Allahümme inni euzü bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfirukem lima la a’lemu inneke ente allamül-ğuyub

Her gün defa

Manası:Allah’ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek koştumsa affet sen herşeyi bilirsin 

Fazileti:Gizli ve açık şirkten korunmak için

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s