Şaban’ın Manası: Aralık, Fasıla

IMG_8384

 

!!!!!!!

İLK GECE-GÜN YAPILACAKLAR LİSTESİ//HERGÜN YAPILACAKLAR LİSTESİ

ŞABAN AYI 15.GECE-15.GÜN YAPILACAKLAR LİSTESİ

_____________________________________________________________________

Şaban Ayı (HEPSİ)

Şaban Ayının Zikirleri İçin TIKLA

Şaban Ayının 1. Gece ve Gündüz Namazı İçin TIKLA

Şaban Ayının Oruçları İçin TIKLA

Şaban Ayının Beraat Gecesi İçin TIKLA

Berat Gecesi hakkında bilgiler

Berat Kandili Orucunu Hangi Günler Tutmalıyız

BERAT GECESİ OKUNACAK DUA ve BERAAT GECESİ HAYIRLI KAZA VE KADERLER İÇİN KILINACAK NAMAZ VE DUASI ( AKŞAM NAMAZINDAN SONRA )

Berat Gecesi okunması güzel olan sureler

Şaban Ayının 15.gecesi Kul Hakkı (Husema) Namazı Kılmak

Beraat (Berat) Gecesi Namazları-hayır namazı TIKLA

Şaban 27. Gece namazı:

ŞABAN-I ŞERİF 27.GECE NAMAZI
Bu gecede 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 zilzal süresi, 25 ihlas okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secde de 7 fatiha, 1 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur.
100 kere de istiğfar, 100 salevat 100 la havle vela kuvvete illa billah okunur.
Bu ayda çok Kur’an okumalı, salevat çekmelidir.

Şaban-ı Şerif Risalesi

————

Şa’bân’ı Şerif’in Yirmi Yedinci Gece Namazı

Bu mübarek ayın yirmi yedinci gecesi de Receb-i şerif ve Ramazan-ı Şerifin yirmi yedinci geceleri gibi, ihyası müstehab olan gecelerdendir.

Bu gecede dört rekat namaz kılınır ki; tarifi şöyledir:

Her rekatta, bir Fâtiha’dan sonra bir Zilzâl Sûresi, yirmi beş kere İhlâs Sûresi okunur.

Selamdan sonra secde yapılır ve secde de yedi Fâtiha, birer kere İhlâs ve Felâk, Nas sûreleri okunur.

Yüzer kere istiğfar,

Salevât-ı şerîfe,

Ve havkale (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) okunur.

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetül’-esrâr. sh: 68)

