Zilhicce ayımız tüm ümmete hayırlı olsun!

BUNLARI MUTLAKA BİLMELİYİZ Kİ; AREFE GECESİ VE KURBAN BAYRAM GECESİ İBADETLERİNİ DOĞRU ZAMANDA YAPALIM!

Kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öğle namazı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zamandır. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece, bugünleri takip eden gecelerdir.
S.Ebediyye
Dürr-ül muhtar kitabının itikâf bahsinde şöyle deniyor:
Bil ki, geceler günlere tâbidir. Bundan, yalnız Arefe gecesiyle Kurban bayramı geceleri müstesnadır. İnsanlara kolaylık olmak için, bu geceler, geçen gündüzlerine tâbidir.

Kurban bayramının 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramı geceleri denir.

Arefe, yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez.

Ramazan-ı şerifin son günü ile bayramın ilk günü arasındaki geceye de Ramazan bayramı gecesi denir.

img_4523

Bu ayda

ZİLHİCCE AY’I,

*İslâm’ın 5 esasından biri olan hac farîzasının ifâ edildiği umumi af ayıdır.

*Arafat’a çıkılır.

*Allah için milyonlarca kurban kesilir.

*Bir senelik hesaplar görülür.

*Bir senelik amel defterleri kapanır.

*Zil-hicce’nin birinden onuna kadar, “Leyâli-i aşere“ yani on mübârek gece vardır.

*Zilhicce ayının 10 günü oruç tutmak çok müstehaptır.

img_4448

Abdullah ibni Abbas (radıyallahü anhüma)dan rivayetle Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur. “Amellerin Allah katında en sevimli ve en faziletli olanları, zilhicce ayının ilk on gününde yapılanlarıdır.”
Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace

img_4477

Abdullah ibni Abbas (radıyallahü anhüma)dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur. “Zilhiccenin ilk on gününde çokça tesbih getirin, çokça el-Hamdü lillah, çokça lâ ilâhe illallah, çokça Allahüekber deyin. Allahı çokça zikredin.”
(Beyhaki, Süneni Kübra, 4/284. Şiabül-İman; 3758; Taberani, Mu’cemu’l-kebîr, 11/82-83, no. 11116)

img_4484

Namaz kılmayanlar artık namaza başlamalı
Rablerine dönüp af dilemeli
Ey İnsanoğlu
Rabbine dön ki, kalbin huzur bulsun.

image

IMG_1690

IMG_1975

Önemlidir-buraya tıklayınız Hadisi şeriflerde geçen ‘Elli senelik günaha keffaret’ seksen senelik günaha keffaret’ gibi ifadeler nasıl anlaşılmalıdır ? ”

image

* Umumî af ayı (Çünkü hac ayı)

!!!!!

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAKLAR LİSTESİ

Terviye gece-gün ne yapalım

Arefe gece-gündüz ne yapalım

Bayram gece-gündüz ne yapalım

!!!!!

Zilhicce Ay’ının ilk on günü nereden geliyor?(Allah c.c. En doğrusunu bilir.)

____________________________________________________________________

Arefe günü, Hazreti Âdem (as) ile Hazreti Havva’nın Arafat’ta buluştukları gündür.

Hz Adem Aleyhisselamın tevbesi bu ongün içerisinde kabul olundu,

Hz İbrahim Aleyhisselam bu on gün içerisinde ALLAH’ın izniyle HALİLULLAH oldu.

——————————————————–

Hz Musa, ALLAH’u Teâlâ (C.C.) ile 30 gün sözleşti dolayısıyla süslendi temizlendi v.s.30 gün oruç tuttu (iftarsız-sahursuz oruç). Sonra ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin huzuruna çıkacağı zaman uzun zaman bir şey yemediği için ağzının hafif bir koku ile kokması münasebetiyle ağzını misvakla misvakladı ve o koku kayboldu. Ve lakin ALLAH’u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam a “en sevdiği kokunun oruçlunun ağız kokusu olduğunu ve 10 gün daha oruç tutmasını bu vesileyle ağzındaki eski kokunun geri gelmesini” buyurdular. Rivayete göre o tutulan 30 gün oruç Zilkade ayına, 10 gün oruç ise Zilhicce ayının ilk on gününe geldiğini bildiriyor. (Bir de Musa’ya geceye va’d verdik ve ona bir on gece daha ekledik ve böylece Rabbinin tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. Sure-i Araf/142)

img_4440

Sahabeler Resulullah Efendimize SAV Medine de bir ağacın altında biat ettiklerinde
ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin Sahabelerden razı olduğu ile ilgili ayet indi. Bu biat ve Ayeti Kerimenin inişi bu ongün içerisinde oldu. (Gerçekten o ağacın altında sana biat ederlerken O, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindekini bildi de üzerlerine o güveni indirdi ve onları bir yakın fetih ile ödüllendirdi. Sûre-i Fetih/18)

img_4442

buraya tıklayınız Zilhicce Ayının üstünlüğü hakkında

buraya tıklayınız Zilhiccenin ilk gecesi hakkında

IMG_1721

image

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜNDE YAPILACAK AMELLER

1. HAC VE UMRE
Haccı ve umreyi edâ etmek: Bu, yapılacak amellerin en faziletlisidir.
2. ORUÇ
Bu günlerde veya imkân bulduğu kadarında -özellikle arefe gününde- oruç
tutmak: “Arefe gününün orucuna gelince, Allah’tan ümidim odur ki o, sonraki bir sene ve önceki bir senenin (günahlarına) keffaret olur.” HADİS
3. TEKBİR VE ZİKİR
Bu günlerde çokça tekbir getirmek ve zikir yapmak
4. TEVBE VE GÜNAHLARI TERK
Amellerin Allah’ın rahmet ve mağfiretine sebep olması için tevbe etmek ve günahları terk etmek
5. FARZLARI EDA ETMEK, NAFİLELERİ ARTTIRMAK
6. KURBAN KESMEK
7. BAYRAMI HELAL BİR ŞEKİLDE GEÇİRMEK

buraya tıklayınız Zilhicce Ayının ilk 10 gün-ünün fazileti ve Allahın bazı şeyleri bazı şeylere üstün tutması (mesela bazı zamanları,mekanları,günleri v.s.)

image image

IMG_1442

image

Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bingüne, Arefe günü ise onbin güne eşittir.

Beyhekî

image

.Bu ay hac yapıldığından,
.Arafat’a çıkıldığından,
.Allah için milyonlarca kurban kesildiğinden,
.Bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı için mukaddestir.

*Zilhicce ayı 1’den-10’a kadar (Leyâli Aşere) yani (10 mübarek gece) çok değerlidir.

buraya tıklayınız ZİLHİCCE AYI İLK 10 GÜN-GECE NAMAZLARI

IMG_1685-0

IMG_1689

image

TERVİYE GÜNÜ NAMAZ(Zülhicce 8.gün-Arifeden bir önceki gün)
* 4 rekat kılınır arkasından 2 rekat daha kılınır.

4 rekatın 1.rekatında 1 Asr suresi

2.rekatında 1 Kureyş suresi

3.rekatında 1 Nasr(İza cae..)suresi

4.rekatında 3 ihlas suresi okunur.

2 rekatlık namazın her rekatında 3 kere ihlas suresi okunur.

*Bunu yapan kişi terviye gününün sevabını kazanır. Ve o gün Mina’da zikredenlerin sevabını bulur.

image

IMG_1696

IMG_1697

buraya tıklayınız Ayrıca Abdülkadir Geylani Hz.nin Gunyetüt Talibun kitabında tavsiye edilen Arefe günü kılınan namazlar

*Hacca gidemeyenler
Kurban bayramından evvel 9 GÜN ORUÇ tutmalıdır. 10. gün kurban kesilene kadar birşey yememeli, kurban kesilmişse kurban etiyle orucunu bozmalıdır. Kurban kesilmemişse erkekler bayram namazından gelince kahvaltıyla orucunu bozmalıdır.


Terviye günü oruç tutulması hakkında Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “ Her kim terviye günü oruç tutarsa, Allahü Teala ona Eyüp (Aleyhisselam)ın belasına karşı sabretmesinin sevabını verir.”

(Safûri, Nüzhetü’l Mecâlis, 1/152)

img_4576

İbn-i Abbas (r.a.)‘dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gününün orucu, bir seneye, Arefe gününün orucu ise, iki seneye keffârettir.”(Ebû’ş-Şeyh, İbn-i Neccar, Nebhanî, el-Fethu’l-Kebîr, No:7294,2/24)

img_4575

—————-

*Veya 8. GÜN ve 9. GÜN (ARİFE GÜNÜ) ORUÇ TUT.

