Resulullahın(SAV); okuyana, ana-babasına, yakınlarına şefaatte bulunması için salavat (İbni Abbas r.a.nın buyurduğu)

SALAVAT
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül kübrâ ve erfe’a derecetehül ulyâ ve âtihî sü’lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrâhîme ve Mûsâ

MANASI
Allahım (c.c), Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya Salatü Selam et ve onun büyük şefaatini kabul et, derecesini yüce kıl, dünyada ve ahirette isteğini kabul et (istediğini ver), İbrahim (a.s.) ve Musa (a.s.)nın kabul ettiğin gibi.

FAZİLET
***Her kim bu şekilde salavat-ı şerife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakınlarına inşallah şefaatte bulunur

HAKKINDA
İbni Abbas (ra) buyurmuşlardır ki; “Her kim bu şekilde salavat-ı şerife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakınlarına inşallah şefaatte bulunur. İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.
alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s