 • Şaban Ayı
 • Hayırların açıldığı
 • Bereketlerin yağdığı
 • Hataların bırakıldığı
 • Kötülüklerin örtüldüğü
 • Mahlukatın en hayırlısı Muhammed (SAV)’e salavatın çokça yapılması gereken  bir aydır.
 • Resullah (SAV) : Şaban benim ayımdır… (O ayda yaplması gereken ibadeti ben sünnet kıldım.)
 • Resullah (SAV) : Herkim Şaban ayına değer verir, onda Allahü Tealadan sakınır, taatıyla amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa; Allahü Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene gerçekleşecek tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar.
 • Her akıllı mümine gereken, bu ayı gafletten uzak, geçmiş günahlarına tevbe ile temizlenerek Ramazana hazırlanmaktır.
 • Hz.Ayşe (r.anha); Resulullah (SAV) hiçbir ayda Şabandakinden daha çok nafile oruç tutmazdı.
 • Resulullah(SAV); Herkim Şabanın başından, ortasından, sonundan 3 gün oruç tutarsa , Allahü Teala ona 70 peygamber savabı yazar. Allahü Teala’ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak olur.
 • Resulullah (SAV); Kim Şabandan 1 gün oruç tutarsa; Allahü Teala  onun cesedini cehenneme haram kılar, cennetlerde Yusuf (a.s.)’a komşu olur, Allah ona (Hazreti) Eyyüp ve Davud’un sevablarını verir.
 • Resulullah (SAV); Şaban’ın
  • 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir,
  • 14. günün orucu 3000 sene oruç gibidir,
  • 15. gün ise 13000 seneye denktir.
 • 4 şey kabir azabını hafifletir.
  • Recep Şaban aylarında Eyyamı Bıyz oruçları (hicrı 13, 14, 15. günler) .
  • Her mekanda yetime ikram etmek .
  • Her an-her zaman Kuran okumak.
  • Teheccüt kılmak
 • Resulullah (SAV); Şabanın ilk Perşembesini oruçlu geçireni Rahmeti ile cennete girdirmek Allahü Teala üzerine bir hak olur.
 • Resulullah (SAV);
  • Eğer Şaban ayının tamamını oruçlu geçirilirse;
   • Allahü Teala ona ölümün zorluklarını kolay eder,
   • Kabrin karanlığı ile Münker Nekir Meleklerinin şiddetini kendisinden giderir
   • Ve kıyamet günü onun ayıplarını örter.
 • Resulullah (SAV); Şaban ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul Şaban ayında 3 gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa; mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar, (Hazreti) Cibril bana bildirdi ki; Şübhesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısı açar.
 • Resulullah (SAV); …Ya Ayşe, Şüphesiz Allah o sene ölecek herkesi bu ayda ölecek diye yazar, bu sebeple ecelimin ben oruçlu iken bana gelmesini severim.
 • Bir rivayette ise Resulullah (SAV),
  • Pazartesi Perşembeler dışında 3 gün oruç tutardı.
  • Her ay tuttuğu 3 günlerden (13, 14, 15) tutamadıklarını Şabanda kaza ederdi.
  • Resullullah (SAV)’in tüm amelleri devamlı idi.
  • Gece namazları gibi nafilelerden birşeyi kaçırdımı onu kaza ederdi.
  • Şaban ayı girdiğinde üzerinde tutamadığı nafile bir oruç varsa o oruçları, Ramazan girmeden önce bu ayda tamamlardı.
 • NOT: Üzerinde farz borcu olanın (oruç) iki Ramazan arası süren bir mazareti yokken, kazalarını bir dahaki Ramazandan sonraya bırakması caiz değildir.
 • Resulullah (SAV); Şabanın son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allahü Teala üzerine bir hak olur. Herkim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse o kişinin günahları bağışlanır.
 • NOT: Son perşembe ve pazartesi gününden maksat, Şabanın son günü değildir. Zira Ramazanı karşılamak niyetiyle Ramazana bir-iki gün kala oruç tutmak yasaklanmıştır.
 • Resulullah (SAV); Sizden biriniz Ramazandan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Şu kadarki, bir kimse belirli günlerde oruç tutmayı adet etmiş ve Ramazandan bir-iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun.
 • Resulullah (SAV); Ramazandan evvelki şüpheli günde oruç tutan bir kimse, Ebu-l Kasım’a isyan etmiş olur.
 • NOT: Havanın bulutlu olması gibi sebepler yüzünden, Şaban ayının 29’udan sonraki günün, Şaban ayınamı yoksa Ramazan ayınamı ait olduğu komusunda şüphe meydana gelirse, bu güne ŞEK (ŞÜPHELİ) GÜN denir. Resulullah (SAV) bu günde oruç tutulmasını yasaklamıştır.
 • Resulullah (SAV); Her kim Şaban ın ilk gecesinde, 1. rekatlarında 1 Fatiha ve 5 İhlas okumak suretiyle 12 rekat kılarsa, Allahü Teala ona 12000 şehit sevabı verir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.
 • Resulullah (SAV); Şaban ayının ilk günü (gündüzünde) iki rekat kılıp, her rekatında 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsü ve Şehidallahü: (Şehidelallahü ennehü lâ ilâhe illâ hüve ve’l-melâiketü ve ulü’l-ılmi kâimen bi’l kıstı lâ ilâhe illâ hüve’l-Azîzü’l-Hakîm. okuyana, Allahü Teala birçok mükafat ihsan eder. Cennette hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir insanın da kalbinden geçmedik nimetler verir. Kendisini dünyanın istenmedik şeylerinden korur. Rızkını genişletir. En büyük (mahşer) korku(sun)dan emin kılınır.
 • Rivayet edildiki: Şbanı Şerifte aşağıdaki zikredilen Salavatı bir kere okuyana 10000 salavat savabı yazılır. Salavat-ı Suğra;  (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedinis-sâbikı lilhalkı nûruhü ve rahmetün lil’âlemîne zuhûrühü adede men medâ min halkıke vemen bekıye vemen se’ıde minhüm vemen şekıye salâten testağrikul-adde vetühîtu bilhaddi salâten lâ gâyete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bidevâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen misle zâlik.) Manası: Allahım. Nuru yaratılanlardan önce olan Efendimiz Muhammed (SAV) e salat eyle. O, alemlere rahmettir. Ona daha önce yarattıklarının, daha sonra yaratacakların içlerinde said olanların, şaki olanların sayısınca salat eyle. Tüm sınırları aşıp kuşatan bir salat olsun bu. Sınırları olmayan, müntehası bulunmayan, bitip tükenmeyen ve senin devamınla daim bir salat eyle. Yine böyle selam eyle ona ve onlara.  Abdülkadir Geylani hz. k.s.
 • Rivayet edildiki: Şu zikredilen Salavatı Şerifeyi sabah-akşam 10 defa okuyana Resulullah (SAV) in şefaati vacip olur. (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi efdale salevâtike ve adede ma’lûmâtike ve bârik ve sellim.)
  • Manası: Allahım. Efendimiz Muhammed (SAV) e ailesine ve ashabına, salatların en faziletlisiyle, sonsuz olarak salatü selam et ve bereket ver.)
 • Resulullah (SAV): Her kim Recep, Şaban, Ramazanda öğle-ikindi arası: (Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin linefsihi lâ yemlikü linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran.) “Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan o büyük Allahü Tealadan mağfiret talep ederim. Kendisi hakkında ne bir zarar ne bir faydaya, ne ölüme, nede yaşamaya ve nede dirilmeye malik olmayan, (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, ona tevbe ederim” derse, Allahü Teala (o kişinin sevab ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe: “Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın” diye vahyeder”
 • Rivayet edildi ki: “Her kim Şaban ayında La İlahe İllallah. Ve La Nağbudu İlla İyyah Muhlisine Lehuddin Velev Kerihel Kafirun
  • Manası: Allahtan başka hiç bir ilah yoktur biz ancak ona ibadet ederiz Kafirler istemese de biz taatımızı sırf ona tahsis ederiz.
  • Derse Sevabı: Allahü Teala ona 1000 senelik ibadet yazar 1000 senelik günahı olsa bile sildirir kabrinden yüzü dolunay gibi parlak çıkar ve Allahü Teala (manevi) katında sıddık olarak yazılır.

