Salavatı Salli-Barik(Salavat duası-salli/barik)<Allahümme salli ve Allahümme barik Salavatı şerifeleri/Salavat duaları>((Namazda okunan Salavatı şerifeler/salavat duaları(Salli-barik))

Birçok salavat duası vardır ama en güzeli Salli-Barik’tir.

Salli ve barik salavatlarını okumak en ekmelidir.

Namazda okunan Salavat duaları-Salavatı şerifeler; Allahümme salli ve allahümme barik dualarıdır.

Salavat duası(Salli ve Bârik); engüzel salavatlardandır.

ALLAHÜMME SALLİ

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ANLAMI;
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
ALLAHÜMME BARİK
Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ANLAMI;
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

 

Allahümme Salli ve Barik Duaları Hakkındaki Hadis i Şerif

Bu güzel iki duanın kaynağı şu hadisi şeriftir. Hazreti Kâ’b b. Ucre’nin rivayetine şöyle bir olay vuku bulmuştur: “Hazreti Peygamber (a.s.v) yanımıza geldiği bir vakit şöyle dedik: “Yâ Resulallah! Allah bize, sana nasıl selâm getireceğimizi bildirdi. Sen de bize sana nasıl salavat getireceğimizi öğret.” Hazreti Peygamber (a.s.v) cevaben şöyle buyurdu: (4)

“Ey Allahım! Peygamberimiz Muhammed’e ve onun ailesine salat et, onların şerefte kadrini yücelt; Hazreti İbrahim ve ailesine salat ettiğin gibi.Ve yine Hazreti Muhammed Efendimizi ve ailesini mübarek kıl, onların feyiz ve bereketlerini daima arttır; Hazreti İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Şüphe yok ki sen Hamîdsin, Mecidsin.”(Buhari ve Müslim)

______________________________________________________________________

Kanser hastalığının manevi tedavi yöntemi:
1) Mü’min sûresi kanser hastalarının ismi azamıdır yani kanser hastalığına yakalanan kimselerin bu illetten kurtulmak için mutlak surette bu sureyi her gün okumaları veya Arapça bilmiyorlar ise her gün baştan sona bu sureyi dinlemeleri elzem bir husustur.
Kanser hastalığının en etkili manevi tedavi yöntemi hiç şüphesiz budur.
2) Kanser tedavisinde en etkili ikinci tedavi yöntemi ise; Allah-ü Teâlâ’nın 99 mübarek isminden biri olan “Ya Şekür celle celalühü” zikrinin her gün 99 kere muntazaman okunmasıdır. Bu, tedavi sürecinde asla terk edilmemesi gereken çok önemli bir husustur.
3) Kanser tedavisinde üçüncü en etkili manevi tedavi yöntemi ise; her gün şifa ayetlerinin ve Eyüp (a.s.)’ı hastalıktan şifaya kavuşturan duanın 33’er kere okunmasıdır.

Şifa ayetleri:
1.şifa ayeti: Tevbe suresi 14. Ayet

“Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.”
Meâl: (Allah mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)

2.şifa ayeti: Yunus suresi 57.ayet

“Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ızatun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.”
Meâl: (Ey insanlar! Size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)

3.şifa ayeti: Nahl suresi 69. Ayet

“Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn.”
Meâli: (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.”)
Meâl: (De ki: Kur’ân, inananlar için hidayet ve şifadır.)

4.şifa ayeti: İsra suresi 82. Ayet

“Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’v-ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn.”
Meâli: (Biz Kur’ân’da mü’minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz.”

5.şifa ayeti: Şuara suresi 80. Ayet

“Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.”
Meâl: “Hastalandığımda bana şifâ veren Allah’tır.”

6.şifa ayeti: Fussilet suresi 44. Ayet

“Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün.”
Meal: De ki: ‘Bu, inananlara doğruluk rehberi ve gönüllerine şifadır.’

7.şifa ayeti: Enbiya suresi 83. Ayet (Eyyüb a.s.’ın duası)

Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).
Meal: Ve Hz. Eyüp, Rabbine (şöyle) nida etmişti: “Muhakkak ki, bana bir zarar isabet etti (hastalık geldi). Ve Sen, rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.”

4) Her gün 40 kere (20 Salli 20 Barik duası) olmak üzere Peygamber (s.a.v.) Efendimize salâvat-ı şerife okunup ruhuna hediye edilmesi gerekmektedir. Eğer bu terk edilirse diğer üç yöntemin faydası çok çok zayıflar, onun için bu asla ama asla terk edilmemesi gereken çok çok önemli bir husustur.
Allahümme Salli Duası

Okunuşu: “Allahumme salli ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed. Kema salleyte ‘ala İbrahime ve ‘ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.”

Anlamı: “Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine
rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

Allahümme Barik Duası

Okunuşu: “Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed. Kema barekte ‘ala İbrahime ve ‘ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.”

Anlamı: “Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine
hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine
verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.” (Buhari, De’avat, 32; Muslim, Salat 66; Ebu Davud, Salat, 183; Tirmizi, Ebvabu’t-Tatavvu, 346)

alıntı