HERGÜN

image

  • sabah-akşam 10 defa salavat(Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi efdale salevâtike ve adede ma’lûmâtike ve bârik ve sellim)
  • Öğle-ikindi arasında 7 defa tövbe-i istiğfar (Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin linefsihi lâ yemlikü linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran)
  • 100 defa Kelimeyi Tevhid (Lâ ilâhe illalah.) 100. de Muhammedun Resulallah eklenir.
  • 1000 defa kelimeyi tevhid zikredilirse Recep ayından itibaren 3 aylar sonunda 90 bine tamamlanıp kabri şeriflerimize bağışlayabiliriz ki, gidince orada bulalım.
  • hergün enazından farz namazlardan sonra Şaban ayı zikrini çek. (Lâ ilâhe illalah. Ve lâ na’büdü illâ iyyâh. Muhlisîne lehüd dîn. Ve lev kerihel kâfirûn.)
  • 3 aylar duası
  • ilk 10 gün Yâ Latîf Celle Şânüh
  • ikinci 10 gün Yâ Rezzâk Celle Şânüh
  • üçüncü 10 gün Yâ Azîzü Celle Şânüh

image

Ayrıca Şaban ayında; Şaban ayı Efendimizin ayı olduğu için ve bu ayda Efendimiz vesile edinilerek af istenildiği için en uygun olanı bir salavat hatmi tamamlamaktir. Bir salavat hatmi 70 bin salavattan oluşur, hergün 2333 salavat getirirsek şabanın başından itibaren sonuna salavat hatmini tamamlamış oluruz. Her Delali hayratın okunmasi ve Geylani salavatlarının okunması çok faziletlidir.

image

  • 1 kere söylenecek salavat (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedinis-sâbikı lilhalkı nûruhü ve rahmetün lil’âlemîne zuhûrühü adede men medâ min halkıke vemen bekıye vemen se’ıde minhüm vemen şekıye salâten testağrikul-adde vetühîtu bilhaddi salâten lâ gâyete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bidevâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen misle zâlik)

One thought on “Şaban Ayı-Zikirler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s