*Arefe sabah namazından başlayıp, KURBAN BAYRAMININ 4. GÜNÜ İKİNDİYE KADAR HER KADIN-ERKEĞE “TEŞRİK TEKBİRİ” VACİPTİR.

IMG_1706

*BU AYIN BİRİNDEN ONUNA KADAR (Kurban bayramının 1. gününe) HERGÜN SABAH NAMAZINDAN SONRA;

10 SALAVATI ŞERİFE
“Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

10 İSTİĞFAR
“Estağfirullâhe’l-azîm el kerîm ellezî lâ ilâhe illâhüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyk ve nes’elü-hü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ innehü hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

10 TEVHİD
“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

*Zilhicce ayının SON GÜNÜ MÜMKÜNSE ORUÇ TUT.

*Zilhicce ayının SON GECESİ MÜMKÜNSE TESBİH NAMAZI KIL.

*Zilhicce ayının SON GECESİ AKŞAM-YATSI ARASINDA
10 Rekat Namaz kıl (2’şer-2’şer).
NİYETİ: Allahım geçen senemden razı ol. İsyanımı hasenete çevir.
Her rekatta 7 Fatiha Suresi
7 Ayetel Kürsî
7 İhlas suresi

Namaz sonunda 11 Kelimeyi Tevhid
11 İstiğfar
11 Salavatı Şerife
VE SONUNDA DUA ET!!!!

ALLAH BU MÜBAREK AYI DOLU DOLU GEÇİRMEYİ, AFFI KAZANMAYI, ALLAHIN RIZASINI KAZANMAYI NASİP ETSİN. BÜTÜN ÇABALARINIZI ALLAH KABUL ETSİN. AMİN.

buraya tıklayınız AREFE GÜNÜ YAPILAN DUÂ REDDEDİLMEZ

TERVİYE VE AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

image

Terviye ve Arefe Gününün Fazileti

Her sene İKİ AREFE GÜNÜ yaşanır. Bunlardan birisi Ramazan arefesi, ikincisi de Kurban arefesi. Esas olan, kelime anlamına da uygun olanı Kurban Bayramı arefesidir. Bununla birlikte her iki arefe gününe verilecek ehemmiyet, sevabından istifade edilmesi açısından önemlidir.

Arefe gününün faziletini bir kaç cümle ile beyan etmek istiyorum:
Katâde İbni Numân radıyallahu anh anlatıyor:

“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm’ın ‘Arefe günü oruç tutan kimsenin, önündeki bir yıl ile geçmişteki bir yıllık (küçük) günahları mağfiret olunur’ dediğini işittim.”

Arefe günü ve gecesinin fazileti büyüktür. Arefe gecesinin fazileti bir hadis-i şerifte şöyle ifade buyrulmuştur:

“Arefe gecesi yapılan duâlar reddolunmaz ve Arefe gecesi yetmiş rahmet kapısı açılır.”1

Resûlullah bir defasında da “Arefeye tazim ve hürmet ediniz ve onun bereketinden büyük pay alınız. Bu gece kılınan namazın bir rek’atı, Cenâb-ı Hak indinde bin rekattan daha sevgilidir”2 buyurmuştur.

Arefe gününün fazileti hakkında Ebû Hureyre’nin (r.a), Peygamber Efendimiz’den naklettiği bir başka hadis-i şerifte “Arefe gününe hürmet ediniz, onu aziz ve kıymetli tutunuz, çünkü Arefe günü Cenâb-ı Hakk’ın indinde aziz ve muhteremdir”3 buyrulur.

“Arefe günü, hayır günüdür, rahmet günüdür, bereket günüdür, magfiret günüdür, bayramımızdır.”4

Arefe gününün faziletiyle ilgili olarak Ebû Hureyre şöyle nakleder:

“Bir Arefe günü, Resûlullah (asm) tebessüm etti, mübarek dişleri göründü. Ben de:

‘Ya Resûlallah, bugün tebessüm ettiğiniz gibi hiç bir zaman tebessüm ettiğinizi görmedim. Bunun sebebi nedir?’ diye sordum.

Buyurdular ki:

‘Cenâb-ı Hak, bugün, hacılar üzerine o kadar rahmet ve mağfiret indirdi ki, şeytanı gördüm inliyordu, feryat ediyordu ve başına toprak saçıyordu. Bu büyük rahmet ve mağfiret karşısında onu bu halde gördüğüm için tebessüm ediyorum.’”5

Kişinin, Arefe gününde kendisini haramlardan korumasının fazileti ise, hadis-i şerifte şöyle ifade edilmiştir: “Bir kimse Arefe günü oruç tutar, dilini ve gözünü günahtan korursa, Cenâb-ı Hak onu affeder ve kıyamette arşın gölgesinde bulundurur.”6

Dipnotlar:

1- Ramûzu’l-Ehâdis; No: 4924.
2- Risâle-i Udhiyye; s. 307.
3- Gazali; s. 289.
4- Darimi, Savm, 47.
5- Gazali; s.288. 6- Mutlu, Döğen, Hatip, c. 3, s. 35.

Alıntı

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın ömrü bereketli olur.
(Şir’a)

image Câbir radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:
“Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.”Tirmizî, Daavât 9.; İbni Mâce, Edep 55.

image

image

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

image

(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.) [Beyhekî]

***********************************************

Her hafta saç, sakal, tırnak kesmek sünnettir. İbni Âbidin hazretleri, (Zilhicce ayının ilk on günü, bu sünnetleri geciktirmemeli. (Kurban kesecek kimse, Zilhicce ayı girince, saçını ve tırnağını kesmesin) hadis-i şerifi, emir değildir. Bunları, kurban kesinceye kadar geciktirmek müstehabdır) buyurmaktadır. Kurban kesecek kimsenin, Zilhicce ayının ilk gününden, kurban kesinceye kadar, saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehabdır; fakat vacib değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz.

ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜ GÜNDÜZLERİ ORUÇ TUTMAK VE  GECELERİNİ İHYA ETMENİN  ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ ORUÇLARI

Her gün için Şehit sevabı (ancak malını canını herşeyini bırakıp ALLAH yolunda ölen müstesna) Her gün için 100 köle azad etme sevabı Her gün için 100 deve kurban kesme sevabı her gün için cihada 100 at gönderme sevabı Bu ongün içerisindeki 8. gün ise (Telviye) Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 köle azad etme sevabı Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 deve kurban kesme sevabı Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye cihada 1000 at gönderme sevabı Bu ongün içerisindeki 9. gün Arefe günü Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 köle azad etme sevabı Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 deve kurban kesme sevabı Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye cihada 2000 at gönderme sevabı Bu on günün gecelerini ibadetle ihya eden kişiye her gece için kadir gecesi sevabı Bu ongün orucun her günü için 1 SENELİK nafile oruç sevabı var Bu ongünden önce tırnaklarını ve avret mahallini temizleyen saçlarını tıraş eden ve bu ongün içerisinde bu sayılanların hiçbirine dokunmayan (dokunmamak; kesmemek manasında) hacıların aldığı sevabı alır Hz Adem Aleyhisselamın tevbesi bu ongün içerisinde kabul olundu Hz İbrahim Aleyhisselam bu on gün içerisinde ALLAH’ın izniyle HALİLULLAH oldu Sahabeler Resulullah Efendimize SAV Medine de bir ağacın altında biat ettiklerinde ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin Sahabelerden razı olduğu ile ilgili ayet indi. Bu biat ve Ayeti Kerimenin inişi bu ongün içerisinde oldu. (Gerçekten o ağacın altında sana biat ederlerken O, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindekini bildi de üzerlerine o güveni indirdi ve onları bir yakın fetih ile ödüllendirdi. Sûre-i Fetih/18) Hz Musa, ALLAH’u Teâlâ (C.C.) ile 30 gün sözleşti dolayısıyla süslendi temizlendi v.s. 30 gün oruç tuttu (iftarsız-sahursuz oruç). Sonra ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin huzuruna çıkacağı zaman uzun zaman bir şey yemediği için ağzının hafif bir koku ile kokması münasebetiyle ağzını misvakla misvakladı ve o koku kayboldu. Ve lakin ALLAH’u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam a “en sevdiği kokunun oruçlunun ağız kokusu olduğunu ve 10 gün daha oruç tutmasını bu vesileyle ağzındaki eski kokunun geri gelmesini” buyurdular. Rivayete göre o tutulan 30 gün oruç Zilkade ayına, 10 gün oruç ise Zilhicce ayının ilk on gününe geldiğini bildiriyor. (Bir de Musa’ya geceye va’d verdik ve ona bir on gece daha ekledik ve böylece Rabbinin tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. Sure-i Araf/142) Bu ongün’ün Sabah ve Yatsı namazlarını cemaatle kılmalı dolayısıyla gecenin tamamını ibadetle ihya etmiş gibi olmalı. alıntı

*****************************

ZİLHİCCE AYI İLK 10 GÜN/

NE OLDU?

