Zülhiccenin ilk gecesi hakkında

Hazreti Ali kv. den rivayet edilen bir hadisi şerifte: ”
Zülhiccenin ilk gecesinde İbrahim aleyhisselam doğmustur. O gecenin gününü oruçlu geçiren kişiye o oruç seksen senelik günahı bile olsa keffaret olur” buyrulmuştur. ( safûri,nüzhetü’l mecalis, 1/15)

Burada anlatılmak istenen hadisi şeriflerde geçen ‘Elli senelik günaha keffaret’ seksen senelik günaha keffaret’ gibi ifadeler nasıl anlaşılmalıdır ? ” şeklinde bir sual akla gelebilir ki alimler buna cevaben : ”Eğer bu kişinin o kadar yıllık günahı varsa faziletli ameller onları sildirir. O kadar yıllık günahı yoksa da, o kadar yıllık günahı olsaydı onları sildirmek için ne kadar sevap lazımdıysa kendisine o kadar sevap ihsan edilir” demişlerdir.( safûri, nüzhetü’l-mecalis, 1/152)