image

 • image image

Aşağıda; Nurettin nursaçan hocanın 365 gün yıl orucu yorumu; https://youtu.be/XxVLJDUg-ZQ

 • Ramazan ayından sonraki ay
 • Ramazan ayında kazandıklarını sene boyunca korumaya çalış.

Şevval Ayında Oruç;

 • 6 gün oruç tutmak müstehaptır.
 • Peygamberimiz(Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) buyurdu; (Abdullah İbni Ömer) “Kim Ramazab ayını oruçlu geçirir, sonra buna 6 gün daha Şevvalden tutarsa; annesinden doğmuş gibi günahlarından temizlenir (müslim).
 • Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle dedi; (Sevben ra) “Ramazan Bayramından sonra 6 gün oruç tutan senenin tamamını oruç tutmuş gibidir” (müslim).
 • Tutulan 6 gün orucun Pazartesi-Perşembe bu ayın 13. 14. 15. günlerine denk getirmek daha (Hicri) faziletlidir.
 • Ali Havvas (KS) (bir Allah dostu)- Bu 6 gün oruca saygı gösterilmelidir, çünkü Ramazan ayındaki oruçların eksikliklerini tamir durumundadır.

 

Şevval Ayında Namaz;

 • Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) buyurdu; “Kim Şevval ayında 4 Rekat  (gece veya gündüz) namaz kılarsa,
 • Her Rekatta bir Fatiha, arkasından 15 İhlas okursa,
 • Selamdan sonra 70 kere (Sübhânallahi ve bihamdih) tesbihini söylerse ((Allaha hamdetmekle beraber, tüm noksanlıklardan tenzih ederim (tesbihin manası) )).
 • 70 defa (salavat getirirse);
 • Bu namazı kılana müjdeler;
 • SEVABI
 • Dili hikmetle konuşur.
 • Dünyanın her türlü hastalığına haberdar edilip, bunların tedavi yolları kendisine bahşedilir.
 • Daha başını secdeden kaldırmadan günahları afolunur.
 • Ölürse af olunur, şehit olarak ölmüş olur.
 • Yolculukta kılarsa, yolculuğunda her kolaylığı bulur.
 • Borçlu ise, borcunu kolaylıkla öder.
 • Her türlü ihtiyacı giderilir.
 • Cennette gül bahçeleri verileceğine Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) yemin etti.
 • ALLAH BU AYI HAKKIYLA GEÇİRMEYİ NASİP EYLESİN.
 • AMİN.

********Bilgilendirme; Bu namaz M. İsmail Fındıklı’nın, “Faziletleriyle Gün ve Geceler” kitabının 434. sayfasında 4 rekat olarak verilmiştir, yayınladığımız resimdeki bilgilerin kaynağıdır. Lalegül dergisinde ise bu namaz 8 rekat olarak verilmiştir. Nasıl isterseniz öyle kılabilirsiniz.**********

 • Başka bir kaynaktan;

ŞEVVAL AYINDA KILINACAK ÇOK MÜHIM BİR NAMAZ OLAN UTEKA (ÂZATLILAR) NAMAZI

Enes (Radiyallahu Anh’dan rivâyet edilen bir hadis-i şerIfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz sekiz rekât kılar, her rekatında Fâtiha Süresi’nden sonra on beş kere İhlas Süresi okur, namazını bitirince yetmiş kere `Sübhanellah.’ deyip yetmiş kere de bana salevât okursa beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te`ala adına yemin ederim ki Allah-u Te`ala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur, ayrıca Allah-u Te`ala ona dünyanın derdini ve devasını gösterir.

Yine beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te`ala’ya yemin ederim ki, her kim bu namazı târif edildiği üzere kılarsa namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allah-u Te`ala onun günahlarını bağışlar, öldüğünde ise affedilmiş bir şehid olarak vefat eder.

Hangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa Allah-u Te`ala mutlaka ona istediği yere gidip gelmeyi kolay eder. Bu kulun borcu varsa Allah-u Te`ala borcunu ödettirir ve Allah-u Te`ala’dan bir isteği varsa onu yerine getirir.

Beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te`ala’ya yemin ederim ki, hangi bir kul bu namazı kılarsa okuduğu her âyet-i kerimeye ve her harfine mukabil olarak Allah-u Te`ala kendisine cennette bir mahrefe verir.”

Bunun üzerine: “Yâ Rasülellah! Mahrefe de nedir?” diye sual edilince: “Cennetteki bahçelerdir ki, ağaçlarından bir ağacın altında atlı süvari yüz yıl dolaşır da o ağa-cin kapladığı alanı gezmeyi) bitiremez.” buyurdu. (Abdülkadir el-Ğeylâni, el-Ğunye, 2/249)

Şevval Ayı Orucu: Ramazan ayından sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu ayda ayrı ayrı günlerde, haftada iki gün olmak üzere altı gün oruç müstehaptır. Bununla berâber arka arkaya altı gün oruç tutulmasında da, tercih edilen görüşe göre bir sakınca yoktur. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak her dâim sünnet olduğundan,

Şevval ayında tutulacak olan nafile oruçları bugünlerde tutmak daha evladır. Bazı alimler ise Şevval ayındaki altı gün orucun, bayramdan sonra vakit geçirmeden hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişler ama “Bu oruçları aralıklı tutmak da caizdir.” demişlerdir. Şevval orucunun fazileti hakkında Ebü Eyyüb el-Ensari (Radıyallâhu Anhdan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

NAMAZDAN SONRA OKUNACAKLAR

70 Kere: Subhânallâh.

70 Kere: Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Kaynak: Lalegül Dergisi Temmuz 2017

 • ŞEVVAL AYI son 10 gün ZİKRİ
 • Şevval ayının son 10 gününde her gün 50 kere Fatiha Suresi okuyana Kuran hatmi sevabı verilir, onun için şehitlerin mükafatı hasıl olur ve o sene kendisi hakkında hiçbir günah ve masiyet yazılmaz. (Muhammed İbni Hatıruddin,el-Cevahiru’l-hams,sh:62
 • ŞEVVAL AYININ SON 10 GÜNÜ HER GÜN 50 FATİHA& 50 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ; Her gün 50 Fatiha-i Şerif okuyana KUR’AN Hatmi sevabı verilir, onun için şehitlerin mükafatı hasıl olur ve o sene kendisi hakkında hiçbir günah ve masiyet yazılmaz .. diye rivayet ediliyor ..
 • ŞEVVAL AYININ SON ON GÜNÜ: Her gün 50 İhlas okunur ve KURAN HATİM sevabı verilir şehitlerin sevabı verilir.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s