Şeytan Vesvesesinden ve Nefisten Kurtulmak için okunan Salavat-Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil.
SALAVAT
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim
FAZİLETİ
***Eğer bir kimse şeytan vesvesesinden
***Nefs-i hevâdan muzdarip olursa okunması tavsiye edilir.

HAKKINDA
Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî’ den (ksa) nakledilmiştir. Şeyh Sâdettin Hamevîden; bu salavat-ı şerife için, Keşif aleminde Sakı Arşda yazılmıştır diye buyurmuşlardır.

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s