-TESBİHİ

-DUASI

-ZİKRİ

-DİĞER…

**********************
ZİLHİCCE 1. GÜN
Zilhicce’nin 1.günü Adem a.s. tövbesinin kabul olduğu gündür. O gün oruç tutanlarında tövbesi kabul olur.
İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki:
Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
Adem aleyhisselamın mağfiret olunduğu gündür. O‘na tövbe, Arefe günü nasib oldu.
Bir kimse gün oruçlu olursa Hz.ALLAH c.c onun bütün günahlarını mağfiret eder.
Yine bu on günlerde İbrahim Aleyhisselam Halil olmuştur. Ateş onu yakmamıştır. Kurban ettiği oğlu İsmail Aleyhisselam bu gün, bir kaç fidye karşılığında kesilmekten kurtulmuştur.
Kâbe-i Muazzama’yı İbrahim Aleyhisselam bu günlerde yapmaya başlamıştır.
TESBİHİ
100 defa SUBBUHUN KUDDÜSÛN RABBÜNA ve RABBÜL MELAİKETÎ VERRÛH okunur.
DUASI
1. Gün Duası

Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz’e, zerrat-ı kainat adedince hamd ve şükür, Peygamberler Server’i Efendimiz’e, diğer embiya-i izama, melaike-i kirama, ehl-i beyte ve Hakk’ın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları, çöllerdeki kum taneleri adedince salat ü selam olsun. Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimiz, ihsanı, keremi bol, rahmeti, şefkati ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri din-i mübin-i İslam’a sonsuz hizmet etmek istikametinde kullanmayı nasip eyle! Bizi, kardeşlerimizi, hepimizi bütün mevcudatı kuşatan ve her şeye şamil olan engin rahmetinden mahrum etme!

AYRICA 1. GÜNÜ: Yâsin Sûresi ve Bakara Sûresi 30. sayfadaki

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ (El haccu eşhurun ma’lûmât(ma’lûmâtun), fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc(haccı), ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb(elbâbi).){el-Bakara 197}
âyeti veya devamındaki tüm sayfa okunur. 3 tekbir ve 33 defa da
“أستَغْفِرُ اللهَ =>ESTAĞFİRULLAH (Allah’tan mağfiret dilerim)” çekilir.

img_4391
*******************


ZİLHİCCE 2. GÜN

Zilhicce’nin 2. günü Yunus a.s. balığın karnında duasının kabul edildiği gündür. O gün oruç tutanların dualarıda kabul olur.
ALLAH’ü TEALA Yunus aleyhisselamın duasını kabul edip, balığın karnından kurtardı.
O gün oruçlu olan kimse senenin tamamında ibadet etmiş olup, göz açıp kapayıncaya kadar dahi isyan etmemiş gibi mükafatlandırılır.

2. Gün Tesbihi

Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim (300 defa)

2. Gün Duası

Ey kullarına her zaman hilm ile muamele edip, onların günahlarını görmezden gelen ve yeniden dönüp sırat-ı müstakimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren yüce Mevlamız! Bizler çok hatalar irtikap ettik,çok günah işledik. Şimdi “Tevbeler tevbesi!” diyor, yüce huzurunda boyun büküyor, huşu ile iki büklüm oluyoruz. Şayet bizi cezalandıracak olursan adaletinle muamele etmiş olursun; yok eğer günahımıza,kusurlarımıza ve isyanlarımıza rağmen o hududu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulunur ve affedersen, o da Sen’in fazlın olur; Sen’in fazlın bizim hayal sınırlarımızı bile aşacak kadar büyüktür.

AYRICA 2. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât(ma’lûmâtun), fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc(haccı), ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb(elbâbi).){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “اللّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّار : =>ALLAHÜMME ECİRNÂ MİNENNÂR (Allâhım! Bizi ateşten koru.)” çekilir.

img_4394
****************


ZİLHİCCE 3. GÜN

Zilhicce’nin 3. günü Zekeriya a.s. duasının kabul olduğu ve düşman zülmünden kurtulduğu gündür. O gün oruç tutanlar sıkıntılarından kurtulur.
İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki:
Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
Hz.ALLAH c.c Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul buyurdu.
Bu gün oruç tutan kimsenin de ALLAH’ü Teala duasını kabul eder.
3. Gün Tesbihi

La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.(100 defa)

3. Gün Duası

Ey rahmeti gazabının önünde bulunan, kullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizde eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkımızdaki hüsn-ü zannımız ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi hayret ve hüsrana uğratma!

Rabbimiz! Dünyaya, ukbaya ve bu iki diyar arasında bir geçit sayılan kabir alemine ait endişelerimizi emnü emana çevir… dualarımıza icabet et… beslediğimiz ümitlerimizi hayret ve hüsranla neticelendirme…

AYRICA 3. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât(ma’lûmâtun), fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc(haccı), ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb(elbâbi).){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “اللّهُمَّ أدْخِلْنَا الْجنَّةَ مَعَ الأَبْرَارَِ : =>EDHİLNEL CENNETE MEAL EBRAR (Allâhım! Bizi iyi kimselerle birlikte cennete girdir.)” çekilir.

img_4396

***************************
ZİLHİCCE 4. GÜN

Zilhicce’nin 4.günü İsa a.s. doğduğu gündür. O gün oruç tutanlar darda kalmaz, fakirlik görmez.
İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki:
Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
İsa aleyhisselamın dünyaya teşrif ettiği gündür.
Bir kimse 4.günü oruç tutarsa Hz.ALLAH c.c ondan fakrı ve korkuyu kaldırır.
4. Gün Tesbihi

Hasbiyallahu la ilahe illallahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.(100 defa)

4. Gün Duası

Allah’ım senin indinde en makbul olacak bir biçimde namazlarımızı dosdoğru ve zamanında kılabilmeyi, izninle namazımızda miracı yaşayabilmeyi bize öğret Allah’ım. Namazımızı gözümüzün nuru kıl!

AYRICA 4. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât, fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc, ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh, ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb.){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “اللّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الْفَقْرِ وَالآفَاتِ: =>ALLAHÜMME NECCİNÂ MİNEL FAKRİ VE AFÂTİ(Allâhım! Bizi fakirlik ve âfetlerden koru.)” çekilir.

img_4399
*********************


ZİLHİCCE 5. GÜN

Zilhicce’nin 5.günü Musa a.s.doğdugu gündür. O gün oruç tutanların imanı kemale erer. Münafıklıktan kurtulur.
İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki:
Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
Musa aleyhisselam dünyaya teşrif buyurdu.
5. gün oruçlu bulunan kimse nifaktan beri ve azabı kabirden emin olur. Kıyamet günü o kimse iyilerle beraber olur.

5. Gün Tesbihi

Allahümme afüvvün kerimün tuhibbül affe fa’fuanni(100 defa)

5. Gün Duası

Allah’ım kusurlarımızı ört, bizi korktuklarımızdan emin eyle. Allah’ım önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden ve altımızdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırız.