 

 • Rıvayet edildiki:
  • Şabanın ilk onunun hergünü 100 defa Yâ Latîf celle şânüh 
   • Manası: Ey işlerinde lütuf sahibi, yaradılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip karşılayan Allahım.
  • İkinci onun hergünü 100 defa: Yâ Rezzâk Celle Şânüh
   •  Manası: Ey rızkı bol bol veren, ruh ve bedenlerin gıdasını yaratıp veren Allahım.
  • Üçüncü onun hergünü 100 defa: Yâ Azîzü Celle Şânüh
   •  Manası: Ey İzzzet, Yücelik sahibi, değerli, şerefli, güçlü, hiçbir zaman yenilmeyen Allahım. söylemenin çok büyük fazileti vardır.

Şaban ayının birinden itbaren sonuna kadar 100 defa Lâ ilâhe illallah, yüzüncüde Muhammedü’r-Resulullah demek suretiyle hergün en az 1000 defa tesbihe devam edilmelidir. Bir ay sonunda 30 000 Kelime-i Tevhid tamamlanmış olur. Resulullah (SAV): Bir defa Kelime-i Tevhid getiren kimsenin 4000 adet büyük günahı amel defterinden silinir buyurmuşlardır.

 

ŞABANI ŞERİFTE DİĞER SALİH AMELLER

 • Kuranı Kerim hatmi yapmak. Resulullah (SAV) ın Ashabı, Şaban ayının hilalini gördüklerinde “Mushaflara kapanıp, sıralı okurlardı.

Zekat, sadaka vermek: Resulullah(SAV)ın Ashabı, Şaban hilalini görünce fakirler-yoksullar Ramazan orucuna kuvvet bulsunlar diye zekatlarını verirlerdi. Ticaret erbabı borçlarını öderlerdi. Zekatla yetinilmez, sadakalar bu ayda arttırılmalıdır. Resulullah (SAV): Şaban benim ayımdır. Benim ayımda Bana yardım edene Allah rahmet etsin. diye tellal bağırttığı unutulmamalıdır.Ulema; Bu yardımın, namaz, oruç, sadakaların arttırılması suretiyle gerçekleşeceğini açıklamışlardır.

BERAAT GECESİ

IMG_8996

image

 • Beraat; günahlardan kurtuluştur. Şaban ayının 15. gecesidir.
 • Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.
 • (Cebrail aleyhisselam gelip, “Kalk namaz kıl ve dua et! Bu gece şabanın 15. gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teala affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez.) [Taberani] (Müşahin, bid’at ehli demektir.)
 • Beraat gecesinde yaratıkların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, dirilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah tarafından meleklere bilgi verilir. Bu bakımdan ibadetle geçirmek çok sevaptır.
 • Kadir gecesinden sonre en fazıletli gecedir.
 • Kadir gecesinin zamanı konusunda farklı rivayetler vardır.  Beraat gecesi ise; ecellerin belirlendiği, amellerin sunulduğu, hüküm ve kaza gecesi, gazap ve rıza gecesi, kabul ve red gecesi, ulaşma ve engelleme gecesi, ikram ve ihanet gecesi olduğundan açıkça tayin edilmiştirki, kullar o geceyi bilip onda yapacaklarla dualarla belaları savuşturabilsinler.
 • Resulullah (SAV)’e bu gece şefaatin tamamı verilmiştir.
  • Şöyleki Resulullah (SAV) Şabanın
   • 13. gecesi Allahü Tealadan ümmeti hakkında şefaat istemiş üçte biri verilmiş,
   • 14. gecesi yine istemiş üçte biri daha verilmiş,
   • 15. (beraat) gecesi tekrar istemiş ve bu gece şefaatin tamamı verilmiştir.
 • NOT: Günah işlemeye devam edip, Allahtan kaçanlar şefaatten uzak kaldı.

