Allahümme Salli ve Sellim ve Barik alâ Resulikel Mustafa ve Nebiyyikel Mürtaza ve ala alihi ve sahbihi Biadedi külli Zerretin Mi Ati elfe elfi Merretin.

Hakkında: Bu adla bir salavat dolaşmakta. Hakkında fazla bir bilgiye ulaşamadık. Çok yaygın, bilinen ehli sünnet kaynaklarında ulaşamadık.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s