AYRICA 5. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât, fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc, ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh, ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb.){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “اللّهُمَّ ثَبِّتْنَا بَالْقَوْلِ الثَّابِتِ: =>Allahümme sebbitnâ bel kavlissâbit (Allâhım! Bizi değişmez söz ile (îmanda) sâbit kıl.)” çekilir.

img_4401
*****************************

ZİLHİCCE 6. GÜN
Zilhicce’nin 6. günü Peygamberimiz’e (S.A.V) hayırların verildiği gündür. O gün oruç tutanlara Allahû Teala (C.C) rahmet nazarıyla bakar.
İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki: Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
Hz.ALLAH c.c hayrı feth eyledi.
O gün oruçluya Hz. ALLAH c.c rahmet nazarı ile nazar eder. O kimseye ebedi azap olunmaz.
6. Gün Tesbihi
Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minez-zâlimîn. (100 defa)
6. Gün Duası

Allah’ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize de lütfet; lütfet ki Allah’ım, dillerimiz sürekli Sen’in zikrinle meşgul, bedenimiz bütün uzuvlarıyla Sen’in emrine muti’kalplerimiz de yanlız Sen’in marifetinle dolu olsun. Ruhlarımızı müşahadenle kanatlandır; kalp, sır gibi latifelerimizi de yakınlığınla taçlandır, Sen herşeye kadirsin. Sen’den dünya hayatında zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi arttırmanı diliyoruz.

AYRICA 6. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât, fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc, ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh, ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb.){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “ اللّهُمَّ آتِنَا بِعِنَايَتِكَ: =>ALLAHÜMME ÂTİNÂ Bİ İNÂYETİKE (Allâhım! Yardımını bize ulaştır.)” çekilir.

img_4403
*******************


ZİLHİCCE 7. GÜN

Zilhicce’nin 7. günü bütün cehennem kapıları kapanır. O gün oruç tutanlara 30 kolaylık kapısı açılır. 30 zorluk kapısı kapanır.
İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki:
Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
Öyle bir gündür ki; Hz. ALLAH c.c. cehennem kapılarını kapatır.
Zilhicce günleri geçmedikçe açmaz. Bir kimse o gün oruçlu olsa Hz. ALLAH c.c. 30 güçlük kapısını kapatır, 30 kolaylık kapısını açar.
7. Gün Tesbihi
Hz. Eyüp’ün Duası
رَبِّ اَِنّىِ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَالرَّاحِمِينَ
Rabbi innî messeniyeddurru ve ente erhamürrahimin.
Ya Rabbi zarar bana dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bana da merhamet eyle yarabbi..
7. Gün Duası

Ya Rabbi! Senin üzerimizde o kadar çok nimetin var ki, ne kadar şükretsek azdır. Bizi müslüman olarak yarattığın ve müslüman olarak yaşattığın için. Sana kainattaki varlıklar adedince şükürler olsun Ya Rabbi. Bizlere verdiğin nimetlerin hakiki şükrünü eda etmeyi bizleri muvaffak eyle. Şükrünü eda edemediğimiz nimetlerden dolayı da bizleri hesaba çekme Ya Rabbi.

AYRICA 7. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât, fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc, ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh, ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb.){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “اللّهُمَّ غَلِّقْ لَنَا أَبْوَابَ الْجَحِيمِ: =>Allahümme ğallik lenâ ebvâbel cehîm (Allâhım! Cehennem kapılarını bizim için kapat.)” çekilir

img_4405

******************

ZİLHİCCE 8. GÜN (Terviye günü-arefeden bir önceki gün)
Zilhicce’nin 8. günü Telviye Günüdür. Sevabını Allah’ın vereceği gündür.
İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki: Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
O gün oruçlu olan kimseye Hak Teala o kadar çok şey ihsan eder ki, miktarını ancak kendisi bilir.

8. Günün Tesbihi

Hasbunallahu ve ni’mel vekil (100 defa)

8. Günün Duası

Allah’ım, bizi; konuşmayı zikir, susmayı fikir, nazarı ibret, hareketi ibadet olan kullarından eyle. Kalp katılığından, gafletten, başkalarına bar olmaktan, aşağılıktan,aşağılanmaktan, miskinlikten, cehaletten ve faydasız bilgiden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan, nimetlerin zeval bulmasından, ansızın bastıran azabından, gelip çatan gazabından Sana sığınırız.
AYRICA 8. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât, fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc, ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh, ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb.){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “اللّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ: =>ALLAHÜMMEFTAH ALEYNÂ EBVÂBEL CENNETÎ (Allâhım! Bize cennet kapılarını aç.)” çekilir.

alıntı

img_4414

********************************

ZİLHİCCE 9. GÜN (Arefe günü)
Zilhicce’nin 9. günü Arefe(umumi af )günüdür. Bir geçmiş, bir gelecek senenin günahlarına kefarettir.
AREFE günüdür.
O günün orucu ise o seneye de gelecek seneye de kifayet eder.
Arefe günü derken, bu bir tanedir. Kurban Bayramından bir önceki gündür. Lakin halkımız Ramazan Bayramından önceki güne de arefe demektedir ki o gün, kast olunan arefe günü değildir.

9. Günün Tesbihi

Ya kadiyel hacat ve ya dafial beliyyat. İkdı havayicena külleha vedfea annal belaya külleha. (Sayı belli değil)

Veya (Arefe günü) 1000 defa IHLAS Sûresi okunur.(vakti olan hepsini yapabilir-AREFE 1000 ihlas okumak hakkında sitemize bakın)

9. Günün Duası
Allah’ım, kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Livaü’l hamd sancağı altında toplanmamızı nasip eyle.
AYRICA 9. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât, fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc, ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh, ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb.){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِتِينَ: =>ALLAHÜMMECALNÂ MİNEL KÂNİTÎNE (Allâhım! Bizi rahmete erenlerden eyle.)” çekilir.

alıntı

img_4418

***********************

ZİLHİCCE 10. GÜN(Bayramın 1. Günü)

Zilhicce’nin 10. günü Bayramın 1.günüdür. Bayram namazından gelene kadar oruçlu durulur. Kurban kesilir. Kurbanın eti pişirilecek oruç açılır (mümkünse).
İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki: Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
Kurban bayramı’nın 1. günü olup o gün kurban kesenin, kurbanının ilk damlası ile ehlinin günahları affolunur. Ve devamla buyurdular ki; “Benim ve benden evvelki peygamberlerin zikir ettiklerinin en faziletlisi Zilhicce’nin 10 gününde söylenilen:
LA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHU LA ŞERİKE LEH. LEHÜ’L-MÜLKÜ VELEHÜ’L-HAMDÜ YUHYÎ VE YÜMİT VE HÜVE HAYYÜN LA YEMÜTÜ. BİYEDİHİ’L-HAYR VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.” kavli şerifidir.”

10. Günün Tesbihi
(BAYRAM)
100 defa “Allahümme habbib ileyne’l-imâne ve zeyyinhü fî kulûbina ve kerrih ileyne’l-küfra ve’l-füsûka ve’l-ısyân vec’alnâ mine’r-raşidîn” okunur.

10. Gün Duası

Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar. Herkesin kazandığı kendi yararına kötülükte kendi zararınadır. Rabbimiz! Unutur ya da hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme, bizi affet, bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
AYRICA 10. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ
وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ
(El haccu eşhurun ma’lûmât, fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc, ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh, ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb.){el-Bakara 197} okunur.
3 tekbir ve 33 defa da “ اللّهُمَّ ثَقِّلْ مِيزَانَنَا بِالْحَسَنَاتِ :=>ALLAHÜMME SEKKİL MÎZÂNİNÂ BİLHASENÂTİ (Allâhım! Hasene (sevaplarla) tartımızı ağır getir.)” çekilir.

alıntı

img_4420

********************************

Zilhicce ayında okunacak çok faziletli zikirler

IMG_1701

1. Zikir: LAİLAHE İLLALLAHÜ VEHDEHÜ LAŞERİKE LEH LEHÜLMÜLKÜ VELEHÜLHAMDÜ YUHYİ VE YÜMİT BİYEDİHİL HAYRU VEHÜVE ALA KÜLLİ ŞEYİN KADİR (100 kere)

Peygamber sav buyuruyor ki günde 100 kere bu zikiri okuyan kimsenin ameli gibi bir amel o gün yer halkından kimsenin defterine yazılmaz. Kıyamete çıktığı zaman o gün itibarı ile dünyada en çok amel kimin olarak sorulduğunda bu zikri yapan kişidir. Ancak bu zikri o kişiden fazla yapan müstesna

IMG_1702

2. Zikir:EŞHEDÜ ENLAİLAHE İLLALLAHÜ VEHDEHÜ LAŞERİKE LEH İLAHEN VAHIDEN SAMEDEN LEM YETTEHIZ SAHIBETEN VELA VE…LEDA (100 kere)

Bu zikiri sabah namazından sonra 1 kere okuyan kişiye 1 milyon hasene vardır.

