14 KERE DELÂİL-İ HAYRAT’I OKUMAYA DENK SALAVATI ŞERİFE
Salâvat-ı Nuraniyye
Es-Seyyid Ahmed Bedevî’nin (K.S.) Okuduğu Salâvat-ı Şerife
_________________________________________________________________

Salât-ı Bedeviye

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الأَصْلِ النُّورَانِيَّةِ

وَلَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَأَفْضَلِ الْخَلِيقَةِ الإِنْسَانِيَّةِ وَأَشْرِفِ الصُّورَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ

وَمَعْدِنِ الأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ الإِصْطِفَائِيَّةِ صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الأَصْلِيَّةِ

وَالْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَالرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ مَنِ انْدَرَجِتِ النَّبِيُّون تَحْتَ لِوَائِهِ فَهُمْ مِنْهُ وَإِلَيْهِ

وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَأَمَتَّ

وَأَحْيَيْتَ إِلَى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ

Seyyid Ahmed Bedevî Hazretleri’nin tertiplemiş olduğu salavat.

SALAVAT HAKKINDA:
Zamanının en önde gelen Evliyâullahından olan Seyyid Ahmed Bedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu bu Salâvatı Şerîfenin şöyle bir olayı vardır…
Bir zâtı muhterem, Efendimiz’e salâvatları ihtivâ eden “Delâili Hayrât” nam kitabı tam 14 kere okumuş, bir gün içinde… Ve o huzûr veren yorgunluk ile uykuya dalmış!..
Rüyasında Efendimiz Aleyhi’s-Selâm’ı görmüş ve kendisine şöyle denilmiş:
“- Ondört kere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın,sana kâfi gelirdi!..”
NOT;Düşünün Delâili Hayrat kitabı yüzlerce salâvatı şerifeyi ihtiva eden bir salâvat kolleksiyonudur!..Ve çok değerli bir eserdir… Böyle bir kolleksiyonu on dörtkere okumaktan daha değerli olarak anlaşılıyor bu salâvat… Hiç olmazsa günde bir kere okuyabilseydik.

BU SALAVATI ŞERİFE:
SEYYİD AHMED BEDEVİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE
Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil gabdatir rahmâniyyeti ve efdalil halîgatil insâniyyeti ve eşre fissûretil cismâniyyeti ve ma’denil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil gabdetil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti minedderacâti. Ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halagte ve rezagte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asu men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn
GÖNENLİ MEHMED EFENDİ HAZRETLERİ’NİN TALEBELERİNE TAVSİYE BUYURDUĞU SALAVAT-I ŞERİFE (ayni salavat)
SALAVAT: Seyyid AhmedBedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu bu Salâvatı Şerîfe Gönenli Mehmet Efendi Hz lerinin hemen hemen her sohbette okuduğu ve tavsiye ettiği salavatı şerife idi

Bismilahirrahmanirrahiym
*Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin şeceratil aslin nuraniyyeti ve lem’atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafis suveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatil asliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte ve rezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asü men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira*

MANASI:
Allahım, nur şeceresinin aslı,Rahmaniyyet parlamasının kabzası, insan mahlukatının efdali, cismani suretlerin en şereflisi, uluhiyyet sırlarının menbaı, seçilmiş-arı ilimlerin hazineleri; aslı kabza, ali rütbe (yüce makam) ve güzellik sahibi; Efendimiz, Mevlamız (sahibimiz) Muhammed’e salat eyle (rahmet,bereket, selam); ki tüm Nebiyler Onun sancağının altındadır, onlar Ondandır Onadır… Ve Ona, Onun Âli’ne ve Ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fani ettiklerini ba’settiğin (tekrar dirilttiğin) güne kadar bol bol salat ve selam eyle… Ve yine Ona ve diğerlerine salat ve teslim-i kesir (hakkıyla selamet-esenlik) olarak selam eyle..Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a Aittir.

FAZİLETİ:
Bu salavat-ı şerife aynı zamanda zamanın büyük velisi ve kutbu olan Ahmed Bedevi Hazretleri tertiplemiştir.
En büyük salavatlardan olduğu hususunda alimlerin ittifakı vardır.

Çok yüce esrarı ihtiva eden bu salavatı
<<*>>SABAH-AKŞAM 3 DEFA okumak, Efendimiz Aleyhisselam’ın ruhaniyyetini celbe Vesile olur.
<<*>>Ayrıca maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesini sağlar.
<<*>>Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görmek isteyen bir kimse aşağıdaki Salavatı şerifeyi Pazartesi veya Cuma gecesi 1000 kere okuyup yatsın. Allah c.c. ın izniyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görür.
<<*>>Hayırlı Her Niyetin kabulü içinde okunur.

