Hem cuma hem de bayram namazlarında okunması arzu edildiğinden cuma-bayram salatı adı verilmiştir (zamanımızda unutulmuş fakat çok kıymetli) sözleri anonim, bestesi ise hatib zakiri hasan efendi’ye (17. yy.) aittir.
Bestesi meşhur Zâkirî Hasan Efendi’ye ait olan ve eskiden Cuma ve Bayram günlerinde camilerimizde okunan bir salât olup sözleri şöyledir :

BAYRAM SALÂT-I
__________________
yâ mevlâ, allâh
leyse’l iydü limen lebise’l cedîd,
inneme’l iydü limen hâfe mine’l va’id

yâ mevlâ, allâh
leyse’l iydü limen rakebe’l matâyâ,
inneme’l iydü limen terake’l hatâyâ

yâ mevlâ, allâh
leyse’l iydü limen basatal bisât
inneme’l iydü limen tecaveze ale’s-sırât

yâ mevlâ, allâh
leyse’l iydü limen tezeyyene bi ziyneti’d dünyâ,
inneme’l iydü limen tezeyyede bi zâdi’t takvâ

yâ mevlâ, allâh
leyse’l iydü limen nazarâ ilâ envâil elvân,
inneme’l iydü limen nazarâ ilâ cemâli’r rahmân

yâ mevlâ, allâh
fe salli ve sellim alâ es’adi ve eşrefi nûri cemî’i’l enbiyâi ve’l mürselîn

ve’l hamdü l’llâhi rabbi’l ‘âlemîn

MANASI:
___________
gerçek bayram, yeni elbiseler giymekle değil, ceza gününden sakınmakladır
gerçek bayram, güzel bineklere binmekle değil, hataları terketmekledir
gerçek bayram, döşekleri döşemekle değil, sıratı geçmekledir
gerçek bayram geçici dünya süsüyle süslenmekle değil, kulluk şuurunu azık yapmakladır
gerçek bayram türlü renklere bakmakla değil, rahman olan allah’ın cemaline bakmakladır
veya MANASI:
Bayram, yeniler giyenler için değil, Allah’ın azâbından korkanlar içindir
Bayram, bineklere binenler için değil, günâhlarını terkedenler içindir
Bayram, halılar-yaygılar serenler için değil, “Sırât”ı geçenler içindir
Bayram, dünyâ süsleri ile bezenenler için değil, takvâ azığı ile azıklananlar içindir
Bayram, çeşit çeşit renklere bakanlar için değil, Cemâlullah’a nazar edenler içindir

alıntıwww.muzafferozak.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s