Ayrıca zilhicce ayında bu zikir 100 kere okulduğunda

ALLAH cc o kişiye 1 milyon sevap yazar
1 milyon günahını siler
cennette 10 bin derece yükseltir.

IMG_1703

3. Zikir:EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAHÜ VEHDEHÜ LAŞERİKE LEH LEHÜL MÜLKÜ VELEHÜLHAMDÜ YUHYİ VE YÜMİTÜ VE HÜVE HAYYÜLLA YEMÜTÜ BİYEDİHİL HAYRUVE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEYİN KADİR (100 kere)

Bu zikiri 100 kere okuyan kişi için gökten 70 bin melek iner, yarabbi bu kuluna mağfiret et, günahlarını bağışla diye dua ederler.

IMG_1704

4. Zikir:HASBİYALLAHÜ VE KEFA SEMİ ALLAHÜ LİMEN DEA LEYSE VERAALLAHİ MÜNTEHA (100 kere)

Bu zikiri 100 kere okuyan kişi, zikiri okuduğunda ağzından bittiği anda melekler alır ve ALLAH cc huzuruna koyar, ALLAH cc o anda o zikri bitirir bitirmez rahmeti ile o kuluna bir kere bakar.

IMG_1705

5. Zikir:ALLAHÜMME LEKEL HAMDÜ KEMA TEGUN VE HAYRAM MİMMA NEGUL ALLAHÜMME LEKE SALATİ VE NÜSÜKİ VE MEHYAYE VE MEMATİ VELEKE RABBİ TÜRAFİ ALLAHÜMME İNNİ EUZÜ BİKE MİN AZABİL GABRİ VEMİN ŞETEATİL EMRİ ALLAHÜMME YESELÜKE BİHAYRİ MA TECİU BİHİRRİHU (100 kere)

İsa a.s bana ait bir zikir demiştir ve sevabı açıklanmamıştır.
alıntı

buraya tıklayıp bu zikirlerin fazileti ve sayısı hakkında bakınız

https://mektebun.wordpress.com/2015/09/08/zilhicce-ayi-on-gun-zikirleri/

Zilhicce ayının ilk10 günü orucu fazileti

image

Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutan kimseye ALLAH cc 10 nimet verir.
1. Ömrüne bereket verir
2. Malını artırır
3. Ailesini korur
4. Günahlarını afv eder
5. Sevaplarını kat kat eder
6. Canını son nefeste kolay verir
7. Kabrini aydınlatır
8. Terazisi ağır gelir
9. Cehenneme atılmaktan kurtulur
10.Cennetteki dereceleri yükselir

alıntı

TERVİYE GÜNÜ: ZİLHİCCENİN 8.GÜNÜ YANİ AREFEDEN BİR ÖNCEKİ GÜN (çok kıymetli bir gün)

Oruçlu olalım, bu mübarek günü atlamayalım!…

Peki neden böyle denmiştir.

Terviye kelimesinin anlamı nedir.

Bu güne neden terviye günü denmiştir.

İşte cevabı:

terviye:

1) iyiden iyiye, derîn derin düşünme.

2) suya kandırma.
Yevm-i terviye, Yevm-Ct-terviye :

zilhicce’nin sekizinci günü, arefeden evvelki gün. [hacıların o gün suyu olmıyan “Mînâ”ya gittikleri gün olup, gitmezden önce nefisleriyle binek hayvanlarını suya kandırdıkları veya Hz. İbrahim’in kesilme rü’yâsını o gece görüp, gündüz gereği gibi derin derin düşündükleri için bu ad verilmiştir]

Ayrıca;

Terviye, tefekkür mânâsına da kullanılmaktadır.

İbrahim aleyhisselâm, Zilhicce ayının 8. gecesi, rüyâsında “Kendi oğlunu keser hâlde” gördü. Sabah olunca, “Rüyâ şeytanî midir, Allah tarafından mıdır?” diye terviye ve tefekküre dalıp, o günü tefekkürle geçirdi. Arefe gecesi olduğunda kendisine; “Emrolunduğun şeyi yerine getir!” buyurulunca, Allahü teâlâ tarafından olduğunu bildi.
Bildiği için o güne, bilmek anlamına gelen Arefe, dendi.
Arefe, Zilhicce’nin 9. günüdür. Başka günlere Arefe denmez. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Bir Müslüman, Terviye günü (Arefe gününden bir önceki gün, yani yarın) oruç tutarsa ve günâh söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar.” “Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan duâ, tevbe red olmaz. Ramazan ve Kurban bayramının 1. geceleri, Berât gecesi ve Arefe gecesidir.”
Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir. Terviye günü oruç tutmak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ, Terviye günü oruç tutan ve günah söylemeyen müslümanı elbette Cennete koyar.) [Ramuz]
(Terviye günü oruç tutmak, bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve cihad için gönderilen bin ata bedeldir.) [Ebulberekat]

Zilhicce Ayında kılınacak namaz

buraya TIKLAYINIZ ZİLHİCCE AYI İLK 10 GÜN-GECE NAMAZLARI

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GECELERİNDE KILINACAK Hz. Ali r.a.bildirdiği NAMAZ

Hz. Ali’ye (ra) ; Resulullah Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman; tâate (ibadet etmek) daha ciddi sarılın. Zira bugünler, Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir.

O günlerin gecelerine gösterilen hürmet, günlerine gösterilen hürmet gibidir.”

Bir kimse, o gecelerden birinde namaz kılmak isterse, şu şekilde kılsın:

Gecenin son üçte biri geçtikten sonra kalksın; dört rekat namaz kılsın. Kılınacak bu namazların her rekatında bir kere Fatiha suresini okumalıdır. Üçer kere İhlas Suresi ve Muavvezeteyn (Felak ve Nas) surelerini okumalıdır. Yine her rekatta üç kere (Bakara suresinin 255. ayeti celilesi olan) Ayet’el Kürsi’yi okumalıdır.

Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:

arapçası;

“Sübhâne zî’l-’izzeti
ve’l-ceberût. Sübhâne zi’l-kâ‘ideti ve’l-melekût. Sübhâne’l-hayyü’llezî
lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun
lâ-yemût. Sübhâna’llâhi rabbi’l-’ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-hamdü
li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken ‘alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran.
Rabbenâ celle celâluhu ve kudrete bi-külli mekânin”

duanın türkçe manası;

“İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kudret ve melekut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kendisinden başka ilah yoktur; öldürür ve diriltir.
Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü karda Allah’a (cc) hamdolsun.
Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimiz’in şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.”

Bundan sonra, ne dileği var ise dilemelidir, böyle eden kimseye;
Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir.
Allah-ü Teala’dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:
“Yeniden iyi şeyler yapmaya başla.”

Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gündüzünü oruçlu geçirir de; gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okuyarak Allah’ın (cc) huzurunda ağlayarak yalvarır ise, Allah (cc) meleklerine şöyle buyurur:

“Ey meleklerim şahit olun; bu kulumu bağışladım, hac edenlerin sevabına da ortak ettim.”

Resulullah (asm) Efendimiz daha sonra şöyle buyurdu:
“Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allah (cc) bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinir ve birbirlerine müjdelerler.”
alıntı

IMG_1734

IMG_1936

 image

AREFE GÜNÜ KILINABİLECEK DİĞER NAMAZLAR

1/ Ebu Hureyre Radıyallâhu anh’dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur :

”Her kim Arefe günü öğlenle ikindi arasında dört rekat kılar ve her rekatta bir fatiha, elli Kul huvellâhu ehad okursa, bu kişiye bir milyon hasene sevap yazılır. Kurân-ı kerim’de ki her harfe mukâbil cennette bir derecesi yükseltilir ki, her iki derece arası beşyüz senelik mesâfedir.

Allâh-u Teâla Kurân-ı kerim’deki her harfe mukâbil yetmiş huriyle evlendirir ; her huriyle birlikte inciden yakuttan yapılma yetmiş bin sofra vardır ki , her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden yetmiş bin çeşit vardır.

Yemeklerin serinliği karın serinliği, tadı balın tadı, kokusu da misk kokusudur. O yemeklere ne ateş nede demir ( tencere ) değmemiştir. Yiyen kişi son yediği yemeğin tadını ilk yediğinde hissettiği lezzet kadar hissedecektir.

