Resulullah(Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in okuyana şefaatinin vacip olmasına vesile olan salavat

SALAVAT
Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn ve enzilhi’l-mak’adel mukarrabi indeke yevme’l-kıyâmeti Vâhşurnâ fî zumratihi tahte livâihi fî zılli arşike’l-mecîd İnneke alâ kulli şey’in kadîr.

MANASI
ALLAH’ım! Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed (salallâhu aleyhi ve sellem)’e salât, selâm ve bereket dileklerimizi ilet, salât et ! Onu kıyâmet gününde yâkînlerin makâmında konuklandır. Ve bizi, Mecîd (ulu) Arşıyın gölgesinde onun livâ’sı (bayrağı) altında haşrolan zümresi içinde haşret. Şüphesiz ki sen herşeye kâdirsin!

FAZİLETİ
***Resulullah sav;Bu salavâtı okuyana şefâatım vâcib olur, buyurmuştur.
HAKKINDA
Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor. Senedi sıhhatli bir rivâyetle, Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): Bu salavâtı okuyana şefâatım vâcib olur, buyurmuştur. İbni Kesir bu isnadın doğru olduğunu söylemiştir.

 

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s