İnsanların geçebileceği bir noktada sütre edinmeden namaz kılmak caiz değildir.

Bu durumda namaz kılan da namazın önünden geçen gibi günahkar olur.

İlk safına 40 kişinin sığabildiği büyük mescidlerde kişinin ayak ucuyla secde yaptığı yer arasından geçmek caiz olmaz, secde mahallinin ötesinden (sütre olmadan da) geçilebilir.

Küçük mescidlerde ise, namaz kılanla kıble duvarı arasından geçmek caiz olmaz; ancak geçecek kişi namaz kılanın önüne sütre koyarsa geçmesi caiz olur.

Meraki’l-Felah, Babu’s-Sütre