Sonra onlara bu namazı kılan kullara cennette iki kanadı kırmızı yakuttan ve gagası altından olup yetmiş bin kanadı bulunan büyük bir kuş gelir de işitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle : ‘ Arefe ehline o mübârek günü ibâdetle ve bu namazla geçirerek onun ehli olmayı hak etmiş kişilere merhaba ! Diye nidâ eder ve böylece o kuş o namazı kılanlardan her bir adamın yemek çanağının içine düşer de, kanatlarından her bir kanadın altından yetmiş çeşit yemek çıkar. Sonra o kuş silkelenip uçar.

Bu namazı dünyadayken kılmış olan kul kabrine konulduğu zaman Kurân-ı kerim’de bulunan her harfe mukâbil kendisi için bir nur parlar ki o nurun kuvveti sâyesinde Kâbe’nin etrâfında tavaf edenleri bile görür.

Ve neticede kendisine cennet kapılarından bir kapı açılır. İşte tam o anda, gördüğü sevap ve ikramlara bir an evvel kavuşma arzusundan dolayı :” Yâ Rabbi ! Kıyâmeti çabuk kopar ! Ey Rabbim ! Kıyâmeti kâim eyle.” demeye başlar.

( Abdulkâdir el-Geylânî el-Gunye 2/60)

————————————————————————————————

2/ Ali ibni Ebi Tâlib ve Abdullâh ibni mes’ud Radıyallâhu anhümâ’dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte Rasülullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur :

”Her kim Arefe günü iki rekat kılar, her rekatta her birinin başında besmele çekip sonunda
” Amin ” diyerek üç fatiha okur, sonra üç kere Kâfirun süresi okur, sonra da her birinin başında besmele çekerek yüz kere ihlâs süresi okursa mutlaka Allâh-u Teâla : ”Şâhid olun ki Ben bu kulumun bütün günahlarını bağışladım” buyurur.”
( Abdulkâdir El-Geylâni el-Gunye 2/60 zebîdi el-ithâf 5/207 )

___________________________________________________________________

3/Hacca gidemeyen müslümanların AREFE GÜNÜ öğlen-ikindi arası kılabilecekleri namaz
Hacca gidemeyen Müslüman,
Arefe günü öğle ile ikindi arası,
kendini Arafât’ta kabûl ederek Allah rızâsı için 2 rek’at namaz kılar.
Her rek’atte; 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 Kul yâ eyyühel-kâfirûn, 10 İhlâs-ı şerîf okur.
Namaza şu niyetle başlanır:
“Yâ Rabbi, bugün şu saatlerde Arafat’ta milyonlarca müslümanın ‘Lebbeyk’ diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp, benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhâk buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhâk eyle!..” Allâhü Ekber.
Namazdan sonra:
* 70 İstiğfâr-ı şerîf,
* 11 veya 70 adet, “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve Hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr” tevhîdini okur.
* 3 veya 11 yâhut 70 kerre “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek tekbir getirir.
* 100 defa aşağıdaki tesbîhi okur:
“Sübhânellezî fi’s-semâi arşuhû,
Sübhânellezî fi’l-ardı sültânühû,
Sübhânellezî fi’l-ardı hukmühû,
Sübhânellezî fi’l-cenneti rahmetühû,
Sübhânellezî fi’l-kabri kazâühû,
Sübhânellezî fi’l-kıyâmeti adlühû,
Sübhânellezî fi’l-bahri sebîlühû,
Sübhânellezî rafea’s-semâe,
Sübhânellezî beseta’l-arda,
Sübhânellezî lâ melce’e ve lâ mencee minhü illâ ileyh.”
Arefe günü öğleden sonra Hızır aleyhisselâm ile İlyâs aleyhisselâmın Arafât’ta buluştuklarında okudukları şu duâyı da -mümkünse- 100 defa okumalıdır:
“Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifü’s-sûe illallâh, Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûku’l-hayra illallâh, Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”
Bundan sonra duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Kurban Bayramı’nın Arefesinde Kul Hakkı Namazını Kılmaya Unutmayalım!

image

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKU, NEDEN Mİ?

“Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir.”

Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi.

image

IMG_1717

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NASIL OKUNACAK?

“Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir.”
Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi.
Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.(Ebuşşeyh)
Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.
Arefe günü bin İhlâs’ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.
Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

img_4552

“Arefe günü bin İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duâsı kabul olur. (Hepsini Besmele ile okumalıdır)”
AMİN

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?

image

img_4572

Zilhicce 8, 9, 10. Günlere göre Hz. İbrahim as’ın oğlunu kurban etme kıssası

İbrahim aleyhisselâm, Zilhicce ayının 8. gecesi, rüyâsında “Kendi oğlunu keser hâlde” gördü. Sabah olunca, “Rüyâ şeytanî midir, Allah tarafından mıdır?” diye terviye ve tefekküre dalıp, o günü tefekkürle geçirdi. Arefe gecesi olduğunda kendisine; “Emrolunduğun şeyi yerine getir!” buyurulunca, Allahü teâlâ tarafından olduğunu bildi.

Bildiği için o güne, bilmek anlamına gelen Arefe, dendi.

İbrâhim Aleyhisselâm gördüğü sahih rüya üzerine oğlunuAllâh-u Teâla yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrâil Aleyhisselâm gökten buna bedel olarak bir koç getirir.

Dünya semâsına ulaştığında Cebrâil Aleyhisselâm : ” Allâhu Ekber Allâhu Ekber ” diyerek tekbir getirir. İbrâhim Aleyhisselâm bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce : ” Lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber ” diye cevap verir.

Bu tekbir ve tevhid kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen ismâil Aleyhisselâm’da :
” Allâhu Ekber ve lil-lâhil hamd ” der. Böylece kıyâmet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur
( el-mevsîlî, el-ihtiyâr li Tâlil’il -muhtâr 1/87-88 )

IMG_1700

buraya tıklayınız Teşrik Tekbirleri Nasıl Başlamış, Nereden Gelmiştir?

Teşrik Tekbiri Nedir, Ne Zaman Başlar?

Teşrik tekbirleri arefe gününün sabah namazında başlar…
Kurban bayramının öncesindeki arefe gününün sabah namazından itibaren, Bayram’ın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç vakit farz namazın arkasından birer defa alınan tekbirlere teşrik tekbiri denir. Bu tekbir şu şekildedir:
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد
“Allahü ekber Allahü ekber. Lailaheillallahu vallahu ekber. Allahü ekber ve lillahilhamd.”
Fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğuna göre vacip olan teşrik tekbirleri unutmamalıdır.

image image

IMG_1932

IMG_1942

IMG_1962

11.Namaz hakkında; !!!Bilginize; Bu hadisin kaynağını bulamadık. Nafile namazdır. Kaynağı tesbit edersek buraya ekleyeceğiz.

BAYRAM GECELERİ İBADETLERİ

*Şevval ayının ilk gecesi (Ramazan Bayramı Gecesi); ibadet etmek müstehaptır (zikir, salavat, vs).

*Ramazan Bayramı Gecesinde (mümkünse) kılınacak namaz;  10 Rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 İhlas okunur. Rüku ve tesbihlerde de Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber . Namaz bitince 1000 defa Estağfirullahel Azîm denir. Sonra dua yapılır.

*Bayram Geceleri yapılan dualar Allah katında makbuldür. Herkim Bayram Gecelerinde şu duayı 10 kere okursa; SEVABI: O kimse öldükten sonra kalbi ölmez.“Ya hayyü ya kayyum Ya bedî’as semâvâti vel arz. ya zel celal-i vel ikram.  eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden.  ya Allah, ya Allah, ya Allah .

IMG_1935

 Bayram gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmez
“Kim Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini sadece Allah’tan sevap almayı umarak ibadet ve taatle geçirirse, kalplerin öleceği gün onun kalbi ölmez.” (İbn-i Mace)

Bu gece yapılan tövbeler redolunmaz
“Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe reddolmaz. Ramazan Bayramı’nın ve Kurban Bayramı’nın birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi.” (İsfehani)
Bu gece yapılan dualar geri çevrilmez
“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.” (İbni Asakir)

img_4599

image image

image

BAYRAM GÜNÜ ZİKİRLERİ

image

***Kim Bayram günü 300 defa sübhânallahi ve bihamdih derse, müslümanların ölülerine hediye ederse; SEVABI:

 • Her müminin kabrine 1000 nur iner (girer).
 • O kişi vefat ettiğinde Allah kendi kabri içinde 1000 nur verir.(hadis)

image

***Herkim her iki (Ramazan-Kurban) bayramda da bayram namazından evvel 400 kere “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümît ve  hüve alâ külli şey’in kadîr. derse; SEVABI:

 • 400 köle azad etmiş gibi olur.
 • Allah ona kıyamette şehirler inşa edecek, ağaçlar dikecek, vekiller tayin eder.

