Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.

Beyhekî

imageZülhicce ayının üstünlüğü hakkında Ebû Sa’id radiyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur :

“Ayların efendisi Ramazan ayıdır ( Kendisinde işlenen günahların ) haramlık ( ve yasaklık konusunda en büyük cezalara sebep oluşu ) bakımından en büyüğü ise Zülhiccedir.”

( Bezzar, el- müsned, no : 960, 1/457 )