img_7889Salavat(Salavatı Fatih/Fethiyye)-Esmaül Hüsna(Yâ Latif)

Salavatı Fatih

“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym”

Manası
Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

Önce 4 rekat namaz kılınır.
Birinci rekatında 3 kere kadir suresi
İkinci rekatında 3 kere zelzele suresi
Üçüncü rekatında 3 kere kafirun suresi
Dördüncü rekatında da 3 kere (felak ve nas sûreleri) okunmalıdır ve bu salâvatı okuma sırasında ûd yakılmalıdır. İsteyen bunu deneyebilir.

*40 gün 1.000 ( Bin ) KERE ” Ya LATİF ” Esmaül Hüsna Zikredip Ardından 100 Kere Okunduğunda Günahların Afolunacağı Rivayet Olunur. ( Cübbeli Ahmet Hoca)