NOT; cübbeli hocamızın sohbetinde bu zikiri yetiştirebilmek için teheccüd vaktinde başlanabileceğini, hatta yetişmezse namazdan sonrada tamamlanabileceğini, hz. Zühri’nin Hz. Enes r.a.’dan işittikten sonra bunu hiçbir bayram terketmediği, Hz. Enes r.a.nında Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem den işittikten sonra terketmediğini söylüyor.

cübbeli ahmet hoca, kurban bayramı 2010


 NOT: İblis bayram günü hapsedildiği yerden bırakılınca naralar atıp sayısız adamlarını başına toplar. Ümmet Ramazan vesilesiyle bağışlandı. Onları eski haline döndürmek lazımdır der. Hepsi müslümanların üzerine saldırır. Nefsine uyanları bir bir yakalayıp, Ramazanda kazandıklarını bir bir terk ettirir. BU DURUMA ÇOK DİKKAT ET. RAMAZAN AYI BİTTİ DİYE-

 • Şehvetlerin peşine takılmamalı,
 • yasaklara dikkat etmeliyiz,
 • ibadet ve itaate devam etmeliyiz.

BAYRAM GÜNÜ HAKKINDA

 • Allah cenneti Bayram Günü yarattı.
 • Tuba ağacını cennete Bayram Günü dikti.
 • Cebrail a.s. vahiy meleği olarak Bayram Günü seçti.
 • Firavunun sihirbazlarının tevbesini Bayram Günü kabul etti.

image

BAYRAM HAZIRLIKLARI

1. Bayram Günü erken kalkmak

2. Yıkanmak

3. Misvak kullanmak

4. Hoş koku sürünmek

5. Varsa yeni yoksa elbiselerden en güzel, en temizini giymek

6. Allahın nimetlerine şükür için neşe ve sevinç göstermek

7. Karşılaştığı mümin kardeşlerine güler yüz göstermek

8. Elden geldiğince fazla sadaka vermek

9. Bayram gecelerini ibadetle geçirmek müstehap ve güzel bulunmuştur

10. Ramazan Bayramında; Bayram namazından önce hurma gibi veya başka bir tatlı birşey yenilmesi

       Kurban Bayramında; Namaz kılınmadıkça birşey yenilmemesi müstehaptır.

11. Bayram Günlerinde;

 • Müslümanların birbirini tebrik etmesi
 • Müsahafa yapması
 • Birbirlerine (Gaferallahü lenâ ve leküm), Manası: Allah bizi ve sizi bağışlasın. şeklinde dua etmesi menduptur.

12. Bayram namazlarına giderken başka yollardan gidip, yolu uzatarak gitmek çok sevaptır. Eğer tek yol varsa, hiç olmazsa giderken yolun bir tarafından gitmeli, gelirken diğer tarafından gelmelidir. (Erkeklere ve erkek evlatlarımıza bunu hatırlatalım, lütfen!)

13. Bayram Günü

 • camiye vakar ve sükun ile gidilir
 • Ramazan Bayramında namaza giderken gizlice Tekbir alınması menduptur.
 • Kurban Bayramında ise açıkça Tekbir alınması menduptur.
 • Namazdan sonrada mümkünse başka bir yoldan eve dönmek menduptur.

***Resulullah (SAV); Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz. (hadis).

***Bayram namazından evvel (evde, camide) nafile namaz mekruhtur.

***Bayram namazından sonra (camide) nafile namaz mekruhtur. Eve glinirse kılınabilir.

ALLAHÜ TEALA, RAMAZAN AYIMIZI HAKKIYLA GEÇİRMEK, BÜTÜN SEVAPLARA NAİL OLUP, ALLAHÜ TEALA’NIN RIZASINI KAZANMAKLA BİZİ MÜKAFATLANDIRSIN, İNŞALLAH!!!

Unutmayalım

İhlas suresi<<**>>Arife günü (akşamı), 1000 ihlas okuyana Allah istediğini verir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMAK HAKKINDA (NASIL OKUNACAK?)

“Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir.”
Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi.
Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.(Ebuşşeyh)
Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.
Arefe günü bin İhlâs’ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.
Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

image


HİCRİ YILIN SON CUMASINDA (her cuma bu duayı okuyabilirsiniz) SAHİBİNE MUHAKKAK İCABET OLUNAN DUA İLE YAKARIŞTA BULUNALIM. UNUTMAYALIM. 

image

img_5196

ZİLHİCCE SON GECE-GÜN YAPILACAKLAR LİSTESİ

SON GECE
*Son gece (cumayı-cumartesiye bağlayan gece) mümkünse
1-Tesbih Namazı kıl
2-Nafile namaz kıl (Akşam-Yatsı arası veya sonra 10 rekat(2şer-2şer)-niyeti;Allahım geçen senemden razı ol, isyanımı hasenata çevir. Namazın her rekatında 7 Fatiha-7 AyetelKürsi-7İhlas oku-Namazdan sonra 11 k.tevhid-11 istiğfar-11 salavat ve dua)
3-Son gece(bu gece) MÜMKÜNSE GÜNEŞ BATMADAN SENE SONU DUASI(SAADET DUASI) 2′ yi oku ve okut.

SON GÜN
*Son gün mümkünse oruçlu ol.
*SENE SONU DUASI-1’i oku ve okut.
*Öğleden önce 4 rekat namaz kıl(her rekatta 7 fatiha-10 ihlas-10 kevser). Selamdan sonra (La ilahe illallahu, Vahdehu, La Şerike leh, Lehül Mülkü, ve Lehül Hamdü,Yuhyi ve Yümit, ve Hüve Hayyun La yemut, biYedihil Hayr,ve Hüve ala külli Şey’in Kadir). Sonra 360 kere istiğfar. 12 kere salavat. 100 kere Allahümmağfirli okunur. Sonra secdeye varıp 7 kere Ya Rab derse, gökten bir melek, müjdeler olsun, Allah senin bu sene işlediğin günahları affeyledi der. (Detaylar için sitemize bakınız).

mektebundan

Zilhicce ayının son günü muhakkak oruçlu olmak lazımdır, zira geçen senenin günahlarına kefaret olur. Gecesinde ise (hicri yılın son gecesi oluyor) tesbih namazı kılınmalıdır.

● Yine bu son gece akşam ve yatsı namazı arası 10 rekat namaz kılınır;

Niyet: “Ya Rabbi, geçen seneyi benden razı olarak ayır. Sadır olan isyanımı hasenata tebdil eyle. Beni hidaye-i İlahine ve Rıza-i İlahine mahzar eyle” diyerek yapılır.

Her rekatta: Sübhaneke’den sonra, 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kûrsi, 7 İhlâs okunur. İki rekatta bir selâm verilir.

Namazdan sonra, 11 Kelime-i Tevhid, 11 İstiğfar, 11 Salavat-ı Şerife okunur.

image

Zilhicce ayının son gününde öğlenden önce 4
rekât namaz kılınır.

Her rekâtta : 7 Tane Fatiha süresi, 10 İhlas
suresi, 10 Kevser suresi okunur.
Selam verdikten sonra şu dua oknur ;
“ La ilahe illâllâhü. Vahdehü lâ şerikelehü. Lehül
mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü. Biyedihil
hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir ”
Sonra 360 kere şu istiğfar okunur ;
“ Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hu, el
hayyul kayyumu ve etubü ileyhi min cemiğiz
zunubi ve seyyiati ameli ”
Sonra 12 kere Selevatı Şerife okunur ;
“ Allâhümme sâlli âlâ seyyidina Muhammed ”
Sonra 100 kere ;
“ Allâhümmeğfirli ” okunur.
Sonra secdeye varıp 7 kere “ Ya Rab ! ” derse
gökten bir melek ona nida eder :
“ Müjdeler olsun ! Allâhü Teâlâ ( c.c ) senin bu
sene işlediğin günahlarını affeyledi ” der.

alıntı

img_4838
———-

img_4840

ÖNEMLİ:

Allâh-u Teâla’nın , kulları hakkındaki yıllık hesap defteri hicri yılın başında açılıp sonunda kapatılır. Arada ne kadar günahlar işlense de Enes İbni Mâlik Radıyallâhu anh’dan rivayet edilen :
”İki yazıcı melek kulun amellerinden gece ve gündüz neleri zapt edip Allâh-u Teâla’ya O’nun teftiş makamına yükseltirler de Allâh-u Teâla amel defterinin başında ve aynı sayfanın sonunda bir hayırlı amel bulursa mutlaka Allâh-u Teâla meleklere hitaben ” Ben sizi şahit tutuyorum ki, bu kulum için defterin iki tarafı başı ile sonu arasında bulunanların tümünü gerçekten bağışladım” buyurur”( Tirmîzi, cenâiz : 9 , no : 981, 3/310 ) hadis-i şerifi mûcebince bağışlanır.

