Salavat okunduktan sonra okunması gereken dua(Ruveyfâ Bini Sâbitil Ensâri r.a.dan rivayetle-İmam Malik Muvattasında ve İmam Hanbel Müsnedinde bulunan)
DUA
Allâhümme enzilhül mak’adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.

MANASI
Allahım (c.c); sen Peygamberin Muhammed sav’e kıyamet günü katında sana en yakın makamı ihsan et.

HAKKINDA
İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ’ sında, İmam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)’ den rivayetle: “Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; “Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun” Allâhümme enzilhül mak’adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti. “İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir.

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s