Resulullahın(sav); Allahım! Bu ne lütuf, bu ne ihsan buyurduğu salavat.

SALAVAT:
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi elfi enfâsil mahlûkât.
Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi eş’âril mevcûdat.
Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi sevâkinilarzı vessâvât.
Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi hurûfil-levhi veddeavât.
Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin biadedi küllilme’dûdâti velme’lûmât.
Min evveli ezelihi ve evsetı haşrihi veahıri bekâihi ve alâ âlihi ve sahbihi-ttayyibine-ttâhirîne ecmaıyn.
Bi rahmetike yâ erhamerrahimîn.

MANASI:
Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; yaratıklarının nefesleri adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; mevcudatın şa’rları (tüyleri) adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; semavat ve arzda oturanların adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; levhdeki ve dualardaki harfler adedince. Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; sayılmışların ve bilgilerin adedince.Ta ezelden ve haşrin ortasından, ve sonundan. Ve efendimizin ehli ve temiz sahabelerinin hepsine de salat eyle.
HAKKINDA VE FAZİLETLERİ:
Salavat”, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir.”

“Bir gün bana Cenab-ı Hakk’ın dört büyük meleği geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve Azrail aleyhisselam idiler.

<<**>>Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Ya Resulullah ! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat getirirse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.
<<**>>Mikail aleyhisselam’da dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm.
<<**>>İsrafil aleyhisselam dedi ki: Ya Resullullah o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikce başımı secdeden kaldırmam.
<<**>>Azrail aleyhisselam da: Ya Nebiy sana günde on dafa selavat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim. dediler ”

Bunun üzerine Nebiler Nebisi Efendimiz :”Bu ne büyük Lütuf Ya Rabbi, Bu ne büyük ihsan ALLAH’ım buyurdu.
alıntı
****************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s