AYRICA:
<<*>>Bu salavatı beş vakit namazın arkasından 3 defa mutlaka okuyun.Yatmadan önce 7 defa okunur.Kalp gözü açılır.ve manevi sırlara erişir.
<<*>>Bu Salavatı bedeviyeyi okuyan 800 bin Delâil’ül Hayrat okumuş sevabı ve nimeti alır.
<<*>>Günlük 100 defa okunduğunda Allah tarafından rızıklandırılır ve kolay servet elde eder.
<<*>>Bu salavat farz namazlarından sonra 3 defa okunursa kişi büyüden ve
<<*>>Farz namazlarından sonra 3 defa okunursa, bütün kötülüklerden korunur.
<<*>>Farz namazlarından sonra 3 defa okunursaRuhsal durumu güçlenir.
<<*>>Bu salavatı şerife yatmadan önce 7 defa okursan, merak etdiğin şeyleri rüyanda görürsün.
<<*>>Farz namazlarından sonra 3 defa okursan, kötü rüya görmezsin.
**Bu salavatı farz namazların arkasından 3 defa okumayı alışkanlık haline getir.
sabah-akşam 10 defa okunur.

Açıklama:
Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtıdır. Bu salâvât yine onun olan 9.salâvât ile birlikte okunursabah ve akşam namazlarından sonra 3 er defa okunması

*maddî-mânevî rızık bolluğuna ve kolaylığına sebeb olacağı, *nefsinin gelişim göstereceği hususları ehlince tavsiye edilmiştir.

*Envar, esrar ve hayrın çekicisidir. Mucerrebdir: Tecrübe olunmuş. Sınanmış. Denemesi yapılmış. Ahvâl ve tavırları tecrübe edilmiş. Makbuldür. Ahmed Bedevî hazretlerinin salât ü selâmlarının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu zatın salât ü selâmları, diğer büyükler tara-fından da hüsnükabul görmüş, okunmuş ve okutulmuştur. Bedi-üzzaman hazretleri onun salavâtından ikincisini, Büyük Cevşen adlı dua mecmuasının “Delâilü’n-Nûr” adını verdiği salavât bölü-müne koymuş ve binler salavât kıymetinde olduğunu, ehl-i keşfin Allah Resûlü’nün işaretiyle en yüksek bir salât ü selâm olduğunu bildirdiklerini ifade etmiştir.

 

________________________________________________________________________

3 thoughts on “14 kere Delaili Hayrata denk salavat (Salavatı Nuraniyye-Ahmed Bedevi’nin tertibi)Gönenli Mehmet Efendi Tavsiyesi.

 1. ve efdalil hılgatil insâniyyeti kısmındakı ”hılgatil” kısmı arapça metını tutmuyor…Ve efdalil halikatil insâniyyeti şeklinde değilmi ?

  1. Selamün aleyküm kardeşim. Allaha razı olsun, zaman ayırarak yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyi düzeltmek için çalışarak. Ahmet bedevi hz. Salavatında halıgatil demek doğru bencede. Hızlı okurken haligatil ağızdan hılgatil şekline dönüşüyor, türkçesi bundan böyle yazılmış olabilir ama düzeltmemiz daha doğru olacak sanırım. İsmail Nebhani hazretlerinin en faziletli salavatı şerifeler kitabında aynı salavat (ahmet bedevi hazretlerinin) haligatil kelimesi kitabta haliyfetil olarak geçiyor. Zaten gönenli mehmet efendinin okuduğu salavat ayni mübareğin okuduğu salavat ama çok küçük farklar var, incelediğinde fark ediliyor. Tekrar eyvallah kardeşim, Allah razı olsun, hata bizden, kusursuz noksansız hatasız olan tek Rabbimiz. Selam ve duamızla…

   1. Ve aleyküm selam Allahu teala sizlerden de razı olsun… maksadım hata yahut kusur aramak değil di amel etmeden evvel en doğrusunu bulmaya çalışmak aklıma takılan kısımlara açıklık getirmekdi malum sanal alem öyle paylaşımlarla mevcut ki sorma zarureti hissettim…Hüsnü’s-suâli nısfu’l-ilm.
    (Güzel soru, ilmin yarısıdır) hadisi şerifiyle amel edelim derken.Es-selâmü kable’l kelâm.
    (Önce selam sonra kelam) hükmünü unuttuk 🙂 hakkınızı helal edin iyi çalışmalar…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s