* İmam Gazâlî’nin Esmâ-i Hüsnâ isimli eserinden;
Ed-Dârr ism-i celîli, zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için okunur.