70 BİN SALAVAT-I ŞERİFE
OKUMA GÜCÜNDE
BİR SALAVAT

Allâhümme Salli̇ Ve Selli̇m Alâ Seyyi̇di̇na Ve Mevlânâ Muhammedi̇n Bahri̇ Envâri̇ke
Ve Ma’deni̇ Esrâri̇ke Ve Li̇sâni̇ Hucceti̇ke Ve Urûsi̇ Memleketi̇ke Ve İmâmi̇ Hadrati̇ke
Ve Tirâzi̇ Mülki̇ke Ve Hazâi̇ni̇ Rahmeti̇ke Ve Tari̇yki Şeri̇ati̇kel Mütelezzi̇zi̇
Bi̇ Tevhiydi̇ke İnsâni̇ Ayni̇l Vücûdi̇ Ves Sebebi̇ Fî Külli̇ Mevcûdi̇n Ayni̇ A’yâni̇ Halkikel
Mütekaddi̇mi̇ Mi̇n Nûri̇ Diyâi̇ke Salâten Tühillü Uktedî Ve Teferri̇cü Bi̇hâ Kürbetî
Ve Tünkizünî Bi̇hâ Mi̇n Vahletî Ve Tükiylü Bi̇hâ Asratî Ve Takdî Bi̇hâ Hâcetî Salâten
Türdiyke Ve Türdiyhi̇ Ve Terdâ Bi̇hâ Annâ Yâ Rabbel Âlemi̇yne Adede Mâ Ehâta Bi̇hî
Ilmüke Ve Ahsâhü Ki̇tâbüke Ve Cerâ Bi̇hî Kalemüke Ve Sebekat Bi̇hî Meşîetüke
Ve Hassasathü İrâdetüke Ve Şehi̇det Bi̇hî Melâi̇ketüke Ve Adedel Emtâri̇ Vel Ahcâri̇
Ver Ri̇mâli̇ Ve Evrâkil Eşcâri̇ Ve Emvâci̇l Bi̇hâri̇ Ve Mi̇yâhi̇l Uyûni̇ Vel Âbâri̇
Vel Enhâri̇ Ve Melâi̇keti̇l Bi̇hâri̇ Ve Cemi̇yi Mâ Haleka Mevlânâ Mi̇n Evveli̇z Zemâni̇
İlâ Âhiri̇hi̇ Ve Mâ Medâ Fi̇yhi̇ Mi̇nel Leyli̇ Ven Nehâri̇ Vel Hamdü Li̇llâhi̇ Vahdehül Azîzi̇l Ğaffar.

Manası:
Allah’ım! Senin nurlarının denizi, esrarının menbaı, hüccetinin dili, mülk ve saltanatının tacı, yakınlarının önderi, mülkünün numunesi, rahmetinin hazinesi, şeriatının yolu, Senin tevhidinden lezzet duyan, varlık aleminin gözbebeği, her şeyin yaratılış sebebi, mahlukatının en seçkini, Senin ışığının nurunun önderi Efendimiz ve seyidimiz Muhammed’e;
müşkillerimi halledecek, üzüntümü sevince döndürecek, düştüğüm bataklıktan beni kurtaracak, tökezleyip düştüğüm yerden kaldıracak, ihtiyacımı giderecek, hem Seni, hem de kendisini memnun edecek ve kendisini bizden razı edecek bir şekilde ve ilminin kuşattığı, kitabının saydığı, kaleminin yazdığı, önceden dilediğin, iradene tahsis ettiğin,
meleklerinin gördüğü şeyler sayısınca, yağmurlar, taşlar, kumlar, ağaç yaprakları, deniz dalgaları, pınar, kuyu ve ırmak suları,deniz melekleri zamanın başlangıcından sonuna kadar senin yarattığın mahlukat ile gelmiş geçmiş gece ve gündüzler sayısınca salat ve selam eyle. Yalnızca Aziz ve Gaffar olan Allah’a hamd olsun.

Böyle bir bilgide buldum. Ama Allahüalem.

Evliyaların seyyidi Abdül Kadir Geylani Hazretleri seyahatlerinden birinde bir mağaranın kapısında bu mübarek salavat-ı şerifenin nakşedildiğini gördü.Bu salavat-ı şerife ellibin salavat yerine geçiyor yazıyordu.Bu söz büyük velinin acaibine gitti.Bunun üzerine Peygamberimizi( sallallahu aleyhi ve sellem ) rüyada gördü ve:

‘Ya Resulallah bir defa okunması elli bin salavat-ı şerife yerine geçeceği haber verilen salavat hakkında ne buyurursunuz?’İki cihanın güneşi Resulu Ekrem Efendimiz:’Sözünü ettiğiniz salavat-ı şerifeyi bir defa okuyan elli bin değil yetmiş bin salavat-ı şerife yerine kaimdir.’ buyurdular.

 

 

alıntı

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s