SALÂT-I HAMSE: Beş vakit namaz demektir.

Buradaki salat; namaz manasındadır. Bilinmesinde fayda olabilir diye bu bilgiyi koyduk. Konumuz olan Salavat getirmek manasında değildir.