”SALAVAT HATMİ” HAKKINDA…
Salavat-ı şerife mü’minler için dua oldugundan her salavat için belirli bir aded kaydı yoktur.Fakat İslam büyüklerinden İmam-ı Kurtubi(r.a), Şeyh Muhammed Tunusi (k.s) ,

İmam-ı Dineveri (k.s) , İbn-i Haceril Askalani Hz.leri keza sahabeyi kiramdan Ebu Saidi Hudri (r.a),ensardan Ebu Ümame hz.leri gibi ve silsileyi sadaat’tan bazı muhterem zevatın haberleri ile bazı salavatların bir takım hacetler için belli bir sayıda okunup duasının yapıldıgı malumu ülü-l elbabtır.belli sayıda okundugundan salavat-ı şerife hatmi de denilmiştir.
Bunlardan salat-ı nariyenin hatim olarak adedi 4444, salat-ı münciye,salat-ı fethiye ve yukarıda zikrettigimiz kısa salavat ..bunların hatim olarak adedi ise 1000 olarak haber verilmiştir.

P.Emizin sahabeyi kiramdan bazı zevata hacetlerinin giderilmesi için muhtelif adedlerde ve zamanlarda okumalarını tavsiye ettigi salavatlarda bulunmaktadır.bu salavatlar tek basına okunabildigi gibi cemaat olarakta okunabilir.yani birden fazla kişinin iştiraki ile bu sayıya tamamlanabilir.
Yanlız burda adedleri bildirilen salavat-ı şerifeler çok büyük esrarı,tecelliyatı ve maneviyatı haiz oldugundan ve Allah dostları gaflet içinde okunmasının aksi te’sir yapacagına, bu sebeble her hacet için okunmasının dogru olmadıgına işaret ettikleri için bu hatimleri yaparken hassasiyet gösterilmelidir.
Rabbim yaptığımız dua ve ibadetlerimizi Efendimiz (s.a.v) hürmetine kabul eylesin.Cümlemize P.Emizi salavatlarla zikredip şefaatine nail olan kullarının zümresine ilhak eylesin …(Amin)
Ayrica
Kardeşlerim okudugumuz salavat-ı şerifeler dua ve ibadetlerin kabulüne sebebtir.Efendimiz (s.a.v) buyuruyorlar ki:
” Bütün dualar bana salavat getirinceye kadar muallakta kalır.” (Beyhaki)
“Hiçbir dua yoktur ki Allahü Teala ile arasında perde olmasın.Muhammed (s.a.v) ve ali Muhammed üzerine salavat getirilirse perdeler kalkar ve dua icabet makamına ulaşır.Salavat getirilmezse o dua geri döner.”

(Ruhulbeyan c.7 sh.225)
Peygamber efendimiz (s.a.v); üzerime salavât-ı şerife getirmeyen kişi için abdestin fazileti yoktur.
Burada anlamamız gereken bir incelik vardır.Bizlerin günahkar ağızlarımızla yaptığımız dua ve ibadetlerimiz C.Hakkın huzuruna arz edilmeye layık degildir.Ancak Peygamber efendimizin adıyla ,onun eliyle gittiği zaman onun hürmetine C.hakkın muhabbeti ve rahmeti zuhur eder ve kabule şayan olur.
Efendimiz(s.a.v)’e getirilecek salavat-ı şerifenin muhtelif şekilleri ve bunların ihtiva ettikleri bazı esrar ve tecelliyat vardır.
“Allahümme salli ala Muhammed” .bu salavat, salavı şerifenin en küçüklerindendir.Onun içindir ki
Büyük zatlardan ve büyüğümüzden nakille şöyle buyurmuşlardır.

اللهم صل على محمد

Salavât-ı şerifenin en küçüğüdür.

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

Bir derece üstünüdür.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Bir derece daha üstündür.

اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد

Bir derece daha üstünüdür
Bundan başka salat-ı münciye,salat-ı nariye,salat-ı fethiye,kudretten taş üzerine yazılan salavat,Sıddık’ın salatı….bunlar en çok okudugumuz salavatlardandır.
http://www.ihyaforum.com’dan alınmıştır.

Örnek olarak;

Bu salavatın hatmi 1000 adettir. Duaların kabulüne vesile olan çok kıymetli bir salavattır.

“Allâhumme salli alli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”
Salat-ı Münciye de hatmi yapılır ve çok önemli özelliklere, sırlara ve tesirlere sahiptir. Bunların belki de en önemlisi İslam âlimleri tarafından öteden beri bütün farz namazların arkasından okuna gelmesidir ki, ne hikmete , binaen olduğunu çoğumuz bilmeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, Hz. Muhammed (s.a.v), Allah’ın habibi yani sevgilisidir. İnsanlar bile sevdiği kişilerin selamı ile gelenlere ilgi gösterip iltifat etmekte ve onun istek ve ihtiyaçlarını gidermekte-dir. Kendi gücü yetmese bile çaresine bakmaktadır. İnsanlar böyle yaparsa her şeye gücü yeten Allah (c.c) neler yapmaz… Hz. Peygamber (s.a.v)’in önceleri hutbe okuduğu hurma kütüğü, Hz. Muaviye’nin Şam’dan getirdiği minberle yer değiştirince, bir gün herkesin duyacağı şekilde inlemiş, bir deve yavrusu gibi ses çıkarmıştı. Hz. Peygamber kulak vermiş ve onun hasretini ifade ettiğini söylemişti. Sonra ona cennette bulunacağı ve orada müminlere meyve vereceği sözü üzerine sesini kesmişti. Bu bir mucizeydi. Ancak ona salavat getirilen yerde de başka mucizeler olmaz diye bir şey yoktur…
kaynak:Dr.Arif Arslan(Dua ile Gelen Şifa)

Not; Abdestsiz salavat okunabilir Salavat hatmi de, olsa okunur fakat abdestli okumanız daha makbuldür.Mümkünse abdestli okumaya çalışın, değilse abdestsiz de okuyabilirsiniz.

Selam ve duamızla…