Her insanla ilgili gece-gündüz 20’şer  melek görevlidir.

 • Muhafaza Melekleri: İnsanların hayatlarını korurlar.
 • Yazıcı Melekleri: İnsanın iyi-kötü işlerini yazarlar. Bu bilgileri Allaha arzederler.
  • Günlük Arz: Sabah ve ikindi vakitlerinde.
  • Haftalık Arz: Pazartesi ve perşembe günlerinde
  • Yıllık Arz: Beraat gecesinden önceki 1 yıllık hayatla ilgili rapor.

 

 • Beraat Gecesi 1 yıl içinde işlenen günahlara kefarettir.
 • Cuma gecesi 1 hafta içinde işlenen günahlara kefarettir.
 • Beraat gecesine bu yüzden (Kefaret Gecesi, Azad Olma Gecesi, Hayat Gecesi veya Mağfiret Gecesi) de denir.
 • Herkim bayram gecesini ve Şaban ayının on beşinci (beraat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez.
 • Bir adıda Mağfiret Gecesi olan bu gecede şu hadise kulak verelim: Allahü Teala, Şabanın 15. gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla hased edenler hariç herkesi mağfiret eder.
 • Resulullah buyurduki(SAV): Ey Hümeyra. Bilmezmisinki bu gece, Şabanın yarı gecesidir. Bu gecede, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları kada Allahın (cehennemden) azat ettiği kişiler vardır.
 • Af olacaklar arasında 6 kişiden bahsedilmiyor:
  • içki ve uyuşturucuya devamlılar
  • Ana-babaya isyan edenler
  • zinada israr edenler
  • sıla-i rahimi kesenler
  • heykel yapanlar
  • laf taşıyanlar
 • Başka rivayette ilaveler vardır:
  • Allaha şirk koşanlar
  • Adam öldürenler
  • Kindarlar
  • Kibirliler
  • Kahinler
  • Faize devam edenler (faizciliğe)
  • Müzik aleti çalanlar
  • Şairler (Adaletin nerede? gibi……şiirler)
  • Büyü yapanlar

ayrıca başka bir kaynakta affolunmayacaklar şöyle listelenmiştir:

BU GECE MAĞFİRET OLMAYACAKLAR;
Cebrail AS, Hazreti Peygamber Efendimize SAV ; “ALLAH’u Teâlâ bu gecede, müşriklere, müşahinlere, sıla-i rahimi kesenlere(akrabayla alakayı kesenlere), eteğini yerden sürüyenlere, ana-babasına isyan edenlere ve içkiye devam edenlere nazar etmez” buyurdu. (Ancak tevbe edip o seyyiattan dönerse MEVLA Teâlâ nazar edebilir)

-Şirk koşanlar
-İçkiye devam edenler
(İdrar torbasında, mesanesinde 1 damla içki bulunan Cennet ona haram)
(Bir yudum içki içenin 40 gün namazı ve duası kabul olunmaz,) buyruluyor …
-Zinaya devam edenler (Bir adam, sonra yapabilirim diye niyet taşısa tevbe etmiş sayılmaz)
-Faize devam edenler.
-Ashab-ı Kiram’a buğz edenler (yada bir Müslümana buğz edenler yada akrabaya buğz edenler)
(İmanın alameti, ensarı sevmek , nifakın alameti ensar’a buğz etmektir)
(Ya Ebâ Bekir (RA), VALLAHİ Sana kızan, buğz eden 70 Peygamber gibi amel etse Cennete giremez )Hadis-i Şerif
-Akrabayla ilişkiyi kesenler (Akrabayla ilişkiyi kesenlere ALLAH’u Teâlâ lânet etti.)
-Ehl-i Sünnet mezhebine karşı kalbinde nefret taşıyanlar
-Adam öldürenler
(Adam öldüren biri Ebu Hureyre RA Efendimize geldi ve “benim afv olmam varmı?” dedi. Ebu Hureyre RA Efendimiz;
“Anan-baban sağ mı?” diye sordu. Adam “yok”dedi. Ebu Hureyre RA Efendimiz “Cihada çık şehit olursan afvolman
umulur.” buyurdu)
-Ana-babaya karşı gelenler
-Büyü yapanlar ve yaptıranlar
-Fal bakan ve baktıranlar (İnanırsa kafir olur)
-Heykel traşlar (Kıyamet günü en şiddetli azaba çarptırılacak olanlar “Peygamberi öldürenler, Peygamberin öldürdükleri, Heykel yapanlar”)

