salavat vermek istediginiz zaman güzelce edin
Zirâ getirdiginiz salavati Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler.
Şu sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir. Hak Teâlâ’ dan o kimsenin bağışlanmasını ister. İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.
alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s