image
Ey Muhammed ümmeti
Terk eyleme sünneti
Vallahi Muhammedsiz
Vermiyorlar cenneti

O sallahu aleyhi vesellem bütün halleri, fiilleri ve hareketleri ilahi gözetim altında olan, vahyin denetimi altında olan bir peygamber, Kur’an-ı Kerim’in tefsirinin ETE KEMİĞE bürünmüş halidir.

 1. Bütün insanlara ve Cinlere gönderilmiştir.
 2. Getirdiği İslam dini kıyamete kadar bakidir
 3. Tebliğ ettiği İslam dini geçmiş dinlerin hükümlerini neshetmiş, iptal etmiştir.
 4. Peygamberlerin (aleyhissalavatü ecmain) sonuncusudur
 5. Şefaati umumidir (bütün müminlere şefaat eder.
 6. Annesinden sünnetli doğmuştur
 7. Toprak büyük küçük abdestini örter ve misk gibi kokardı
 8. Mübarek gölgesi yere düşmezdi
 9. Önünü gördüğü gibi arkasını da öylece görürdü
 10. Mübarek ayağını kuma bastığında izi çıkmaz, taşa bastığında izi çıkardı
 11. Mübarek vücuduna sinek vesaire konmazdı
 12. İhtilam olmazdı
 13. Her nereye gitmeyi murad eylese onun temiz ruhu kendinden evvel varırdı
 14. Kimin yanında durursa dursun dört parmak yüksek görünürdü
 15. Üzerinden beyaz bir bulut eksik olmazdı
 16. Teheccüd ve duha namazı kendisine vacip idi
 17. Uykusu abdestini bozmazdı
 18. Annesinden doğar doğmaz secdeye vardı
 19. O’nun Sallalahu aleyhi vesellem temiz vücudu dünyaya teşriften evvel şeytanlar göklere çıkabilirdi. O Sallallahu aleyhi vesellem dünyaya geldikten sonra artık çıkamaz oldular.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s