IMG_8993

 • (Allahü teala şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan bayramı
  gecesi, Arefe gecesi Şabanın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır.)
  [Deylemi]
  (Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz.) [Beyheki]
 • (Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]
 • (Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]
  (Allahü teala Berat gecesinde, kafirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez.) [Taberani, Beyheki]
  (Allahü teala, Şabanın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]
 • (Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.) [Nesai, Beyheki, A, Münziri]
  (Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü tealaya ortak koşan mağfiret olunmaz.) [Beyheki]
 • Resullah (SAV) : Beş gece vardırki o gecelerde yapılan dua geri çevrilmez,
  • bunlar:
   • Recebin ilk gecesi,,
   • Şabanın yarı gecesi,
   • Cuma gecesi,
   • Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.
 • Resulullah (SAV): Şabanın yarısının gecesi Cebrail Bana gelerek: Ya muhammed (SAV) Başını semaya doğru kaldır, buyurdu. Bu hangi gecedir, dediğimde; Bu Allahü Sübhanehü’nün 300 rahmet kapısı açtığı bir gecedirki onda, kendisine hiçbirşeyi ortak koşmayan (müslüman)ların tümünü bağışlar, ancak büyücü, kahin, içki içmeye devam eden yahut faiz ve zinayı bırakmayanları, tevbe etmedikleri sürece affetmez, buyurdu. Gecenin dörtte biri geçince, Cebrail tekrar inerek: Ya Muhammed (SAV), başını kaldır, buyurdu. Başımı kaldırdığımda berde ne göreyim, Cennetin tüm kapıları (ardına kadar) açılmış, dünya semasından Arş’a kadar tüm melekler secdede Muhammed (SAV)in ümmeti için istiğfarda bulunuyorlar ve her sema kapısında bir melek bulunuyor.
  • 1. kapıdaki melek: Bu gece rüku edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 2. kapıdaki melek: Bu gece secde edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 3. kapıdaki melek: Bu gece dua edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 4. kapıdaki melek: Bu gece zikredenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 5. kapıdaki melek: Bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 6. kapıda görevli melek: Bu gece müslümanlara müjdeler olsun diye sesleniyor.
  • 7. kapıda bulunan melek ise: Bu gece birşey isteyen varmıki muradı kendisine verilsin (veya) Bu gece Kuran okuyanlara müjdeler olsun diye nida eder.
  • 8. kapıda duran melek de: İstiğfar eden var mıki kendisi için (günahları) mağfiret olunsun diye nida ediyor.
   •  Bunun üzerine; Ey Cibril. Bu kapılar ne zamana kadar açık olacak diye sorduğumda; Gecenin başından imsak vakti girinceye kadar buyurduktan sonra şöyle dedi: Bu gece Kelb kabilesinin koyun sürülerinin tüyleri kadar (çok) sayıda Allahü Tealanın ateşten azatlıları vardır.

IMG_8992

 • Resulullah (SAV): Şaban ayının yarısı oldumu, o geceyi ibadetle ihya edin (geceyi mana ve önemine uygun olarak değerlendirin), gündüzündede oruç tutun. Çünkü Allahü Teala o akşam, seher vakti dünya semasına tecelli eder ve istiğfar eden yokmu ki, affedeyim. Rızık isteyen yokmu ki, ona rızık vereyim. Hastalığa uğramış yokmu ki, ona şifa ve afiyet vereyim…… diyerek sabaha kadar devam eder. (İbni Mace)

