ŞEYH SEYDÂ (Muhammed Said el Cezeri) K.S
NEFİS TERBİYESİ..!

Nefsin başı, iki kaş arasındadır. Vücudu ise iki kemik arasında, kürek kemikleri arasında bulunur. Ayakları ise çoktur. İnsan vücudundaki letaifleri sarmıştır.

Onun için, organlarımızla amel yaptığımızda nefis bundan pay alıyor. Ancak bir kamil mürşit gözetiminde amel edilirse eğer, letaifler gerçek görevini üstlenir.

Kamil mürşidin nazarı, nefsin gücünü azaltır. Nefsi felç eden tek şey nazardır.
Onun nazarı (bakışı) ve terbiyesi sayesinde nefsin ayakları başta toplanır.

Letaifler nefsin elinden kurtulmaya başlayınca kuvvetlenir, artık nefsi dinlememeye başlar. Nefis letaiflere tabi olur.
Letaifler asıl memleketi olan emir alemine yükselirler.
Nefis de onları takip eder.

Orada nefis, Allah’ın nazarına mazhar olur. Sıfatı değişir, böylece nefs-i mutmainne makamına ulaşır. Artık iyi ve güzel işleri emretmeye başlar.

İşte bu sebeple zikir şarttır. O da bir kamil mürşidin terbiyesi altında yapılır. Bir mürşide teslim olmayan insan, yaptığı işlerde yalnız başına kalır.

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s