Allahümme salli alâ Muhammedin, abdike ve Resûlike ve salli alel-müminîne vel-müminât. Vel-müslimîne vel-müslimât.

Salâvat-ı şerîfenin her türlüsü, okuyana saâdet ve huzur getirir. Ancak bu salâvat-ı şerîfe, hem huzur ve saâdete vesiledir, hem de veremediği için üzüntü duyduğu sadaka sevabını kazanmaya sebebtir.
Sadakanın sevab ve faydaları hakkında bir çok dinî deliller, hadîs ve tavsiyeler vardir. Bir hadîste sadaka belâyı defeder, ömrün de huzur ve saâdetine vesile olur, buyurulmuştur.
Bu itibarla, hemen her mümin sadaka vermek ister, yoksul kardeşlerine destek olmayı arzu eder. Ancak bunu yapamayan, elinde sadaka verecek imkânı bulunmayanlar da az değildir. Onlar için Resûl-i Ekrem Efendimiz bir salâvat-i şerîfe tarif buyurmustur.

Kim bu salavât-i şerîfeyi okursa, vermeyi arzu ettiği halde gücü yetmediği için veremediği sadaka sevabını alır, aynı sevaba yoksul insan da nâil olur.
Peygamberimizin sadaka vermeye gücü yetmeyenlerin okumalarını istediğı duâ makamındaki salâvat-ı şerîfe şudur:

Allahümme salli alâ Muhammedin, abdike ve Resûlike ve salli alel-müminîne vel-müminât. Vel-müslimîne vel-müslimât.

manası:Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Salâvat-i şerîfenin her türlüsü, okuyana saâdet ve huzur getirir. Ancak bu salâvat-ı şerîfe, hem huzur ve saâdete vesiledir, hem de veremediği için üzüntü duyduğu sadaka sevabını kazanmaya sebebtir.
Sadaka vermeye muktedir olanların sadaka vermeyip bunu okumakla geçistirmeleri sevaba vesile olmaz. Onlar önce sadaka mükellefiyetlerini yerine getirmeli, sonra bunu okumalıdır.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;
“Bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun.”

Ebu Said-i Hudri (ra)’ den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; “Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin.”

alıntı

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s