Beraat Kandili Orucunun Hangi Günler Tutulması Gerekir

IMG_8965

Beraat Gecesindeki Namazlar

 • Resulullah (SAV): Beraat günü nafile namaz kılın ki, her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın. Allahü Teala, inanan kulunu bir kere affedip, ondan amellerini kabul edince, bir daha ona sonsuza kadar azap etmez.
  • Namazın 4 rekat olarak kılınınca ulaşılacak müjdeler:
   • Her rekatta 1 fatiha sonra 1 zilzal suresi, 25 defa ihlas suresi okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secdede 7 Fatiha, 1 ihlas, 1 felak, 1 nas sureleri okunur. 100 defa (Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ Hüvel Hayyel Kayyûme ve etûbü ileyh.) 100 defa (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedi’vve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.) 100 defa (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.) okunur.
  • Namaz 12 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
   • Resulullah (SAV): Her kim Şabanın yarı gecesinde, her rekatında 30 defa ihlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, cennetteki makamını görmeden (dünyadan) çıkmaz.
  • Namaz 12 Rekat Kılınırsa ulaşılıcak müjde(farklı):
   • Resulullah (SAV): Herkim Şabanın yarı gecesinde, 1 fatiha, 10 ihlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, günahları mahvedilir ve ömrüne bereket verilir.
  • Namaz 14 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
   • Hz. Ali (ra) anlatıyor. Şabanın yarı gecesi, Resulullah (SAV)ın kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm. Namazdan sonra oturup, 14 defa Fatiha, 14 defa felak, 14 defa Nas surelerini, 1 defada  tevbe suresinin son 2 ayetini okudu. (Lekad câeküm Rasûlüm min enfüsiküm Azîz. Aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bi’l-mü’minîne raûfün rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyellahü lâ ilâhe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azîm.) okuması bitince, kendisine yaptığını gördüğüm amelinden sordum. Buyurdularki, herkim benim yaptığımı yaparsa, kendisi için 20 tane kabul olmuş hac ve 20 sene kabul olmuş oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyetle sabahlarsa, geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki sene oruç tutmuş gibi olur.
  • Namaz 100 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
   • Resulullah (SAV): Herkim Şabanın yarı gecesinde, 1 fatiha ve 5 ihlasla 100 rekat kılarsa, Allahü Teala ona, herbirinin yanında nurdan bir defter bulunan 500 000 melek indirir ki, kıyamet gününe kadar onun sevabını yazmaya devam ederler.
  • Namaz 100 rekat Kılınırsa ulaşılıcak müjde(farklı):
   • Resulullah (sav): Ey Ali. Herkim Şaban ayının 15.gecesi 100 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatihadan sonra 10 ihlas okursa, -hangi kul bu namazları kılarsa- Allahü Teala, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.
 • Resulullah SAV) bu gecenin fazıleti hakkında devam ediyor: Allahü Teala bu (namazı kılan) kuluna, 70 000 melek gönderir ki, bir daha ki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler. Allahü Teala Adn cennetlerine 770 000 melek gönderir de, onun için şehirler ve köşkler bina ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur. Eğer bu kişi, bir dahaki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür. Allahü Teala ona, o gece okuduğu ihlas suresinin her bir harfine karşılık, 70 000 huri verirki, herbir hurinin bir erkek, bir dişi hizmetçisi bulunur. O gece ihlas suresini okuyan herkese, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir.
 • anne-babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse, onlar da (sağlıklarında) Allahü Tealaya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, Allahü Teala onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.
 • Beni hak peygamber gönderen Allahü Tealaya yemin ederim ki, bu kişk, cenneteki makamını, Allahü Tealanın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmaz.
 • Beni hak Peygamber gönderene yemin ederim ki; Allahü Teala gece ve gündüzün yirmidört saatinin her bir saatinde, ona 70 000 melek gönderir ki, ona selam verirler, onunla musafaha ederler ve Sur’a üfürülünceye kadar ona dua ederler.
 • Kıyamet günü en kıymetli ebrar meleklerle yaratılırlar.Allahü Teala yazıcı meleklere: Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir (büyük) günah yazmayın (veya yaptıysa onu silin) ve ona sevaplar yazın, diye emir buyurur. Herkim ahiret yurdunu niyet ederek (düşünerek) bu namazı kılarsa, Allahü Teala ona o gece kendi katından büyük bir nasip verir.Allahü Teala ona 30’a kendisine cennetle müjdeleyen, 30’u ona cehennem azabından eman veren, 30’u onu hata yapmasın diye koruyan, 10’u da (ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran) yüz melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz.
 • Resulullah (SAV): Beraat gecesi namazından sonra şu duayı okurdu.(Allahümme in künte ketebte ismî şakıyyen fî dîvânil eşkıyâi femhuhü vektübnî fî dîvânis sü’adâi. Ve in künte ketebte ismî saîden fî dîvânis sü’adâi fesbüthü feinneke kulte fî kîtâbikel kerîm: Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül kitâb.)Manası: Allahım. Eğer ismimi asiler arasına yazmışsan oradan silip imha et ve beni iyiler divanına yaz. Eğer ismimi mesutlar arasına yazmışsan onu orada sabit kıl. Şüphesiz sen Kuranda buyurdun: Allah (kulları hakkında yazmış olduğu hükümlerden, rızıklardan, ecellerden ve günahlardan) dilediğini siler ve (istediğini) sabit kılar. (Tüm yazıların aslını teşkil eden ve hiç değişmeyen ezeli ilmi temsil eden) Ümmül Kitap ise sadece onun katındadır. (Meleklere verilen nüshalardaki yazılar değişikliğe tabiyse de) ana kitap (olan Levhi Mahfuz) sadece onun katındadır.
 •  Resulullah (SAV): Berrat gecesi şu duayı okurlardı: (Euzü bi afvike min ıkâbik. Ve e’üzü biridâke min sehatık. Ve e’uzü bike minke celle senâüke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.)  Manası: Ya rabbi. Azabından affına ve gazabından da senin rızana sığınıyorum. Senden gene sana sığınırım. Senin şanın pek yücedir. Sana yaptiğım övgüyü, senin kendine yaptığın övgüye uygun yapamıyorum. Sana layıkıyla hamdetmakten acizim.