Bundan dolayı hepinizin aşağıda belirtilen tarihlerde sene sonu ve başı dualarını ihmâl etmemeniz ahiretiniz için çok büyük önem arz etmektedir. Allâh rızâsı için sizden istirhâmımız sevdiklerinizi de bu duâları okumaya teşvik ederek, onlarında senelik hesabı mağfiretle kapatmalarına ve bir yıl boyunca şeytandan korunmalarına yardımcı olmanızdır.

Şu hadis-i şerifi de unutmamalısınız ki Ebu Mes’ud el-Ensâri Radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur :

”Kim bir hayra delâlet ederse, onun için o hayrı yapanın ecrinin bir misli vardır.”

( Müslim, imâre : 18, no : 5007 6/41 )
Bu duâların Arapça lafızlarının okunması efdal olandır. Ama okuyamayanlar bir bilene okutturup onu takip edebilirler. Buna da imkan bulamayanlar aşağıda yazılan manayı okuyabilirler. Çünkü namaz dışında Türkçe dua ve zikir caiz görülmüştür.

SENE SONU DUÂSI-1

HİCRİ YILIN SON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA
Her kim bu duayı hicri yılın (zilhicce ayının) son gününde üç kerre okursa, bir sene içindeki kul hakkından başka her ne günah işlediyse Hak Teala Hazreteleri affeder. Dua budur:
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

وَصَلَّ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰٓى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ مَاعَمِلْتُ ف۪ى هٰذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَن۪ى عَنْهُ فَلَمْ اَتُبْ مِنْهُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَحَلِمْتَ عَلَىَّ بَعْدَ قُدْرَ تِكَ عَلٰى عُقُوبَت۪ى وَدَعَوْ تَن۪ى اِلَى التَّوْ بَةِ مِنْهُ بَعْدَجُرْ ئَت۪ى عَلٰى مَعْصِيَتِكَ فَاِنّ۪ى اَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْل۪ى وَمَا عَمِلْتُ ف۪يهَا وَمِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْ تَن۪ى عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَاَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ يَا كَر۪يمُ يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرٰامِ اَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنّ۪ى وَلَاتَقْطَعَ رَجٰٓائ۪ى مِنْكَ يَاكَر۪يمُ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ وَسَلِّمْ

Bismillahirrahmanirrahiym

“Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim, Allâhümme mê amiltu fîhêzihi-s-seneti mimmâ neheytenî anhü felem etüb minhu velam tensehû ve halimte aleyye ba’de gudretike alâ ugûbeti ve deavteni ile-t-tevbeti minhu ba’de cür’eti alâ ma’siyetike fe innî estağfiruke fağfirlî vemâ amiltu fîhâ ve mimmâ terdahû ve vaadtani aleyhi sevâbe fe es’ellüke Allâhümme yâ Kerîmû yâ zelcelâli vel ikrâmi en te tegabbelehu minnî velâ takta-a recâi minke yâ Kerîmû ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.”

TÜRKÇE ANLAMI :

”Ey Allâh ! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, sen ise hiçbirini unutmadım. Üstelik bana cezâ vermeye kâdirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye dâvet ettin.Ey Allâh ! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi ! Ey celâl ve ikrâm sâhibi ! Senin râzı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sâhibi, kabul eyle ! Efendimiz Muhammed’e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle’ derse, şeytan : ” Biz, bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi” deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.” ( Safûri, Nüzhetûl- mecâlis 1/156 Mâul avneyn nâ’tü’l bidâyât, sh : 165-166 )

img_4845

SENE SONU DUÂSI
Rivayet olunduğuna göre : ” Her kim zilhiccenin sonunda üç kere :

ARAPÇA OKUNUŞU :

Bismillâhirrahmanirrahim ve sallallâhu teâla alâ seyyidinâ muhammediv ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem, Allahümme mâ amiltühü fî hâzihîs-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve nesîtühû ve lem tensehû ve halümte aleyye bağde kudratike ala ukúbetî ve deavtenî ilet-tevbeti minhü bağde cerâetî alâ mağsıyetike, Allâhumme fe innî estağfiruke minhü fağfirli vema amiltü fîhi min amelin terdahû ve vead-tenì aleyhis-sevâb, fe’es’elükallâhümme yâ kerîmü yâ zel celâli vel ikrâmi en takbelehû minni ve lâ tagda’a recâ’î minke yâ kerîmü ve sallallâhu teâla alâ seyyidinâ muhammediv ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellem.”

TÜRKÇE ANLAMI :

”Ey Allâh ! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, sen ise hiçbirini unutmadım. Üstelik bana cezâ vermeye kâdirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye dâvet ettin.

Ey Allâh ! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi ! Ey celâl ve ikrâm sâhibi ! Senin râzı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sâhibi, kabul eyle ! Efendimiz Muhammed’e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle’ derse, şeytan : ” Biz, bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi” deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.” ( Safûri, Nüzhetûl- mecâlis 1/156 Mâul avneyn nâ’tü’l bidâyât, sh : 165-166 )

SENE SONUNDA OKUNACAK SAÂDET DUÂSI

Her kim aşagğıda yazılan saâdet duâsını senenin sonunda güneş batmadan önce yirmi bir kere okursa uykuyla uyanıklık arasında bütün gizli halleri kendisine gösterilir. Vird sâhibi olan kimseler manevi mertebelerinin ne kadar yükseldiği kendilerine gösterilsin istiyorlarsa bu duâyı her gün okumalıdırlar. Bu dua şöyledir :
”Rahmân ve Rahim olan Allâh’ın adıyla ! Yâ Rabbi ! Bana mukaddes nurlarını müşâhede edebilme hâlini ihsân eyle, beni ünsiyetinin güçlü cezbelerinin zuhûruyla teyid eyle ki, bu sayede ben isimlerinin kazandıracağı marifetlerin tecellîlerinde dönüp dolaşabileyim.

Yâ Rabbi ! Sen beni Senin müşâhede edilebileceğin meşhed ( gösterge ) lerde bulunan varlığının sırlarının ta kendilerine vâkıf kıl ki, onlar sayesinde ben Mülk ve Melekût âlemlerine tevdi etmiş bulunduğun sırları müşâhede edebileyim, kudretinin Lâhut ve Nâsût âlemlerinde bulunan âyetlerinin şâhit ( gösterge ) lerine nasıl nüfûz ettiğini ayan beyan görebileyim.

Sen bana umûmi hikmetler içerisinde öyle bir mârifet nasb et ki, mevcûdat ta gizli olan inceliklerden haberdâr olmadığım bir mâlumât kalmasın. İman hakikatlerini idrâke mâni olan karanlıkları benden gider, kalplerde ve ruhlarda bulunan sevgi-dostluk, hidâyet-irşâd güzelliklerini bana yakın et. Zirâ seven de, sevilen de, arayan da, aranan da ancak Sensin.

Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren ! Ey sıkıntıları açan ! Ey şaşkınlara yol gösteren ! Ey yardım isteyenlerin imdâdına kavuşan ! Bütün gayıpları hakkıyla bilen ancak Sensin. Benim de, her şeyin de Rabbi ancak Sensin. Ey Allâh ! Bizi insanlar arasında aldatılmış kimseler yapma, hizmetinden mahrum ve uzak bırakma, nimetlerinle helâke çekilen kimselerden eyleme, dünyada düşmanları tarafından yenilen ve din karşılığında dünya malları yiyen bedbahtlardan eyleme. Allâh-u Teâla mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve âl-i ashâbının cümlesine salât eylesin ! Ey acıyanların en merhametlisi ! Rahmetinle muâmele eyle. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur.” ( Muhammed ibni hatiruddin, el-cevahiru’l hams, sh : 64-65 )

Kaynak: Lalegül Dergisi

img_4846

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s