IMG_8994

 •  Rivayet edildiğine göre: Herkim Beraat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün arzular kendisine verilir ve istekleri yerine gelir.
 •  Akşam namazından sonra, 2’şer olarak 6 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 fatiha ve 6 ihlas suresi okunur.
  •  İlk 2 rekatın selamından sonra (uzun ömürlü olmak) niyetiyle önce Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur.
  •   İkinci 2 rekatın selamından sonra (belaların, kazaların, musibetlerin, felaketlerin bütün fenalıkların kaldırılması) niyetiyle önce 1 Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur.
  •  Üçüncü 2 rekat namazın selamından sonra (Allahtan başka hiçbir kimseye muhtaç olmamak) niyetiyle önce 1 Yasin Suresi  sonrada sşağıdaki dua okunur.
  •  DUA: önce besmele çekilir. Allahümme yâ zel meni velâ yümennü aleyhi yâ zel celâli vel ikrâmi yâ zettavli vel in’am. Lâ ilâhe illâ ente zahrullâcîne ve cârul-müstecîrîne ve me’menül-hâifîn. Allahümme in künte ketebtenî ındeke fî ümmil-kitabi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukteran aleyye firrizkı femhu. Allahümme bi fadlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâra rızkî ve esbitnî ındeke fî ümmil kitâbi se’ıden merzûkan müveffekan lilhayrâti feinneke kulte ve kavlikel hakku fî kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli. Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül-kitâbi. İlâhi e’azami fî leyletin-nısfî min şehri bittecellil-e’azami fî leyletin-nısfî min şehri şa’banel-mükerramilletî. Fîhâ yüfraku küllü emrin hakîm. Ve yübramü entekşife annâ minel belâi mâ na’lemü ve mâ lâ na’lemü vemâ ente bihi e’alemü inneke entel e’azzül ekramü ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedinil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Manası: Ey kullarına sayısız lutuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allahım. Celal ve kerem sahibi Rabbim. Biz aciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin. Korkanların güvenip sığınacağı merci yine sensin. Ya Rabbi. Senin katındaki kitabında, Levhi mahfuzka şayet beni kötü, ilahi rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmışsan fazlınla bu kötü kaderimi, asi, mahrum, ilahi huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir insan oluşuma ait yazgımı siliver. Allahım. Beni, katındaki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, bol rızkı olanlardan, zengin, hayırlı işlerde yarışan, başarılı kullarından olarak yaz. Allahım. Senin sözün haktır. Nebiyi Zişanın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes kitabında şöyle buyuruyorsun: Allah dilediğini siler. (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. İlahii Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır. buyurduğun mükerrem Şaban ayının 15. gecesi en büyük tecellin ile bildiğimiz bilmediğimiz Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı istiyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kudret sahibisin. Lutuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin. Allahım. Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) e ailesine, ashabına, evlatlarına, (her bakımdan) temiz olan hanımlarına salatü selam eyle. Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle.

.

Beraat Gecesindeki Zikirler

 • Efendimiz (SAV): Beni hak Peygamber olarak gönderen Zat’a yemin olsun ki, bu gece Bana Salavat okuyana, tüm Nebilerin, Resullerin, Meleklerin ve insanların sevabı ihsan edilir.
 •  Efendimiz (SAV): (Ölmüş ve hayatta olan) inanan erkek ve kadınların affedilmelerini isteyenlere, mümin ve mümineler kadar sevap yazılır.
 •  Rivayete göre; beraat gecesi şu Salavat 100 defa okuyan kişi, Resulullah (SAV)i rüyasında görme şerefine, dolayısıylada şefaate nail olur. (Allahümme salli alâ rûhi Seyyidinâ Muhammedin fil ervâh.Ve salli alâ cesedi Seyyidinâ Muhammedin fil ecsâd.Ve salli alâ kabri Seyyidinâ Muhammedin fil kubûr.)
 • Manası Allahım. Ruhlar içinde Efendimiz Muhammed’in ruhu şerifine salat eyle. Allahım. Bedenler içerisinde, Efendimiz Muhammed’in bedeni şerifine salat eyle. Allahım. Kabirler arasında, Efendimiz Muhammed’in kabri şerifine salat eyle.

Beraat Gecesi ve Gündüzündeki Ameller

Bu gece zemzemi şerif artış gösterdiğinden çokça içmek uygundur. (bir rivayete göre bu gecede çeşmelerden zemzem aktığı söylenmiştir. )

 • Efendimiz (SAV): Beraat gecesi, iki gözünüzün birine, üç defa, diğerine ise iki defa sürme çekin ki, Allah Teala sizi göz rahatsızlığından korusun.
 •  Efendimiz (SAV): O gün evlerinizde, kapkacaklarınızı boş bırakmayın. Zira Allahü Teala o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir.
 • BERAAT GÜNÜ YEMEK PİŞİRMEK ;
  “(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz,(yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için onbin sevap vardır, sizden onbin günah silinir ve sizin için onbin derece yükseltilir.” (Kitabu’l-Bereke fi fadli’s-sa’yi ve’l-hareke, no:532, sh:193)

 

Her Hicri ayda ortak:

 • Pazartesi ve Perşembe orucu
  • “Ey Allah’ın Resulu (sallalahu aleyhi vesellem) siz Pazartesi Perşembe günleri oruc tutuyorsunuz bunun hikmeti nedir?” diye sorulduğunda şu açıklamada bulundu: “Allah Pazartesi Perşembe günleri birbirleriyle küs olanlar hariç bütün müslümanların günahlarını örter, affeder. Amelleri arz eden meleklere küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak diye emreder. (ibni mace)
  • Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri orucuna özen gösterirdi. (tirmizi)
 • Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)
  •  Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac)
  • Hazreti Ali (k.v.)’den: “Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim selamımam cevaptan sonra buyurdu: “Ya Ali Cibril’in sana selamı vardır.” Ben de :”Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem).” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi. Bende yaklaştım buyurdular ki: “İşte cibril senin için diyor ki:” her aydan 3 gün oruç tutsun.
   • 1. gün için : 10.000 sene
   • 2. gün için : 30.000 sene
   • 3. gün için : 100.000 sene

oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır.” Ben:”Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yanlız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?” dedim. Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):”Ya Ali Allahü teala bu sevapları sana ve senin gibi bu orucları tutanlara verecektir.” buyurdular. Ben:”Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?” dedim. Buyurdular ki:”Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler.” dedi.

  •  Eyyam-ı Biyz denmesiinin sebebi: hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)’den rivayet eden Anter (r.a.):”Ali’den sordum:”Eyyam-ı Biyz ne demektir?” Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:
   • “Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?”. dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):”öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” dedi. Adem (aleyhisselam)
    • 13. günü oruç tuttu; teninin 3te 1i beyazlandı.
    • 14. günü oruç tuttu; teninin 3te biri daha beyazlandı.
    • 15. günü de oruç tutunca O’nun bütün vücudu bembeyaz oldu 

İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur.” (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

 • Bu ayda da normal ibadetlere devam eder.
 • Nafile ibadetlere ağırlık verir.
 • Farzlara daha ciddi eğil.
 • Namazları vaktinde kıl.
 • Kaza namazı olanlar kılmaya çalışsınlar.
 • Geceleri teheccüd kılmaya gayret göstersinler.
 • Cuma geceleri tesbih namazı kılmaya çalışalım.
 • Rivayet edildi ki bu ayda: Sübhânallâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş.   

          Sabah akşam 3 defa okumaya gayret edelim.
 
          Manası: Allah’ı  
                               mizanın dolusunca 
                               ilminin sonsuzluğunca
                               Rızasına ulaşıncaya kadar
                               Arşın ağırlığınca
                                       Tesbih ederim
          Fazileti: 

  • Hayırlı mutlu sağlıklı uzun ömür
  • Kabir azabından kurtulmak
  • Sırat köprüsünden geçmek
  • Cennet’e vasıl olmak
  • Düşmana galip gelmek 
  • Kötü ölümden imanla korunmak

Hepimiz gaflete dalmadan, asıl gayemiz olan ahireti unutmadan bu ayı rabbimizin rızasına Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in sünnetine uygun geçirmek nasip etsin İnşAllah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s